Overslaan en naar de inhoud gaan

Logo

Project

Looptijd, financiering & samenwerking

Belgische Partner

C-Shrimp

De algemene doelstelling van dit project is de ontwikkeling van een indoor kweekconcept voor garnalen waarbij water niet ververst moet worden en nagenoeg geen afval geproduceerd wordt. Het nieuwe concept is gebaseerd op verbeterde helderwatertechnologie, waardoor intensieve garnaalteelt mogelijk wordt. Tegelijk zal ook de voetafdruk verkleind worden door afval te recyclereren tot een product dat de gezondheid van de garnalen bevordert.

 

12/2022 - 11/2025

clusterproject binnen het Vlaams beleidsplan bio-economie, relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht"

Nationaal

 

 • IMAQUA
 • Avecom
 • Trome
 • Universiteit Gent

SiteSEA

Het SiteSEA-project onderzoekt nieuwe vormen van mariene aquacultuur op het vasteland die toelaten om blauw toerisme te integreren in een business model. Meer specifiek zal het project vertrekken van de kweek van diklipharder in combinatie met de kweek van zilte groenten. Daarbij zal gebruik gemaakt worden van industriële reststromen om de kweekkosten te verlagen. Het integreren van deze reststromen, nieuwe kweeksoorten en nieuwe belevingstechnologieën zal een bezoek aan een kwekerij boeiend maken voor een breed publiek. Beide elementen kunnen een positief effect hebben op de rentabiliteit van landgebaseerde aquacultuur. 

 

10/2022 - 05/2023

VLAIO

Nationaal

 

 • Bert Groenendaal Consulting
 • Biostoom Oostende
 • The Outsider Coast
 • Poppr
 • ILVO

BlueBioClusters

Het BlueBioClusters-project brengt 13 organisaties uit 10 Europese landen samen. Zij zullen hun krachten bundelen om spelers in de blauwe bio-economie innovatieve instrumenten en methoden voor bedrijfsontwikkeling aan te bieden om een langdurige impact te creëren door rechtstreeks in contact te treden met honderden regionale actoren om samenwerking en positieve verandering te stimuleren.

08/2022 - 31/2025

Horizon Europe

Internationaal

 

 • De Blauwe Cluster
 • BlueBridge

MAESTRO

Dit project onderzoekt hoe een waardeketen voor microalgen, van teler tot consument, kan uitgebouwd worden in Vlaanderen. Dit project kadert in de uitrol van de Vlaamse Eiwitstrategie met als doel meer nieuwe en plantaardige eiwitten in onze regio te produceren, naast het versterken van duurzaam diervoeder, duurzame dierlijke productie, duurzame consumptie en meer productdiversiteit. Naast het onderzoeken van de relatie tussen teler, afnemer en verwerker tot juridische obstakels, wordt de ontvankelijkheid van consumenten om producten met microalgen te kopen bekeken. Dit zowel voor menselijke voeding als dierlijke voeding. Daarnaast wordt een eigen netwerk uitgebouwd dat onder de vleugels van het Vlaams Aquacultuurplatform zal blijven bestaan na het aflopen van het project.

05/2022 - 04/2024

Blue Deal Vlaanderen en Plan Vlaamse Veerkracht - projectoproep realisatie eiwitstrategie

Nationaal

 • Anko Projects/AgrAqua
 • Heirbaut aLgriculture
 • Rijtak
 • Proefboerderij Pluimveehouderij
 • Proviron
 • Bodec
 • Bond Beter Leefmilieu
 • Thomas More Kempen Radius
 • Thomas More Mechelen CIB
 • United Experts

ProFuNu: Alternative protein sources for meat - from techno-functionality to nutritional quality

Het ProFuNu project onderzoekt de impact van verschillende processingstappen die alternatieve eiwitten ondergaan op hun kwaliteit, oxidatieve stabiliteit en hun gezondheidseffecten. Een objectieve vergelijking met vlees zal wetenschappelijke kennis genereren om bedrijven op termijn te helpen om kwalitatieve producten te ontwikkelen.

01/2022 - 12/2025

Vlaio -cSBO (Flanders Food)

Nationaal

 

 • UGent
 • LVO
 • KU Leuven
 • Thomas More
 • Flanders'FOOD

VIGOROUS: Vital crop growth through usage of microalgae based biostimulants

Het VIGOROUS project onderzoekt microalgbiostimulanten als een innovatieve, bio-gebaseerde technologie om de landbouwopbrengst te verbeteren en gelijktijdig de ecologische voetafdruk van landbouw te verminderen. Bovendien zal onderzoek naar en geoptimaliseerd kweekproces om een hoge opbrengst en een gestandaardiseerde samenstelling van microalg-producten te verzekeren bijdragen om het commercieel succes van microalg-biostimulanten te verzekeren.

10/2021 - 09/2025

Strategisch Basis Onderzoek (SBO) - Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO)

Nationaal

 

 • Thomas More
 • KU Leuven
 • Universiteit Antwerpen

Enzymares

Ontwikkeling van een toolbox om de ontdekking van enzymen te versnellen en de time-to-market voor nieuwe enzymen te verkorten

09/2021 - 08/2025

Catalisti, De Blauwe Cluster en Flanders’ FOOD

Nationaal

 • UGent
 • KU Leuven
 • VITO
 • BBEPP

Grass2Algae

Dit project heeft als doel om het overtollig gras van boeren bestaande uit kantmaaisels en laagwaardige grasoogsten te valoriseren door het gebruik van grassappen als voeding voor de kweek van microalgen enerzijds en de valorisatie van de vezelfractie anderzijds. Het project beoogt zo een verbreding van het inkomen op Vlaamse landbouwbedrijven te genereren.

