Overslaan en naar de inhoud gaan

Opleidingen

In vlaanderen worden er diverse opleidingen georganiseerd aan universiteiten en hogescholen met een focus op aquacultuur.

Bachelor in de agro- en biotechnologie aan VIVES Zuid

De opleiding agro- en biotechnologie zet in op de uitbouw van de toegepaste kennis van de studenten, maar ook op de ontwikkeling van hun vaardigheden: onderzoekend en actief leren, zelforganisatie en probleemoplossend denken. De opleiding wordt in het Nederlands georganiseerd en biedt zes verschillende vormingstrajecten aan.

Meer info

Bachelor Agro- en biotechnologie

In de opleiding Agro- en Biotechnologie gaat je interesse voor plant, dier, milieu, natuur of voeding hand in hand met innovatie: dat is immers een absolute aanrader in onze snel veranderende maatschappij. De opleiding Agro- en biotechnologie biedt naast een sterke wetenschappelijke basis, een specialisatie in een van de vier afstudeerrichtingen. Je kiest uit Dierenzorg, Groenmanagement, Landbouw en Voedingstechnologie.

Je vertaalt wetenschap en technologie naar de gebruiker. Zo zoek je bijvoorbeeld naar oplossingen om de schaarste aan open ruimte en grondstoffen aan te pakken, ontwikkel je een nieuwe kijk op productiemethodes in land- en tuinbouw of werk je mee aan de ontwikkeling van nieuwe voedingsmiddelen. Duurzaamheid en circulariteit is de rode draad in onze opleiding. Tevens worden studenten zeer nauw bij lopende onderzoeksprojecten betrokken gaande van gedragsbiologie en dierenwelzijn, duurzame landbouw en veehouderij tot aquacultuur.

MEER INFO

 

Cursus aquacultuur

De onderzoeksgroep Aqua-ERF (Aquaculture Education and Research Facility) van Odisee organiseert jaarlijks twee cursussen: Aquacultuur basis en Aquacultuur specialisatie. Aquacultuur basis focust op theorie en geeft een overzicht van de verschillende deelaspecten van aquacultuur (visbiologie, visvoeding, teelt van algen, etc.). Aquacultuur specialisatie is meer praktijkgericht en focust op bedrijfsvoering (ontwerp kweeksysteem, rendabiliteit, etc.). Zowel studenten als andere geïnteresseerden zijn welkom. Beide cursussen bestaan uit tien lessen van drie uur en vertegenwoordigen elk drie ECTS-credits. Na succesvolle evaluatie ontvangt u een getuigschrift van Odisee. De opleiding wordt in het Nederlands georganiseerd. Als erkend dienstverlener bij het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen, kunnen Vlaamse ondernemingen beroep doen op de ‘KMO’ portefeuille. Werknemers kunnen gebruik maken van opleidingscheques.

Meer info

Erasmus Mundus Joint Master of Science in Health Management in Aquaculture

AquaH is een tweejarig masterprogramma dat de interactie tussen de gezondheid van aquacultuursoorten en hun omgeving bestudeert. Het programma draagt bij tot de duurzame productie van gezonde en smakelijke vis, door deskundigen op te leiden die in staat zijn innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor huidige en toekomstige gezondheids- en ziekteproblemen in de aquacultuursector. Het AquaH-programma wordt uitgevoerd door een consortiumpartnerschap tussen vier vooraanstaande Europese academische instellingen: Universiteit Gent, De Noorse Universiteit voor Wetenschap en Technologie, Wageningen Universiteit en Universitat de Barcelona. Het masterprogramma wordt georganiseerd in de Engelse taal en aan het programma zijn een beperkt aantal Erasmus Mundusbeurzen verbonden.

Meer info

Interuniversity Master of Science in Marine and Lacustrine Science and Management

De interuniversitaire Master of Science in Marine and Lacustrine Science and Management (bekend als: Oceans & Lakes) biedt een multidisciplinaire benadering van mariene en lacustriene systemen. Het integreert fysische, chemische, geologische, ecologische en maatschappelijke aspecten en moedigt studenten aan om ook rekening te houden met conservatie- en duurzaamheidsaspecten. De studenten verwerven een grondige fundamentele en toegepaste kennis en worden voorbereid op een actieve rol in het wetenschappelijk onderzoek en beheer van mariene en lacustriene systemen. In dit gezamenlijke programma over aquatische systemen bundelen drie universiteiten in Vlaanderen (België) - de Vrije Universiteit Brussel, Universiteit Antwerpen en Universiteit Gent - hun expertise. Veel andere deskundigen en instellingen zijn ook betrokken bij dit programma, waardoor nog meer knowhow wordt toegevoegd. De masteropleiding wordt georganiseerd in de Engelse taal en het programma beschikt over een beperkt aantal VLIR-UOS-beurzen.

Meer info

Master Bio-ingenieurswetenschappen - optie aquacultuur

De KU Leuven biedt een Masteropleiding aan in de bio-ingenieurswetenschappen: Landbouwkunde, Major dierproductie optie aquacultuur. De opleiding duurt twee jaar en wordt georganiseerd in samenwerking met Universiteit Stellenbosch in Zuid Afrika. Opleidingsonderdelen bestaan onder andere uit aquacultuurproductie en beheerssystemen, voeding in aquacultuur, waterecologie en -kwaliteit, aquacultuurproducten- en verwerking. De masteropleiding wordt georganiseerd in de Nederlandse en Engelse taal.

Meer info

Master of Science in Aquaculture

De MSc in Aquaculture, opgericht aan de Universiteit Gent in 1991, biedt een voortdurend geactualiseerd programma dat een brede multidisciplinaire aanpak combineert met een diepgaande onderzoeksgebaseerde opleiding. Het bereidt zijn studenten voor op het vervullen van leidende rollen in zowel wetenschappelijk onderzoek als in beleidsvorming als aquacultuurbedrijven. De masteropleiding wordt georganiseerd in de Engelse taal en het programma beschikt over een beperkt aantal VLIR-UOS-beurzen.

Meer info