Overslaan en naar de inhoud gaan
2022-05-06

De beschikbaarheid van water van voldoende hoge kwaliteit vormt een belemmering voor economische groei in Vlaanderen. Er is daarom nood aan innovatief watermanagement, inclusief gebruik van alternatieve waterbronnen.

2022-04-08

In het kader van de Vlaamse eiwitstrategie werden onlangs 19 projecten geselecteerd die werken rond (één van) de zes doelstellingen van de Vlaamse eiwitstrategie, waaronder de doelstelling ‘Meer nieuwe eiwitten’. Er zijn verschillende projecten die gerelateerd zijn aan of rechtstreeks inzetten op de ontwikkeling van een duurzame aquacultuursector.

2022-04-06

In afwachting van nieuwe wetgeving over het erkennen van een Producenten Organisatie (PO) en/of een Branche Organisatie (BO) in de aquacultuursector werd door Inagro en de Blauwe Cluster, met de medewerking van het departement Land-bouw en Visserij, een infomoment georganiseerd op 25 maart.

2022-03-15

In afwachting van nieuwe wetgeving over het erkennen van een Producenten Organisatie (PO) en/of een Branche Organisatie (BO) in de aquacultuursector wordt een infomoment georganiseerd op 25 maart.

2022-03-08

Het online event "Viswelzijn in de aquacultuur: de praktische benadering van houderij, gezondheid en consumenten", vindt plaats op 22 maart 2022 van 14:00-16:00 uur (CET).

2022-03-08

EUMOFA heeft recent een publicatie verspreid met als titel 'COVID-19 impact on farmed species: focus on caviar and turbot markets'.

2022-03-08

Tot 15 april 2022 kan u Europese en Vlaamse steun aanvragen voor productieve investeringen in aquacultuur op het budget van het huidige programma van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (2014 – 2020).

2022-02-28

Assemble Plus wil via een enquête een beter inzicht krijgen in de behoeften van bedrijven rond het gebruik en de toegang tot onderzoeksinfrastructuren.

2022-02-28

 

In het kader van de plan-MER (milieueffectenrapportage) procedure loopt momenteel het openbaar onderzoek over het ontwerp plan-MER en het ontwerp van het Vlaams gedeelte van het Belgisch Programma EFMZVA 2021 – 2027.

2022-02-24

Bekijk de reportage over de laatste Belgische oesterkweker.

2022-02-24

Het Nederlands Genootschap voor Aquacultuur NGvA biedt een podium voor Vlaamse aquacultuur-geïnteresseerden om in hun tijdschrift  ‘Aquacultuur’ over hun bedrijf, hun project, onderzoek of andere aquacultuur-gerelateerde activiteit te berichten.

2022-02-24

De onderzoeksgroep Aqua-ERF van Odisee De Co-Hogeschool ism ILVO organiseert de cursus AQUACULTUUR specialisatie.

2022-02-24

Het Europees algen stakeholder platform, EU4Algae, heeft als doel om de ontwikkeling van een Europese algenindustrie te versnellen en algen voor voeding en andere toepassingen te promoten bij consumenten en bedrijven in de EU.

2022-02-24

In december vond een interessante webinar-reeks plaats in kader van het Europees initiatief 'Toward Green Transition Facility' dat zich specifiek richt tot clusters. 

2022-01-27

De Algenmaand van februari, een programma over algen met telkens een andere focus, georganiseerd door Thomas More, UGent en Ilvo werd uitgesteld naar mei 2022.

Abonneer op Nieuws