01/2021 - 12/2021

Agricultural European Innovation Partnership (EIP-AGRI)

Nationaal

 • Kris Heirbaut
 • Koen Apers
 • Leo De Grave
 • UGent
 • AnKo Projects
 • United Experts
 • Thomas More

Reprolota

De doelstelling van het project bestaat uit het standaardiseren en optimaliseren van de voortplanting van de zoetwaterkabeljauw (Lota lota) onder gecontroleerde omstandigheden.

07/2020 - 06/2023

EFMZV

Nationaal

 • Odisee
 • INBO

Lotamarket

De zoetwaterkabeljauw of Lota lota is een beloftevolle soort voor de Vlaamse aquacultuur. Na jaren van onderzoek rond de teelt technische vereisten is er voldoende basiskennis verworven om de stap te zetten naar de commerciële productie. Bij het uitschrijven van een bedrijfsplan, is een degelijke marktstudie die het mogelijke marktpotentieel op een onderbouwde manier weergeeft onontbeerlijk.

Eindrapport

02/2020 - 03/2021

EFMZV

Nationaal

 • Odisee
 • Sustainable Aquaculture Solutions

Shrimpbreed

Dit project onderzoekt de technische en economische haalbaarheid van de kweek van de grijze garnaal (Crangon crangon) voor productdiversificatie.

2020 - 2022

EFMZV

Nationaal

 • ILVO
 • Brevisco

De ontwikkeling van een in-lijn analyseprocedure voor grondsmaak in RAS

Dit project doelt op het ontwikkelen van een in-lijn routine analyseprocedure voor geosmine en 2-methylisoborneol die ingezet kan worden in een recirculerend aquacultuursysteem om het productieproces naar minimale concentraties te sturen in het water en in de geproduceerde vis. Het resultaat is een superieure productieomgeving en een beter eindproduct.

2020 - 2023

EFMZV

Nationaal

 • KU Leuven

BioRAS kaviaar

Het onderzoeksproject ‘BioRAS kaviaar’ wil de geïntegreerde kweek van de tropische garnaal (P.vannamei) en het macrowier Caulerpa lentillifera (ook wel groene kaviaar genoemd) ontwikkelen, optimaliseren en valideren in combinatie met een smart monitoring systeem. Dit zowel in recirculatiesysteem (RAS) als in een biovlokkensysteem. 

2020 - 2023

EFMZV

Nationaal

 • UGent
 • CreveTec

UNITED

UNITED zal het meervoudig gebruik van de oceanen bevorderen door middel van de installatie van demonstratie projecten, waarbij technische, regelgevende, economische, sociale en milieueisen en -effecten worden onderzocht. Voor België gaat het concreet om testen rond de restauratie van platte oesters en zeewierkweek binnen het Parkwind windpark.

01/2020 - 06/2023

H2020

Nationaal

 • Parkwind
 • UGent
 • KBIN
 • BREVISCO
 • Jan De Nul NV
 • Colruyt Group NV

Coastbusters 2.0

Dit project maakt gebruik van aquacultuurtechnieken bij de aanleg van mariene mosselriffen in het kader van kustbescherming.

02/2020 - 09/2022

VLAIO

Nationaal

 • Dredging International
 • Jan De Nul
 • Sioen Industries
 • ILVO
 • VLIZ

MARCOS

Het MARCOS-project zal het potentieel van grootschalige offshore aquacultuur (LSOA) onderzoeken en analyseren voor drie scenario’s: (1) als “stand-alone”-activiteit in daarvoor bestemde gebieden; (2) geïntegreerd in nieuw te ontwikkelen zones volgens het multi-use-principe; en (3) geïntegreerd in operationele windparken.

Voor elk van deze scenario’s zullen de sterktes, zwaktes, risico’s en kennishiaten in kaart worden gebracht.

09/2020 - 03/2021

VLAIO

Nationaal

 • Haedes
 • AtSeaNova
 • DEME
 • Brevisco

AlgMobil

AlgMobil beoogt een antwoord te bieden op de informatienood over de rentabiliteit en de efficiëntie van verschillende kweeksystemen voor microalgen in uiteenlopende omgevingen. Het project heeft als doelstelling een duidelijk antwoord te formuleren op de vragen die de implementatie van deze innovatieve kweek belemmeren. Dankzij AlgMobil zal er een grondige evaluatie plaatsvinden van verschillende kweekomstandigheden van microalgen op zorgvuldig geselecteerde locaties in de regio. Deze evaluatie wordt mogelijk gemaakt door het ontwikkelen en inzetten van een volledig mobiele kweekinstallatie.

09/2020 - 12/2022

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

Nationaal

 • Thomas More

Cheras

De roodschaarkreeft is een tropische zoetwaterkreeft afkomstig uit Australië. Binnen dit project wordt onderzocht of Australische roodschaarkreeften in Vlaanderen gekweekt kunnen worden in gesloten recirculatiesystemen.

2019 - 2022

EFMZV

Nationaal

 • Odisee
 • PTI Kortrijk
 • Lambers-Seghers

Wier en Wind

Beoogt de realisatie van een grootschalig, geautomatiseerd zeewierteeltsysteem dat kan worden ingezet binnen de windparken op de Noordzee.

07/2019 - 06/2022

Interreg V

Nationaal

 • AtSeaNova NV
 • Murre Technologies B.V.
 • Seaweed Harvest Nordsea B.V.
 • HZ University of Applied Sciences
 • Geo.Xyz BVBA
 • UGent
 • Stichting Noordzeeboerderij

Vlaanderen Circulair - Hergebruik van spoelwater

Het doel van dit project is om na te gaan of het spoelwater afkomstig van vleeskuikenstallen efficiënter gebruikt kan worden door het toe te voegen aan algen tijdens hun kweekproces. Algen hebben een kwalitatief hoge nutritionele waarde en zijn interessant om te gebruiken in diervoeding. Daarom wordt tijdens dit project nagegaan of de gekweekte algen in het voeder van vleeskippen kunnen geïmplementeerd worden met een positief effect op de productie, het welzijn en de gezondheid van de kippen. Een bedrijfseconomische analyse van deze circulaire samenwerking zal meer inzicht bieden in de kansen en knelpunten naar opschaling en implementatie toe.

