Nieuws | Aquacultuur vlaanderen

Nieuws

Projectoproepen binnen de Blauwe Cluster

22 januari 2021

De zevende call loopt van 1 december 2020 tot 5 februari 2021. Elk projectvoorstel dat past binnen de roadmaps van De Blauwe Cluster en voldoet aan de voorwaarden inzake samenwerking, komt in aanmerking voor subsidiëring. 

Algemene AAC-aanbevelingen rond zeewierkweek in de EU

19 januari 2021

De Aquaculture Advisory Council (AAC) heeft voor de eerste keer algemene aanbevelingen gepubliceerd rond zeewierkweek in de EU.

 

BIOGEARS stakeholder consultatie

19 januari 2021

Het Biogears project onderzoekt de mogelijkheden van biogebaseerde koorden voor mossel- en zeewierproductie. De lancering van deze oproep naar stakeholders voor het invullen van een survey heeft als doel inzichten te bekomen voor de mogelijke implementatie van deze koorden in de Europese aquacultuursector.

 

Webinar 'Innovaties in aquacultuurvoer'

18 januari 2021

Op 19 januari vindt de eind-webinar van het HAS NWO KIEM project ‘Innovaties in Aquacultuurvoer' plaats, inclusief het subproject 'Insecten als innovatief en duurzaam alternatief in aquacultuurvoer' .

SEArica conference "A blue dimension to the Green Deal: towards a sustainable recovery of the blue economy in Europe"

18 januari 2021

De Intergroep Zeeën, Rivieren, Eilanden en Kustgebieden van het Europees Parlement (SEArica) organiseert op 26/01 een conferentie over "A blue dimension to the Green Deal: towards a sustainable recovery of the blue economy in Europe".

Bekijk hier de presentaties van de EATiP-forumserie

18 januari 2021

De EATiP-forumserie biedt een arena om de aandacht te vestigen op onderzoeksresultaten met een grote impact, operationele verbeteringen en innovatieve technologieën ter ondersteuning van de aquacultuursector.

Registratie voor Global Conference on Aquaculture Millennium +20 (GCA +20) is open

12 januari 2021

Deze conferentie zal doorgaan op 22-27 september 2021 te Shanghai, China.

Tijdsgrafieken over productie van zeevruchten uit visserij en aquacultuur

1 januari 2021

Een nieuw artiekel in 'Our World in Data' publiceert verhelderende tijdsgrafieken over de stijgende visproductie van aquacultuur en de evoluties rond consumptie en overexploitatie van visbestanden.

PhD thesis over "Geosmin depuration from fish"

24 december 2020

Het proefschrift van ir. Edward Schram met als titel "Geosmin depuration from fish" kan hier worden geraadpleegd.

Publicatie uitvoeringsverordening dierengezondheidswetgeving

18 december 2020

De uitvoeringsverordening (EU) 2020/2002 tot vaststelling van de regels voor de toepassing van Verordening (EU) 2016/429 (AHL) zijn op 8/12/2020 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zeewier: duurzaam gewas van de toekomst?

17 december 2020

In Noorwegen geloven onderzoekers en zeewierboeren dat zeewier een belangrijke en milieuvriendelijke industrie kan worden mede door de beschikbaarheid van een lange kustlijn en proper, koud water.

Groen licht voor Belgische mosselen, oesters en zeewier

17 december 2020

Na de eerdere gebruiksvergunning heeft Colruyt Group nu ook de milieuvergunning in de wacht gesleept voor de ontwikkeling van een zeeboerderij in de Noordzee. De retailgroep wil nu verdere stappen zetten om haar plannen op het vlak van aquacultuur ten uitvoer te brengen.

EATiP Forum rond nieuwe ontwikkelingen in de kweek van micro- en macroalgen

9 december 2020

Op donderdag 17 december vindt het EATiP forum plaats met sprekers uit heel Europa die innovaties op het gebied van zeewier- en microalgenteelt met elkaar delen.

De oceaan biedt oplossingen voor wereldwijde uitdagingen

7 december 2020

Het rapport 'Ocean Solutions that Benefit People, Nature and the Economy', geschreven door SYSTEMIQ en de medevoorzitters van de Ocean Panel Expert Group, illustreert hoe een duurzame oceaaneconomie, waarbij bescherming, productie en welvaart hand in hand gaan, een gezonde oceaan kan creëren die oplossingen biedt voor wereldwijde uitdagingen.

Registreer nu voor 'Aquaculture Europe 2020' en 'RAS@EAS'

4 december 2020

De 'Aquaculture Europe 2020' conferentie vindt online plaats van 12 tot 15 april, 2021. De conferentie wordt voorafgegaan door een special event RAS@EAS.

Pagina's