Overslaan en naar de inhoud gaan

Netwerken

Verschillende nationale en internationale netwerken voor bedrijven en/of onderzoekscentra bieden professionele gebruikers informatie of opportuniteiten voor samenwerkingen of kennisuitwisseling.

Aquaculture Advisory Council (AAC)

In het kader van het nieuwe GVB, is eind 2016 de Aquaculture Advisory Council opgericht. Deze adviesgroep werd opgericht met steun van de Europese Unie en heeft als doel om adviezen en aanbevelingen te formuleren voor zowel de Europese instellingen en lidstaten. De AAC is samengesteld uit vertegenwoordigers uit de industrie en andere belanghebbenden (60%-40%).

Meer info

De Blauwe Cluster vzw

De Blauwe Cluster, een Vlaamse speerpuntcluster, is een onafhankelijke en neutrale partner die Vlaamse bedrijven ondersteunt bij het opzetten van partnerschappen met andere bedrijven, kenniscentra en overheidsinstellingen met het oog op de ontwikkeling en de bevordering van innovatieve economische activiteiten op zee.

Meer info

European Algae Biomass Association (EABA)

De algemene doelstelling van de European Algae Biomass Association (EABA) is het bevorderen van onderlinge uitwisseling en samenwerking op het gebied van de productie en het gebruik van algenbiomassa in alle denkbare toepassingen. EABA streeft naar het creëren, ontwikkelen en onderhouden van solidariteit en banden tussen haar leden en naar het verdedigen van hun belangen op Europees en internationaal niveau. Haar belangrijkste doelstelling is te fungeren als katalysator voor het bevorderen van synergieën tussen wetenschappers, industriëlen en beleidsmakers om de ontwikkeling van onderzoek, technologie en industriële capaciteiten op het gebied van algen te bevorderen.

Meer info

European Aquaculture Society (EAS)

De European Aquaculture Society (EAS) brengt personen en bedrijven bijeen die zich inzetten voor de duurzame ontwikkeling van de Europese aquacultuur. EAS ondersteunt hen om contacten te leggen, informatie uit te wisselen en te verspreiden, en multidisciplinair onderzoek te bevorderen. De netwerkactiviteiten van EAS gaan reeds terug tot 1976.

Meer info

European Aquaculture Technology and Innovation Platform (EATiP)

De European Aquaculture Technology and Innovation Platform (EATiP) is een internationale non-profitorganisatie die zich toelegt op de ontwikkeling, ondersteuning en bevordering van de aquacultuur en, in het bijzonder en specifiek, technologie en innovatie in de aquacultuur in Europa. In het EATiP komen alle belanghebbenden in de Europese aquacultuur samen om de uitdagingen die voor ons liggen, aan te pakken en op te lossen via een gecoördineerde en toegewijde aanpak.

Meer info

Federation of European Aquaculture Producers (FEAP)

De FEAP is opgericht in 1969 en is de Federatie van nationale aquacultuurverenigingen in Europa die de professionele visteelt vertegenwoordigen. De FEAP steunt en bevordert voortdurend de verantwoorde ontwikkeling van de Europese aquacultuursector en ontwikkelt, door middel van gediversifieerde ondersteunende acties, de gemeenschappelijke standpunten en meningen van de Europese sector. De FEAP is gericht op viskweek en vertegenwoordigt een reeks verschillende gekweekte soorten, waaronder forel, zalm, karper, zeebaars, zeebrasem, tarbot en kabeljauw.

Meer info

Fisheries and Aquaculture Division - Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

De afdeling Visserij en Aquacultuur van het FAO werkt samen met leden en partners aan de transformatie van aquatische systemen en de bevordering van een verantwoord en duurzaam beheer van aquatische voedselsystemen, voor een betere productie, een betere voeding, een beter milieu en een beter leven. Zij werken ook samen met de FAO-leden aan de opbouw van aquacultuur kennisnetwerken, de bevordering van investeringen, de ontwikkeling en aanpassing van duurzame aquacultuurinstrumenten en -technologieën, het efficiënt gebruik van hulpbronnen en goede kweeksystemen en -praktijken, en het ontwikkelen van capaciteit om de bijdrage van de aquacultuur aan duurzame ontwikkeling te vergemakkelijken.

Meer info

Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF) – European Commission

Op het gebied van het natuurbehoud en het beheer van de levende rijkdommen van de zee, met inbegrip van biologische, economische, milieu-, sociale en technische overwegingen, heeft het Wetenschappelijk, Technisch en Economisch Comité voor de visserij (WTECV) tot taak: a) de Europese Commissie bij te staan bij de voorbereiding van wetgevingsvoorstellen, gedelegeerde handelingen of beleidsinitiatieven. (b) de ontwikkeling van het beleid te volgen en een uitwisseling van ervaringen en goede praktijken tot stand te brengen.

Meer info

Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)

Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) voorziet ondersteuning aan de Vlaamse mariene onderzoeksgemeenschap, de Blauwe Economie en aan beleidsverantwoordelijken op het vlak van mariene aangelegenheden door het op maat aanreiken van wetenschappelijke data, informatie, kennis en inzichten.

Meer info