 

12/2019 - 12/2021

Vlaanderen Circulair/OVAM

Nationaal

 • OVAM
 • proefbedrijf voor pluimvee van provincie Antwerpen
 • Thomas More

PROBIO - PROspection for BIOactive compounds in the North Sea

Het mariene milieu biedt een grote verscheidenheid aan biologische hulpbronnen die bioactieve stoffen bevatten. Dit project richt zich op de biodiscovery en karakterisering van bioactieve stoffen afkomstig van lokale Noordzeesoorten. Via een waardenketenbenadering wil het project daarmee tegelijkertijd nieuwe toepassingen en markten voor aquacultuur, bioraffinage en biotechnologie stimuleren.

11/2019 - 11/2022

Blauwe Cluster - VLAIO

Nationaal

 • VLIZ
 • VIB
 • UGent
 • KU Leuven

BlueMarine³.com

Het algemene doel van het project is om de kennis over broedhuistechnologie voor verschillende soortengroepen (zeewier, mollusken en schaaldieren) uit te breiden. Innovatie wordt actief nagestreefd in zowel biologische als technologische aspecten met een sterke nadruk op het ontwikkelen van synergiën en integratie tussen soorten, infrastructuur, kweektechnieken en management, een zogenaamde geïntegreerde multispeciesbenadering.

10/2019 - 12/2022

Blauwe Cluster - VLAIO

Nationaal

 • UGent
 • DEME
 • Colruyt Group
 • Sioen Industries
 • Aquacultuur Oostende
 • IMAQUA
 • Proviron

SYMAPA - Synergy between Mariculture & Passive Fisheries

In dit project zullen de mogelijke synergiën tussen maricultuur van mosselen, oesters en zeewieren en passieve visserij onderzocht worden. De proefopzet waarbij de mogelijkheden van meervoudig ruimtegebruik worden bestudeerd, is uniek in de wereld.

10/2019 - 09/2022

Blauwe Cluster - VLAIO

Nationaal

 • Colruyt Group
 • Brevisco
 • AtSeaNova
 • Vlaamse Visveiling
 • ILVO
 • RBINS

Aqua-View

Dit Europees project wil aquacultuuropleidingen ontwikkelen die voldoen aan de behoeften van de Europese aquacultuur. Het afstellen van deze opleidingen op Europees niveau moet bijdragen tot de intra-Europese arbeidsmobiliteit.

09/2019 - 07-2022

Erasmus+

Internationaal

 • Odisee vzw

Valgorize

Dit project beoogt de ontwikkeling van de algenketen in Europa te bevorderen.

07/2018-03/2020

Interreg 2 Zeeën-programma

Internationaal

 • ILVO
 • VITO

CheRAS - Teelt van Australische roodschaarkreeften (Cherax quadricarinatus) in recirculatiesystemen

Dit project onderzoekt of Australische roodschaarkreeften in Vlaanderen gekweekt kunnen worden in gesloten recirculatiesystemen. Hierbij wordt gefocust op teeltparameters (voeding, belichting en grondsmaak) en financiële haalbaarheid.

01/2019 - 12/2020

EFMZV

Nationaal

 • Odisee
 • PTI Kortrijk
 • Lambers-Seghers

FlavoReduc: reductie van grondsmaak in recirculatie-aquacultuur via microbieel management en optimalisatie van de afzwemprocedure

Het FLAVOREDUC project bekijkt verschillende methodes om grondsmaak te voorkomen en te elimineren in vis die wordt gekweekt in recirculatie aquacultuursystemen (RAS). Deze grondsmaak wordt veroorzaakt door een grote groep bacteriën die alom aanwezig zijn in de bodem maar ook in visvijvers en RAS-systemen. Voor tot nog toe onbekende redenen, produceren ze twee vluchtige verbindingen, geosmine en 2-methylisoborneol (2-MIB), die aan de kweekproducten de typische grondsmaak meegeven. Het is een wereldwijd probleem waarvoor de aquacultuursector al jaren een oplossing zoekt.

09/2018 - 02/2022

EFMZV, Vlaamse overheid

Nationaal

 • UGent
 • ILVO
 • KULeuven
 • Kingfish Zeeland
 • INVE
 • Wageningen University and Research

Smart Aquaponics

Het transnationale project beoogt de implementatie van aquaponics te faciliteren door de ontwikkeling van 3 digitale instrumenten die voor iedereen toegankelijk zijn:

 • Een instrument voor online training, bestaande uit een educatief spel en theoretische lesmodules.
 • Een ontwerphulpmiddel, om virtuele aquaponics systemen op te stellen en simulaties uit te voeren.
 • Een monitoringstool, die op basis van sensoren werkt, om verschillende parameters van een aquaponics systeem te kunnen opvolgen.

1/2018 - 12/2021

Interreg

Internationaal

 • Gembloux Agro-Bio Tech - ULiège
 • Howest, Yncréa
 • Vigo Universal
 • Groupe One
 • PTI
 • PCG
 • Vlakwa
 • Atelier Bossimé
 • Aqua4C

LotaPLUS: Controle over de voortplanting van de zoetwaterkabeljauw om het pootvisaanbod te vergroten

LotaPLUS is een  intern gefinancierd project van Odisee waarbij de voortplanting van de zoetwaterkabeljauw in recirculatiesystemen wordt onderzocht. Een betere controle over de voortplanting, met meer larven tot gevolg, is één van de oplossingen voor het verhogen van de pootvisproductie.

