Overslaan en naar de inhoud gaan

De Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) heeft onlangs haar "Blue Transformation Roadmap 2022-2030" gepubliceerd, een ambitieus document dat een visie schetst voor de toekomst van aquatische voedselsystemen. Deze roadmap biedt inzichten en richtlijnen voor de komende acht jaar en benadrukt de cruciale rol van aquatische hulpbronnen bij het waarborgen van wereldwijde voedselzekerheid.

Aquatische voedselsystemen, waaronder visserij en aquacultuur, spelen een essentiële rol bij het voorzien in de voedingsbehoeften van miljarden mensen over de hele wereld. De Blue Transformation Roadmap benadrukt het belang van duurzaam beheer van deze systemen, rekening houdend met ecologische, economische en sociale aspecten.

Enkele van de belangrijkste punten die in de roadmap worden behandeld, zijn onder meer:

  • Duurzaam beheer van visbestanden: De FAO zet zich in voor het behoud en herstel van visbestanden door middel van wetenschappelijk onderbouwde beheersmaatregelen.
  • Klimaatverandering en aanpassing: De roadmap benadrukt de noodzaak om aquatische voedselsystemen aan te passen aan de uitdagingen van klimaatverandering en de stijgende zeespiegel.
  • Inclusiviteit en sociale aspecten: Er wordt aandacht besteed aan het betrekken van gemeenschappen die afhankelijk zijn van aquatische hulpbronnen en het waarborgen van hun welzijn.
  • Innovatie en technologie: De FAO zal innovatieve benaderingen en technologieën bevorderen om de efficiëntie van aquacultuur en visserij te verbeteren.
  • Partnerschappen en samenwerking: Samenwerking tussen overheden, wetenschappelijke gemeenschappen en de particuliere sector is van vitaal belang om de doelstellingen van de roadmap te bereiken.

Dit document is een cruciale stap in de richting van het verzekeren van de toekomstige beschikbaarheid van gezonde en duurzame aquatische voedselbronnen voor iedereen. Het roept op tot actie en betrokkenheid op mondiaal niveau om deze visie te realiseren.

Voor meer informatie en om de volledige "Blue Transformation Roadmap 2022-2030" van de FAO te lezen, kunt u de officiële website van de FAO bezoeken.

De publicatie van deze roadmap onderstreept het voortdurende engagement van de FAO om te zorgen voor de beschikbaarheid van voedsel en de duurzaamheid van voedselsystemen over de hele wereld.