Overslaan en naar de inhoud gaan
Jouw mening telt: het marien ruimtelijk plan 2026-2034

In en op onze Noordzee vinden op een vrij beperkte ruimte heel wat activiteiten plaats; denk maar aan hernieuwbare energie, natuurbehoud, scheepvaart, visserij, zandontginning en aquacultuur.

Een marien ruimtelijk plan (MRP) is dan ook noodzakelijk om de verschillende belangen (zowel economisch, ecologisch als sociaal) te verzoenen en elke activiteit een plek te geven in de Noordzee.

Wegens de grote impact van het MRP worden alle belanghebbenden nauw betrokken bij de opmaak ervan. De Noordzee is van ons allemaal, daarom moet iedereen de kans krijgen zijn mening te geven. Zo kom je tot een breed gedragen MRP. 

Daarom organiseert de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu van 28 mei tot en met 27 augustus 2024 een openbare raadpleging. 

Lees alles over het MRP