01/2018 - 08/2020

PWO

Nationaal

 • Odisee

AQUA-LIT

AQUA-LIT gaat een toolbox van innovatieve ideeën en methodologieën ontwikkelen om zwerfvuil uit aquacultuuractiviteiten te voorkomen en verminderen, te monitoren, en zwerfvuil uit aquacultuurvoorzieningen te verwijderen en te recycleren. Het toepassingsgebied van deze toolbox omvat de Middelandse Zee, de Noordzee en de Oostzee.

1/2018 - 12/2019

EASME-EMFF

Internationaal

 

 • VLIZ

Studie naar groeicondities van Europese zeewieren in de context van aquacultuur

Regio’s met gunstige groeicondities voor de cultivatie van zeewier worden geïdentificeerd door het modelleren van hun ecologische niche. De uitkomst van dit ecologische model is een soortspecifieke respons, de habitatgeschiktheid, die groei kwantificeert in functie van temperatuur, saliniteit, licht en nutriënten voor een selectie Europese zeewieren. Door toekomstige klimaatscenario’s in rekening te brengen wordt ook voorspeld hoe regio’s met gunstige groeicondities zullen evolueren in de toekomst.

09/2017 - 06/2018

VLIZ

Nationaal

 • VLIZ
 • UGent (onderzoeksgroep Algologie)

Zeebes

Model for an economically optimal valorisatoion of ascidians for aquaculture applications and beyond.

08/2017 - 01/2019

VLAIO O&O project

Nationaal

 • ILVO
 • Krechnologies BVBA
 • Bert Sercu BVBA

Implementation and development of economic viable algae-based value chains (IDEA)

IDEA beoogt de ontwikkeling en het opzetten van economisch levensvatbare waardeketens op basis van micro-algen in NW-Europa. Vandaag de dag zijn op algen gebaseerde waardeketens nog niet tot stand gekomen, ondanks de vrije kascapaciteit die geschikt is voor algengroei. IDEA wil innoveren en de procesontwikkeling stimuleren van individuele oplossingen tot een levensvatbare procesketen gericht op eindproducten voor voeding, diervoeder en cosmetische toepassingen. Dit zal op langere termijn >60 KMO's in de regio betrekken.

09/2017 - 12/2023

Interreg North-West Europe

Internationaal

 • VITO
 • Innovatiesteunpunt voor landbouw en platteland
 • Thomas More
 • PCFruit vzw
 • Heirbaut LV

Coastbusters - Kustbescherming door aanleg van biogene riffen

Dit project onderzoekt hoe, op een duurzame en snelle manier, riffen kunnen aanlegd worden van zeewier, zeegras, schelpdieren en schelpkokerwormen, én hoe deze riffen een invloed hebben op onze kust.

01/2017 - 12/2019

Agentschap Ondernemen

Nationaal

 • DEME
 • Jan de Nul
 • Sioen Industries
 • eCoast
 • ILVO

Value@Sea - Geïntegreerde teelt van extractieve aquacultuursoorten

Dit project heeft als doel de technische, ecologische en economische haalbaarheid te toetsen van de geïntegreerde teelt van platte oester, sint-jacobsschelp en suikerwier. De cultuur van deze organismen gebeurt in de Westdiepzone, meer bepaald op locatie WK4 ter hoogte van de Nieuwpoortbank.

04/2017 - 03/2018

EFMZV

Nationaal

 • ILVO
 • UGent
 • Sioen Industries
 • Colruyt Group
 • Brevisco
 • Lobster Fish

Edulis - Offshore mosselkweek in windmolenparken

Dit project beoogt onderzoek te verrichten naar de mogelijkheid om mosselen offshore in windmolenparken (C-Power & Belwind) te kweken. De focus ligt enerzijds op het meten van de krachten die op een mossellongline inwerken en anderzijds op het toetsen van de ecologische en economische haalbaarheid van mosselteelt in combinatie met windmolenparken.

09/2016 - 12/2018

EFMZV

Nationaal

 • ILVO
 • UGent
 • OD Natuur
 • C-Power
 • Belwind
 • DEME
 • Colruyt Group
 • Brevisco

AquaVlan2

Het Europese Interreg-project Aquavlan2 ondersteunt bedrijven in de aquacultuur- en glastuinbouwsector in de grensregio Vlaanderen-Nederland met technische innovatie. Zo zet het in op de verdere ondersteuning en ontwikkeling van aquacultuur in Europa. Naast onderzoek in vier specifieke thema’s geeft het project via een vouchersysteem ook antwoorden aan individuele ondernemers in de sector.

10/2016 - 09/2019

Interreg V

Internationaal

 • Inagro
 • UGent
 • PCG
 • EMPRO Europe
 • ILVO
 • Odisee vzw

EnOp

Eén van de grote uitdagingen voor Europa in de komende eeuw is het opbouwen van een koolstofarme economie waarbij een duurzame, betrouwbare en betaalbare toevoer van energie wordt gegarandeerd. De ambitie van ‘EnOp’ is de doorontwikkeling van chemische opslag en bijhorende CO2 omzettingstechnologieën. CO2 wordt beschouwd als een waardevolle alternatieve bron van koolstof aangezien het overvloedig beschikbaar is. ‘EnOp’ richt onderzoek op zowel directe als indirecte omzettingen.

