Overslaan en naar de inhoud gaan
Handleiding Gebruik van sensoren in aquacultuursystemen

Aquacultuur zal in de toekomst een belangrijke rol spelen om de druk op de afnemende visbestanden te verlichten en de groeiende vraag naar voedsel op te vangen. Digitalisering kan helpen om verschillende behoeften van de sector op te vangen.

In het Smart WaterUse-project werd een demonstratie uitgewerkt voor digitalisering van aquacultuursystemen. De focus lag daarbij op de automatische bewaking van specifieke voedingsstoffen in het kweekwater die schadelijk of gunstig zijn voor bepaalde waterorganismen.

Binnen dit kader hebben de partners onderzocht welke sensoren er op de markt beschikbaar zijn om de kwaliteit van het kweekwater op te volgen. Dit diende als basis voor de blauwdruk van een testopstelling voor een ‘digitale aquafarm’ op laboschaal.

Deze handleiding vat de resultaten van het Smart WaterUse-project samen en geeft een inleiding tot de digitalisatie van aquacultuurkweeksystemen. Het document kan dienen als een eerste stap voor (startende) ondernemingen in aquacultuur die hun kweeksysteem willen digitaliseren.

Inhoud

Volgende onderwerpen komen in de handleiding Gebruik van sensoren in aquacultuursystemen uitgebreid aan bod:

  • Slimme waternetwerken
  • Uitdagingen van een slim waternetwerk voor aquacultuur 
  • Sensoren om toxiciteit op te volgen 
  • Sensoren om nutriënten op te volgen 
  • Sensoren om biologie op te volgen  
  • Mogelijkheden van Arduino
  • Mogelijkheden van alternatieve waterbronnen
  • Aandachtspunten bij de installatie van sensoren 
  • Demonstratieplaatsen voor aquacultuur

 

Meer info