Overslaan en naar de inhoud gaan
2021-02-18

Op 25 februari 2021 gaat opnieuw de specialisatiecursus van start. Deze cursus focust op technische aspecten en de bedrijfsvoering van een aquacultuuronderneming.

2021-02-05

Deze film van de 'Seaweed Project' toont de fascinerende kweek en verwerking van zeewier in Noord-Europa en Azië en focust op hun potentieel om duurzaam marien voedsel te verschaffen.

2021-01-22

De zevende call loopt van 1 december 2020 tot 5 februari 2021. Elk projectvoorstel dat past binnen de roadmaps van De Blauwe Cluster en voldoet aan de voorwaarden inzake samenwerking, komt in aanmerking voor subsidiëring. 

2021-01-19

De Aquaculture Advisory Council (AAC) heeft voor de eerste keer algemene aanbevelingen gepubliceerd rond zeewierkweek in de EU.

2021-01-19

Het Biogears project onderzoekt de mogelijkheden van biogebaseerde koorden voor mossel- en zeewierproductie. De lancering van deze oproep naar stakeholders voor het invullen van een survey heeft als doel inzichten te bekomen voor de mogelijke implementatie van deze koorden in de Europese aquacultuursector.

2021-01-18

Op 19 januari vindt de eind-webinar van het HAS NWO KIEM project ‘Innovaties in Aquacultuurvoer' plaats, inclusief het subproject 'Insecten als innovatief en duurzaam alternatief in aquacultuurvoer'.

2021-01-18

De Intergroep Zeeën, Rivieren, Eilanden en Kustgebieden van het Europees Parlement (SEArica) organiseert op 26/01 een conferentie over "A blue dimension to the Green Deal: towards a sustainable recovery of the blue economy in Europe".

2021-01-18

De EATiP-forumserie biedt een arena om de aandacht te vestigen op onderzoeksresultaten met een grote impact, operationele verbeteringen en innovatieve technologieën ter ondersteuning van de aquacultuursector.

2021-01-12

Deze conferentie zal doorgaan op 22-27 september 2021 te Shanghai, China.

2021-01-01

Een nieuw artikel in 'Our World in Data' publiceert verhelderende tijdsgrafieken over de stijgende visproductie van aquacultuur en de evoluties rond consumptie en overexploitatie van visbestanden.

2020-12-24

Het proefschrift van ir. Edward Schram met als titel "Geosmin depuration from fish" kan hier worden geraadpleegd.

2020-12-18

De uitvoeringsverordening (EU) 2020/2002 tot vaststelling van de regels voor de toepassing van Verordening (EU) 2016/429 (AHL) zijn op 8/12/2020 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.

2020-12-17

In Noorwegen geloven onderzoekers en zeewierboeren dat zeewier een belangrijke en milieuvriendelijke industrie kan worden mede door de beschikbaarheid van een lange kustlijn en proper, koud water.

2020-12-17

Na de eerdere gebruiksvergunning heeft Colruyt Group nu ook de milieuvergunning in de wacht gesleept voor de ontwikkeling van een zeeboerderij in de Noordzee. De retailgroep wil nu verdere stappen zetten om haar plannen op het vlak van aquacultuur ten uitvoer te brengen.

2020-12-09

Op donderdag 17 december vindt het EATiP forum plaats met sprekers uit heel Europa die innovaties op het gebied van zeewier- en microalgenteelt met elkaar delen.

Abonneer op Nieuws