09/2016 - 08/2019

Interreg Vlaanderen-Nederland

Internationaal

 

 • VITO
 • KU Leuven
 • Uantwerpen
 • Thomas More
 • Ugent
 • Bruco

Noordzee Aquacultuur

Het onderzoeksproject tackelt drie uitdagingen: innovatieve kweektechnieken voor schelpdieren en zeewier, efficiënt ruimtegebruik van de Belgische Noordzee en de ontwikkeling van een markt voor nieuwe mariene streekproducten. Het project bestaat uit twee deelprojecten: Value@Sea en Edulis (zie onder)

09/2016 - 03/2018

EFMZV

Nationaal

 • ILVO
 • UGent
 • OD Natuur
 • C-Power
 • Belwind
 • DEME
 • Sioen Industries
 • Colruyt Group
 • Brevisco
 • Lobster Fish

IMTAC-VL - Een analyse van het aquacultuurpotentieel in het merengebied te Dessel-Mol

Dit project onderzoekt alle kritische factoren voor een succesvolle aquacultuuruitbating in het merengebied verbonden aan de kwartszand-exploitatie van het bedrijf Sibelco in de regio Dessel-Mol.

2016 - 2018

EFMZV

Nationaal

 • Sibelco
 • KULeuven

HaLaVla - Haalbaarheidsstudie Land-based Aquaculture Vlaanderen

Dit project beoogt meest geschikte locaties voor economisch duurzame aquacultuur te identificeren door het in kaart brengen van waardevolle restromen zoals warmte, water en nutriënten in Vlaanderen rekening houdend met de logistieke mogelijkheden (RUP’s) en het wettelijk kader. 

Rapport

2016 - 2018

EFMZV

Nationaal

 • KULeuven

SeaConomy

Het SEACONOMY project brengt voor de eerste keer een multidisciplinair consortium van bedrijven, sectororganisaties en overheidsinstanties samen om het potentieel van de Vlaamse zeewier economie te ontluiken en de vicieuze cirkel van barrières te doorbreken.

10/2016 - 09/2018

Milieu- en Energietechnologie Innovatie Platform (MIP) van i-Cleantech Vlaanderen

Nationaal

 • Sioen Industries
 • POM West-Vlaanderen
 • PURES
 • Lambers-Seghers
 • Colruyt Group

De Blauwe Keten

De glastuinbouw beleeft moeilijke tijden omwille van oplopende kosten en een toenemende wereldwijde concurrentie. Zowel Vlaanderen als Nederland voeren dan ook een ondersteunend beleid naar glastuinbouw om de noodzakelijke transitie en de daarbij horende modernisering te kunnen realiseren. Hierbij wordt gezocht naar een verrijking van het bestaande aanbod zoals de commerciële teelt van microalgen, goed voor toepassingen in de voedings- en textielindustrie, bouwsector, farmacie en cosmetica.

01/2016 - 12/2018

Interreg V

Nationaal

 • Inagro vzw
 • POM Oost-Vlaanderen
 • Centexbel
 • Millvision B.V.
 • StapperDuurzaamAdvies
 • BOM Business Development & Foreign Investments B.V.
 • KU Leuven
 • Stichting Avans
 • VZW Boterakker
 • UGent

Opstart en financiële analyse van de commerciële kweek van zoetwaterkabeljauw in België (LotaBEL)

LotaBEL is een intern gefinancierd project van Odisee met als doel de kweek van zoetwaterkabeljauw op commerciële kwekerijen op te volgen. Bijhorende onderzoeken moeten een overzicht geven van de verschillende aspecten (productdiversificatie, consumentenappreciatie, productieparameters, rendabiliteit, ...) die de haalbaarheid van de commerciële kweek bepalen.

01/2016 - 08/2018

PWO

Nationaal

 • Odisee

Intensifiëring van het praktijkgericht onderzoek tijdens de larvale fase van de zoetwaterkabeljauw en de omega baars

Aqua-ERF wil in dit onderzoeksproject enerzijds bij de zoetwaterkabeljauw de ontwikkeling van het larvale spijsverteringstelsel stimuleren zodat er meer succes is op acceptatie van droogvoer met als gevolg een verhoging van de larvale overleving tijdens de weaning-fase. Anderzijds wil men bij de omega baars de larvale productie optimaliseren aan de hand van onderzoek naar aangepaste voeders en kweek protocols.

01/2015 - 12/2015

Europees Visserijfonds

Nationaal

 • Aqua-ERF

Aquavalue

AQUAVALUE heeft tot doel om een roadmap voor geïntegreerde aquacultuur voor Vlaanderen op te stellen, waardoor de in Vlaanderen aanwezige expertise optimaal gevaloriseerd kan worden. Het uiteindelijke doel van deze roadmap-oefening is om, in overleg met alle relevante actoren in Vlaanderen, een aantal kansrijke pilootprojecten te definiëren.

10/2014 - 12/2015

Agentschap Innoveren, Vlaanderen in Actie Pact 2020

Nationaal

 • SIOEN Industries
 • Brevisco
 • eCoast
 • dotocean
 • INVE Technologies
 • Colruyt Group
 • Pures
 • UGent
 • ILVO
 • Flanders' Maritime Cluster
 • Dredging International

PRESERV ALG: Micro-algen als bron van natuurlijke antioxidanten voor toepassing in de voedingsindustrie

In het collectief onderzoeksproject PRESERVALG was het de bedoeling om eerder opgedane kennis te vertalen naar antioxidantpreparaten die toepasbaar zijn in een industriële context. Recente informatie omtrent het gebruik van micro-algen in voeding en voeders werd verzameld en verwerkt in een informatiebrochure voor bedrijven. Vervolgens werd de effectiviteit voor inhibitie van vetoxidatie van micro-algenextracten geëvalueerd in vergelijking met commercieel beschikbare (natuurlijke) antioxidantpreparaten. 7 Casestudies werden uitgevoerd ter validatie van de resultaten.

