Overslaan en naar de inhoud gaan

Subsidiekanalen

Het onderzoek naar een duurzame ontwikkeling van aquacultuur binnen Vlaanderen en in het Belgisch deel van de Noordzee kan door verschillende subsidiekanalen worden ondersteund.

Hieronder volgen enkele van de verschillende subsidiemogelijkheden voor aquacultuuronderzoek en -ondernemingen:

1. Onderzoek en innovatie

 • Het Departement Landbouw en Visserij biedt ondersteuning voor toegepast onderzoek en innovatieprojecten met Europese middelen vanuit het Belgisch Programma EFMZV(A) en nationale cofinanciering vanuit het FIVA. Deze middelen worden ter beschikking gesteld na een oproep door de minister.
 • Het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) biedt ondersteuning voor opleiding, advies, investeringen en onderzoek & ontwikkeling. Een overzicht van de subsidies vindt u hier. In de Subsidiedatabank vindt u informatie over subsidies en financieringsmaatregelen voor de ondernemer.
  • Ontwikkelingsproject (subsidie voor innovaties die een sleutelrol spelen in de realisatie van een business case die je bedrijf kan versterken)
  • Baekeland-mandaten (mandaat voor doctoraatsonderzoek in nauwe samenwerking met een bedrijf)
  • Subsidies voor O&O&I in een internationaal consortium (Subisidies voor internationale samenwerking rond onderzoek, ontwikkeling en innovatie)
  • Onderzoeksproject (subsidie aan bedrijven voor de uitbouw of het versterken van hun onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten)
  • Innovatiemandaten (subsidie voor strategisch basisonderzoek van postdoctorale onderzoekers i.s.m. kenniscentra of bedrijven)
 • Horizon Europe: Horizon Europe is het onderzoeks- en innovatieprogramma van de EU voor 2021-2027 met een budget van 95,5 miljard EUR.
 • INTERREG – het subsidieprogramma voor regionale samenwerking
 • Projectmatig Wetenschappelijk Onderzoek (PWO) - financiert onderzoek aan instellingen uit het professioneel hoger onderwijs.
 • Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO)
 • Speerpuntclusters:
  • De Blauwe Cluster, de speerpuntcluster voor bedrijven die innovatieve activiteiten willen ontwikkelen en hun expertise uitrollen in de duurzame blauwe economie. Projecten zijn enkel steunbaar via De Blauwe Cluster als er minstens 3 bedrijven bij betrokken zijn en als er sprake is van een spill-over van kennis naar de bredere sector. De nadruk ligt op projecten met een lagere TRL waarde.
  • Flanders’ FOOD, de speerpuntcluster en innovatieplatform voor de Vlaamse agrovoedingsindustrie.
  • Catalisti, de speerpuntcluster voor innovatie in de chemische en kunststofindustrie. 

2. Productieve investeringen

 • Het Departement Landbouw en Visserij biedt financiële ondersteuning voor duurzame productieve investeringen in aquacultuuractiviteiten in Vlaanderen en het Belgisch deel van de Noordzee met Europese middelen vanuit het Belgisch Programma EFMZV(A) en nationale (Vlaamse) cofinanciering vanuit het FIVA.