Publicatie over de COVID-19 impact op gekweekte soorten | Aquacultuur vlaanderen

Publicatie over de COVID-19 impact op gekweekte soorten

EUMOFA heeft recent een publicatie verspreid met als titel 'COVID-19 impact on farmed species: focus on caviar and turbot markets'.
 
De studie wil een overzicht geven van de waardeketen voor gekweekte tarbot en de kaviaarmarkt, en de stand van zaken voor de sector zowel vóór als tijdens de COVID-19-pandemie bepalen. De studie geeft ook inzicht in hoe belanghebbenden in landen die gekweekte tarbot en steurkaviaar produceren, werden getroffen door de COVID-19 pandemie en hoe zij de gevolgen ervan hebben aangepakt.
 
De studie is beschikbaar in het Engels.