01/2014 - 03/2016

Flanders Food

Nationaal

 • Flanders’ FOOD
 • KU Leuven Campus Gent, Departement microbiële en moleculaire systemen (M²S)
 • KU Leuven Campus Kortrijk, Onderzoeksgroep Food & Lipids,
 • KU Leuven Campus Kortrijk, Onderzoeksgroep Aquatische Biologie

iAlgaePro: Innovative Algae Processing for nutraceuticals in Food and Feed

Het hoofddoel van het iAlgaePro-project is de ontwikkeling van innovatieve processen voor de verwerking van algen, gebaseerd op algenproductie met "Mesh Ultra Thin Layer"-technologie, oogst op basis van ondergedompelde membranen en "Spiral Plate"-technologie, behandeling met "Pulsed Electric Fields (PEF)" en milde scheidings- en extractietechnologieën.

11/2014 - 11/2016

FISCH, de Vlaamse Competentiepool voor Duurzame Chemie

Internationaal

 • VITO
 • Boerenbond Projecten vzw

DEMOSPIR: Demonstratie kweek van Spirulina in de glastuinbouw sector

In dit project zal de microalg Spirulina gekweekt worden op demonstratieschaal (200 m2) in leegstaande serres die voordien bestemd waren voor de azaleateelt. Een aantal teelttechnische en automatiserings -parameters zullen daarvoor geoptimaliseerd worden. Ook het marktpotentieel in de voedingssector zal al kort
onderzocht worden.

10/2013 - 09/2014

FISCH, de Vlaamse Competentiepool voor Duurzame Chemie

Nationaal

 • AnKo Projects
 • Plant Projects BVBA
 • De Romaanse Poort BVBA

Optimalisatie van de teelt van Astacus astacus: invloed van teeltparameters op smaak, vervelling en welzijn (ASTAgood)

Onderzoek naar het effect van licht en andere kweekparameters op de vervellingssynchronie en de evaluatie van stress tijdens de teelt van de europese rivierkreeft, beoogt simultaan zowel een economische als ethische optimalisering van de teelt.

09/2013 - 09/2016

PWO

Nationaal

 • Aqua-ERF

MIRACLES

MIRACLES is een door de industrie aangestuurd O&O- en innovatieproject dat gericht is op de ontwikkeling van geïntegreerde, uit meerdere producten bestaande bioraffinagetechnologieën voor de productie van specialiteiten uit microalgen voor toepassing in voeding, aquacultuur en non-food producten. De nadruk ligt op de ontwikkeling en integratie van milde celdisruptie en milieuvriendelijke extractie- en fractioneringsprocessen, met inbegrip van het testen van de functionaliteit en het formuleren van producten op basis van gevestigde industriële algenstammen. Het project zal ook nieuwe technologieën ontwikkelen voor de optimalisering en monitoring van waardevolle producten in de algenbiomassa tijdens de kweek.

01/2013-12/2018

7th Research Framework programme of the European Union (EU FP7)

Internationaal

 

 • VITO
 • Value for Technology BVBA
 • Thomas More

Aquacultuur: Uitbreiding van de hatcherycapaciteit in Vlaanderen voor fundamenteel en praktijkgericht onderzoek

Odisee  onderzoekt hoe het overlevingspercentage van zoetwaterkabeljauw kan worden vergroot en hoe de pootviskwaliteit kan worden verhoogd. Dit laatste is bepalend voor de verdere opkweek tot marktgewicht.

Het ARC wil flexibele kweeksystemen installeren die het mogelijk maken om onderzoek te voeren op nieuwe aquacultuursoorten. De ontwikkeling van weaning protocols en  het bijhorend onderzoek naar de microbiële flora in de larven, zal de aquacultuursector in Vlaanderen ondersteunen. Zeewaterkwaliteit speelt hierbij een cruciale rol. Dankzij EVF zal een nieuw waterzuiveringssysteem geïnstalleerd worden in de nieuwe labos. Daarnaast wil het ARC zich verder verdiepen in het profylactisch gebruik van probiotica in de schelpdierteelt. Dit laatste is zeker relevant gezien de toenemende interesse voor het gebruik van recirculatiesystemen in bivalvenkweek op land.

09/2012 - 12/2015

EVF

Nationaal

 • UGent
 • Aqua-ERF

Enhancing food crop and fish productivity through integration of aquaculture with irrigated agriculture

Het project wil nagaan of er voordeel kan geboekt worden in het combineren van viskweek en irrigatie landbouw op vlak van milieubescherming en rendement.

11/2012 - 11/2014

VLIR-Eigen Initatieven

Internationaal

 • Katho Roeselare

 

RENUWAL: Recycling nutrients from wastewater using algae

Dit project is een haalbaarheidsstudie naar de mogelijkheden om microalgen te gebruiken voor de verwijdering en het hergebruik van stikstof en fosfor uit afvalstromen en het gebruik van de biomassa als toevoegingsmiddel aan diervoeder. Twee afvalstromen worden onderzocht: de verdunde fractie van afval van varkensstallen en het effluent van biogasvergisters die biomassa-afval van planten verwerken.

2012 - 2013

Nationaal

 • Witteveen+Bos
 • KU Leuven Campus Kortrijk (KULAK)
 • Tikal nv

Bivalve seed supply in Central Vietnam

The objective of this project is to ensure seed supply of commercially important bivalve species in Central Vietnam by optimizing the larval production

09/2011 - 09/2015

VLIR-Eigen Initiatieven

Internationaal

 • Laboratorium voor Aquacultuur & ARC (UGent)

 

EnAlgae

This project aims to reduce CO2 emissions and dependency on unsustainable energy sources in North West Europe by developing sustainable technologies for algal biomass production, bioenergy and greenhouse gas (GHG) mitigation, taking them from pilot facilities through to market-place products and services.

