Nieuws | Aquacultuur vlaanderen

Nieuws

Registratie voor Global Conference on Aquaculture Millennium +20 (GCA +20) is open

12 januari 2021

Deze conferentie zal doorgaan op 22-27 september 2021 te Shanghai, China.

Tijdsgrafieken over productie van zeevruchten uit visserij en aquacultuur

1 januari 2021

Een nieuw artiekel in 'Our World in Data' publiceert verhelderende tijdsgrafieken over de stijgende visproductie van aquacultuur en de evoluties rond consumptie en overexploitatie van visbestanden.

PhD thesis over "Geosmin depuration from fish"

24 december 2020

Het proefschrift van ir. Edward Schram met als titel "Geosmin depuration from fish" kan hier worden geraadpleegd.

Publicatie uitvoeringsverordening dierengezondheidswetgeving

18 december 2020

De uitvoeringsverordening (EU) 2020/2002 tot vaststelling van de regels voor de toepassing van Verordening (EU) 2016/429 (AHL) zijn op 8/12/2020 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zeewier: duurzaam gewas van de toekomst?

17 december 2020

In Noorwegen geloven onderzoekers en zeewierboeren dat zeewier een belangrijke en milieuvriendelijke industrie kan worden mede door de beschikbaarheid van een lange kustlijn en proper, koud water.

Groen licht voor Belgische mosselen, oesters en zeewier

17 december 2020

Na de eerdere gebruiksvergunning heeft Colruyt Group nu ook de milieuvergunning in de wacht gesleept voor de ontwikkeling van een zeeboerderij in de Noordzee. De retailgroep wil nu verdere stappen zetten om haar plannen op het vlak van aquacultuur ten uitvoer te brengen.

EATiP Forum rond nieuwe ontwikkelingen in de kweek van micro- en macroalgen

9 december 2020

Op donderdag 17 december vindt het EATiP forum plaats met sprekers uit heel Europa die innovaties op het gebied van zeewier- en microalgenteelt met elkaar delen.

De oceaan biedt oplossingen voor wereldwijde uitdagingen

7 december 2020

Het rapport 'Ocean Solutions that Benefit People, Nature and the Economy', geschreven door SYSTEMIQ en de medevoorzitters van de Ocean Panel Expert Group, illustreert hoe een duurzame oceaaneconomie, waarbij bescherming, productie en welvaart hand in hand gaan, een gezonde oceaan kan creëren die oplossingen biedt voor wereldwijde uitdagingen.

Registreer nu voor 'Aquaculture Europe 2020' en 'RAS@EAS'

4 december 2020

De 'Aquaculture Europe 2020' conferentie vindt online plaats van 12 tot 15 april, 2021. De conferentie wordt voorafgegaan door een special event RAS@EAS.

Nieuwe EUMOFA-publicatie: “Recirculating Aquaculture Systems”

4 december 2020

Deze studie heeft tot doel een beter inzicht te verschaffen in recirculerende aquacultuursystemen (RAS) binnen de EU aquacultuursector, met name wat betreft de omvang en het groeipotentieel.

Open oproep rond "Duurzame Aquacultuur"

4 december 2020

EIT Food zal een open oproep tot het indienen van projecten in het innovatiefocusgebied "Duurzame aquacultuur" lanceren om zijn innovatieportefeuille van het bedrijfsplan 2021 te versterken en de partnergemeenschap in deze sector uit te breiden.

Blue Economy Window Call 2020 - BlueInvest Grants call

30 november 2020

De BlueInvest-subsidies binnen de Blue Economy Window Call 2020 werden voorgesteld tijdens een info dag op 24 November 2020.

Webinar "Production status of European Shrimp Hatcheries"

20 november 2020

Registreer nu voor de webinar "Production status of European Shrimp Hatcheries" op 1 december 2020 tussen 15:00 en 18:00.

Zeewierproductie voor een duurzame toekomst

19 november 2020

Lloyd’s Register Foundation beschrijft in hun ‘Seaweed Revolution: A Manifesto for a sustainable Future’ de voordelen van wereldwijde zeewierproductie.

De voordelen van zeewier

9 november 2020

In een korte video worden de belangrijkste voordelen van zeewier op een rijtje gezet.

Pagina's