Nieuws | Aquacultuur vlaanderen

Nieuws

Eindsymposium Smart Aquaponics

1 juni 2022

Het Interreg-project SMART AQUAPONICS 2018-2022 tussen Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen had tot doel intelligente beheersinstrumenten voor aquaponicsystemen te ontwikkelen, aangepast aan professionals, stedelijke gemeenschappen en opleidingsactoren.

Nieuw rapport van EUMOFA: Organic Aquaculture in the EU

20 mei 2022

Het nieuwe rapport, "Organic Aquaculture in the EU" is beschikbaar en zal worden gepresenteerd tijdens de EUMOFA Talk, die zal worden gehouden in Ravenna op 19 mei 2022 (12:00 - 13:00 CET).

 

Introductie van gemial: nieuwe analyser voor geosmine en 2-MIB bij PPT concentraton

20 mei 2022

Op woensdag 15 juni 2022, om 10.00 uur vind een introductie plaats van GEMIAL te COK-KAT - Celestijnenlaan 200F, 3001 Heverlee.


 

UItnodiging Aquaculture Brokerage Event

20 mei 2022

In coördinatie met DG REGIO zet DG MARE een platform voor slimme specialisatie voor duurzame blauwe economie op en organiseert het een reeks brokerage evenementen om interregionale partnerschappen voor slimme specialisatie en waardeketens voor de blauwe economie te bevorderen.

EATIP-Forum:On the Horizon Webibnar

6 mei 2022

Dit EATiP-forum op 12/05 zal gaan over oplossingen om de interacties tussen aquacultuur en milieu te controleren en te optimaliseren.

Aan de slag met de Waterbarometer

6 mei 2022

De beschikbaarheid van water van voldoende hoge kwaliteit vormt een belemmering voor economische groei in Vlaanderen. Er is daarom nood aan innovatief watermanagement, inclusief gebruik van alternatieve waterbronnen.

Projecten realisatie eiwitstrategie

8 april 2022

In het kader van de Vlaamse eiwitstrategie werden onlangs 19 projecten geselecteerd die werken rond (één van) de zes doelstellingen van de Vlaamse eiwitstrategie, waaronder de doelstelling ‘Meer nieuwe eiwitten’. Er zijn verschillende projecten die gerelateerd zijn aan of rechtstreeks inzetten op de ontwikkeling van een duurzame aquacultuursector.

Verslag van het Infomoment PO/BO

6 april 2022

In afwachting van nieuwe wetgeving over het erkennen van een Producenten Organisatie (PO) en/of een Branche Organisatie (BO) in de aquacultuursector werd door Inagro en de Blauwe Cluster, met de medewerking van het departement Land-bouw en Visserij, een infomoment georganiseerd op 25 maart.

Infosessie PO/BO Aquacultuur

15 maart 2022

In afwachting van nieuwe wetgeving over het erkennen van een Producenten Organisatie (PO) en/of een Branche Organisatie (BO) in de aquacultuursector wordt een infomoment georganiseerd op 25 maart.

Online Event Fish Welfare in Aquaculture op 22 maart 2022

8 maart 2022

Het online event "Viswelzijn in de aquacultuur: de praktische benadering van houderij, gezondheid en consumenten", vindt plaats op 22 maart 2022 van 14:00-16:00 uur (CET).

Publicatie over de COVID-19 impact op gekweekte soorten

8 maart 2022

EUMOFA heeft recent een publicatie verspreid met als titel 'COVID-19 impact on farmed species: focus on caviar and turbot markets'.

Einde programmaperiode EFMZV (2014 – 2020) en finale indieningsdatum investeringsprojecten aquacultuur

8 maart 2022

Tot 15 april 2022 kan u Europese en Vlaamse steun aanvragen voor productieve investeringen in aquacultuur op het budget van het huidige programma van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (2014 – 2020).

ASSEMBLE Plus: Industry survey

28 februari 2022

Assemble Plus wil via een enquête een beter inzicht krijgen in de behoeften van bedrijven rond het gebruik en de toegang tot onderzoeksinfrastructuren.

Openbaar onderzoek Plan-MER - EFMZVA

28 februari 2022

In het kader van de plan-MER (milieueffectenrapportage) procedure loopt momenteel het openbaar onderzoek over het ontwerp plan-MER en het ontwerp van het Vlaams gedeelte van het Belgisch Programma EFMZVA 2021 – 2027.

Reportage oesterkweek in Oostendse Spuikom

24 februari 2022

Bekijk de reportage over de laatste Belgische oesterkweker.

Pagina's