03/2011 - 06/2015

Strategic Initiative of the INTERREG IVB North West Europe programme

Internationaal

 • Laborelec Ltd
 • UGent, Campus Kortrijk

BAMMBO: Sustainable production of biologically active molecules of marine based origin

Het BAMMBO project zal innovatieve oplossingen aandragen om de bestaande knelpunten bij het kweken van mariene organismen te verhelpen, teneinde op duurzame wijze hoge opbrengsten aan producten met toegevoegde waarde te produceren voor de farmaceutische, de cosmetische en de industriële sector. BAMMBO zal mariene doelorganismen (bv. bacteriën, schimmels, sponzen, microalgen, macroalgen en gisten) van diverse locaties in de wereld screenen en identificeren op hun potentieel als duurzame producenten van moleculen met een hoge toegevoegde waarde (HVAB's).

03/2011 - 02/2014

7th Research Framework programme of the European Union (EU FP7)

Internationaal

 

 • KU Leuven
 • Ghent University

OMEGA-OIL: Vergelijking van omega-3 rijke oliën op basis van nutritionele en (fysico)chemische eigenschappen

Het MEGA-OIL project evalueerde het potentieel van autotroof gekweekte micro-algen als economisch interessante bron van LC-PUFA voor gebruik in supplementen en/of in verrijkte levensmiddelen en dierenvoeders. Het project was bedoeld om bedrijven in staat te stellen om in het aanbod van beschikbare LC-PUFA oliën een weloverwogen keuze te maken op basis van wetenschappelijke informatie. Via case studies werden commerciële oliën en geëxtraheerde oliën uit de microalgen beoordeeld op basis van chemische samenstelling, stabiliteit, productiekost en extractierendement.

01/2011 - 01/2013

Flanders Food

Nationaal

 • Flanders’ FOOD
 • KU Leuven Campus Gent, Departement microbiële en moleculaire systemen (M²S)
 • KU Leuven Campus Kortrijk, Onderzoeksgroep Food & Lipids
 • KU Leuven Campus Kortrijk, Onderzoeksgroep Aquatische Biologie

Sunbuilt

Het Sunbuilt project onderzoekt de ontwikkeling en toepassing van de kweek en het gebruik van algen. Het project moet van algen een volwaardig landbouwgewas maken en die vorm van biogebaseerde economie op de rails zetten. Het gaat om de productie van algen, de continue oogst en de verwerking tot een brede waaier van eindproducten: algen én extractieproducten. Een pilootinstallatie van 100 m² voor algenkweek is beschikbaar voor specifieke productie op vraag van (industriële) partners. Thomas More staat in voor het kweken van de algen. VITO optimaliseert de oogst, het waterhergebruik en de technieken om waardevolle producten uit de algen te halen.

2010 - 2014

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

Nationaal

 

 • VITO
 • Thomas More

Integrated Artemia and salt production in Kenya

The objective of the study is the improvement of the living standard of rural communities in Kenya through Artemia production in coastal saltworks in the Malindi area

04/2010 - 04/2014

VLIR-Eigen Initiatieven

Internationaal

 • Laboratorium voor Aquacultuur & ARC (UGent)

OMEGA-EI: Aanrijking van eieren met omega-3 vetzuren met behulp van micro-algen

Binnen het OMEGA-EI project werden de mogelijkheden en opportuniteiten voor toevoeging van micro-algen aan kippenvoeders ter verrijking van de eieren met LC-PUFA’s nagegaan. De huidige stand van zaken en technologie omtrent het aanrijken van eieren met omega-3 vetzuren werden in kaart gebracht. Vervolgens werden diverse microalgen rijk aan LC-PUFA geëvalueerd om diegene met het grootste potentieel voor de aanrijking van eieren met LC-PUFA te kunnen identificeren. Voor de meest beloftevolle microalgen species, werd in een dosisrespons studie de optimale aanrijkingsdosis bepaald, zodat het meest optimale supplementatieschema bepaald kon worden.

10/2010 - 06/2013

Flanders Food

Nationaal

 • Flanders’ FOOD
 • KU Leuven? Afdeling Dier-Voeder-Kwaliteit
 • KU Leuven Campus Kortrijk, Onderzoeksgroep Food & Lipids
 • KU Leuven Campus Kortrijk, Onderzoeksgroep Aquatische Biologie

Voorstudie ontwikkeling voeders zoetwatervissen

Het project beoogt de ontwikkeling van grow-out voeders voor de zoetwatervissen snoekbaars, kwabaal en omega-baars.

07/2010 - 07/2011

IWT

Nationaal

 • KaHo
 • PIVAL
 • Lambers-Seghers
 • KU Leuven

ALgae for CHemicals production and EMISsion abatement (ALCHEMIS)

Algen kunnen dienen als alternatieve grondstof, maar het probleem is het energieverbruik en het gebruik van nutriënten bij de productie. In dit project wordt de productie van algen onderzocht op basis van rookgassen en afvalwater. Naast de productie van algen wordt ook het oogsten onder de loep genomen en maakt men tevens een inschatting van de afzetmarkt voor algen.

04/2010 - 11/2012

MIP & IWT

Internationaal

 

 • Proviron
 • Desmet Ballestra
 • Hooge Maey
 • GEA
 • Orineo
 • Essenscia
 • VITO
 • Universiteit Gent

Introducing scientific and technical knowhow on aquaculture, or aquafarming, in Mozambique

The project consists of two parts: 1) showing the advantages of the integrated salt production and the artemia in salt pans & 2) giving future teachers and animators technical formations on aqua culture in general, and tropical fish farming in particular

2010 - 2012

Vlaams Agentschap Internationale Samenwerking (VAIS)

Internationaal

 • Laboratorium voor Aquacultuur & ARC (UGent)

AquaFUELS: Algae and aquatic biomass for a sustainable production of 2nd generation biofuels

AquaFUELs beoogt een gedetailleerd, omvattend en concreet beeld te schetsen van de huidige status quo van EU- en internationale initiatieven inzake biobrandstoffen uit algen. Op basis van dit werk zal AquaFUELs achtereenvolgens een algemene beoordeling van de technologie opstellen en de belangrijkste onderzoeks- en industriële behoeften identificeren.

