Overslaan en naar de inhoud gaan
Belgisch programma EFMZVA 2021 – 2027 goedgekeurd

Op 19 december 2022 keurde de Europese Commissie het Belgisch programma voor het Europees Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur (EFMZVA) voor de programmeringsperiode 2021 – 2027 officieel goed. 
Hiermee krijgt Vlaanderen 34,7 miljoen euro van de Europese Unie om de doelstellingen van het gemeenschappelijk visserijbeleid en de Europese Green Deal na te streven. Vlaanderen wil hiermee bijdragen aan drie Europese prioriteiten:

  • Prioriteit 1: inzetten op het bevorderen van een duurzame visserij en het herstel en de instandhouding van aquatische biologische rijkdommen;
  • Prioriteit 2 : inzetten op het bevorderen van duurzame aquacultuuractiviteiten en van verwerking en afzet;
  • Prioriteit 3 : inzetten op het versterken van de lokale visserij- en aquacultuurgemeenschappen in de Vlaamse kustzone: hiermee kunnen de kust-gebonden gemeenschappen een lokale actiegroep (LAG) oprichten die een eigen strategie kan ontwikkelen en beheren om de lokale uitdagingen en opportuniteiten bottom-up aan te pakken. Meer informatie over de opzet en de werking van deze lokale actiegroep kan u opvragen bij de programmafacilitator: sam.colpaert@west-vlaanderen.be. 

Op dit moment bereiden we ons voor om het programma operationeel uit te rollen. Het is dus nog niet mogelijk om steunaanvragen in te dienen. U vindt wel al uitgebreide informatie over het nieuwe programma op onze website bij www.vlaanderen.be/visserij/EFMZVA.