Overslaan en naar de inhoud gaan
Oproep kandidaat voorzitterschap SSAQ

De Strategische Stuurgroep Aquacultuur (SSAQ) doet een algemene oproep tot indiening van kandidaturen voor haar voorzitterschap. Kandidaat-voorzitters kunnen hun kandidatuur (incl. CV) indienen via een bericht aan info@aquacultuurvlaanderen.be tegen 31/10/2023. Kandidaten zullen worden uitgenodigd om zichzelf voor te stellen op een volgende zitting van de SSAQ. De verkozen voorzitter zal voor een termijn van 3 jaar aangesteld worden (vernieuwbaar na herverkiezing). Het betreft een onbezoldigde functie. Kandidaten moeten het Nederlands machtig zijn en woonachtig zijn in Vlaanderen.

De Strategische Stuurgroep Aquacultuur (SSAQ) is één van de entiteiten van het Vlaams Aquacultuur Platform (VAP). De SSAQ is samengesteld uit een vaste groep van vertegenwoordigers uit de overheid, bedrijven, onderzoeks- en kennisinstellingen en aanverwante actoren. Ze heeft als voornaamste taken om de algemene werking van het VAP aan te sturen, beleidsadviezen te formuleren, onderzoeksadviezen te formuleren, en algemene kennisuitwisseling over aquacultuur te bevorderen.