01/2010 - 06/2011

7th Research Framework programme of the European Union (EU FP7)

Internationaal

 

 

 • UGent

Oesterkweek in een recirculatiesysteem

Het project beoogt het ontwikkelen van gebruiksklare, praktijkgerichte technologie voor de kweek van oesters die in Vlaanderen toegepast kan worden.

11/2010-11/2011

IWT

Nationaal

 • ILVO

AquaVlan

AquaVlan wil de fundamenten leggen voor een economisch, sociaal en ecologisch duurzame aquacultuursector binnen de grensregio Vlaanderen en Nederland, dit zowel voor de kweek van vis, schelpdieren en zilte groenten, als naar het onderwijs toe

09/2009 - 02/2014

Interreg

Internationaal

 • KULeuven
 • UGent
 • KaHo
 • PCG
 • Inagro

Recycling of nutrients in eutrophicated coastal waters of the Mekong Delta (Vietnam) by Artemia production

This project studies to what extent Artemia culture in the very eutrophic effluents of local shrimp culture ponds can contribute to a reduction of the organic load of the Mekong delta coastal waters.

01/2009 - 10/2011

Bilateraal BOF-project

Internationaal

 • Laboratorium voor Aquacultuur & ARC (UGent)

SUNLIGHT: Lipid-based, high value products and renewable energy from microalgae

Sunlight heeft tot doel om nieuwe biologische hulpbronnen en technologieën voor de cultuur van microalgen in gesloten fotobioreactoren te creëren en valideren. Het project bouwt voort op de ruime kennis van de levensloop en de moleculaire biologie van diatomeeën (kiezelwieren) bij twee Ugent partners binnen het consortium, aangevuld met vooraanstaande Vlaamse en Nederlandse onderzoeksgroepen op vlak van productie van microalgen, analyse van lipiden en productie van bio-energie. Parallel wordt een economische analyse uitgevoerd van het toekomstige potentieel van producten en technologieën gebaseerd op kiezelwieren, meer in het bijzonder hun inzetbaarheid in de strijd tegen vervuiling via een geïntegreerde economische levenscyclus. Precies de economische analyse, aangevuld met een marktgedreven projectbeheer, waarborgt de projectvalidatie via sterke interactie met de gevarieerde en uitgebreide gebruikerscommissie.

02/2009 - 01/2013

Strategisch Basis Onderzoek (SBO) - Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO)

Internationaal

 • UGent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Laboratorium voor Protistologie en Aquatische Ecologie (PAE),
 • Flanders Institute for Biotechnology
 • VIB-UGent Center for Plant Systems Biology (PSB),
 • UGent; Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen; Vakgroep Biotechnologie; Centrum voor Microbiële Ecologie en Technologie (CMET),
 • UGent; Faculty of Economics and Business Administration;
 • Centre for Environmental Economics and Environmental Management (CEEM), 
 • KU Leuven; Campus Kortrijk; Faculteit Wetenschappen; Interdisciplinair Research Centrum (IRC).

Halosydne: Sustainable and cost-efficient production of marine micro-algae for aquaculture use

Dit project is gericht op de identificatie van wetenschappelijk onderbouwde productie-, verwerkings- en conserveringsprotocollen om microalgen voor de aquacultuur op een duurzame en kostenefficiënte manier te produceren.

 

05/2009 - 04/2011

IWT/VLAIO

Nationaal

 • UGent
 • ILVO
 • KULAK

Algae Tech: Developing cost-efficient technologies for producing and processing algal biomass

Het doel van dit project is om expertise samen te brengen die relevant is voor de ontwikkeling van nieuwe technologieën en toepassingen van microalgen. Het project richt zich enerzijds op de ontwikkeling van nieuwe, kostenefficiënte technologieën voor de downstream verwerking van algenbiomassa (oogsten, celdisruptie en extractie). Anderzijds wordt gestreefd naar de ontwikkeling van nieuwe, hoogwaardige toepassingen van algen als farmaceutica en neutraceutica.

10/2009 - 09/2010

TBA

Nationaal

 

 • KULAK
 • Katholieke Hogeschool Sint-Lieven
 • VIVES Hogeschool

Bi-Cycle: Integrated new concept(s) for the production of Single Cell Oils (SCO) on an economic scale

HHet project had tot doel de productie en valorisatie van SCO's uit algen en/of gisten op economische schaal te implementeren. Een hoog valorisatiepotentieel werd verwacht: (1) gebruik van hoogwaardige oliefractie (EPA, GLA, DHA,...) in voedingstoepassingen, (2) laagwaardige fractie in biodieselproductie en (3) als chemische bouwstenen. Het tweede doel was de valorisatie van nevenstromen om de rendabiliteit verder te verhogen (celmassa, CO2, organisch afval, .....).

12/2008 - 11/2010

TETRA

Nationaal

 • KdG
 • Katholieke Hogeschool Sint-Lieven
 • UA

OMEGA-EXTRACT: Extractie en raffinage van langketen omega-3 rijke oliën uit microalgen

In dit project willen we de downstream processing van langketen omega-3 oliën uit autotrofe microalgen op punt stellen. De uiteindelijke doelstelling is om piloot hoeveelheden olie te produceren (10-50 liter schaal), om zo de haalbaarheid (zowel technologisch als economisch) op industriële schaal te kunnen inschatten.

11/2013 - 05/2016

FISCH, de Vlaamse Competentiepool voor Duurzame Chemie

Nationaal

 

 • Proviron
 • Ecotreasures
 • Gova
 • KULeuven
 • UGent
 • VITO