Projecten | Aquacultuur vlaanderen

Projecten

Lopende en op-til-zijnde projecten in de aquacultuursector in Vlaanderen en in het buitenland worden hier vermeld. Het is geenszins een volledige lijst gezien we voor dergelijke informatie afhankelijk zijn van de informatie die ons doorgespeeld wordt door de bedrijven, onderzoeksinstellingen en vormingsinstituten. Het is de bedoeling om via deze pagina ook contacten te leggen met potentieel toekomstige partners. 

Projecten binnen Vlaanderen

Looptijd Project Partners Financiering Link
09/2021 - 08/2025

Enzymares

Ontwikkeling van een toolbox om de ontdekking van enzymen te versnellen en de time-to-market voor nieuwe enzymen te verkorten.

UGent, KU Leuven, VITO, BBEPP Catalisti, De Blauwe Cluster en Flanders’ FOOD Details
07/2020 - 06/2023

Reprolota

De doelstelling van het project bestaat uit het standaardiseren en optimaliseren van de voortplanting van de zoetwaterkabeljauw (Lota lota) onder gecontroleerde omstandigheden.

 

Odisee, INBO EFMZV Details
02/2020 - 03/2021

Lotamarket

De zoetwaterkabeljauw of Lota lota is een beloftevolle soort voor de Vlaamse aquacultuur. Na jaren van onderzoek rond de teelt technische vereisten is er voldoende basiskennis verworven om de stap te zetten naar de commerciële productie. Bij het uitschrijven van een bedrijfsplan, is een degelijke marktstudie die het mogelijke marktpotentieel op een onderbouwde manier weergeeft onontbeerlijk.

 

Odisee, Sustainable Aquaculture Solutions EFMZV

Details

Eindrapport

2020 - 2022

Shrimpbreed

Dit project onderzoekt de technische en economische haalbaarheid van de kweek van de grijze garnaal (Crangon crangon) voor productdiversificatie.

 

ILVO, Brevisco EFMZV Details
2020 - 2023

De ontwikkeling van een in-lijn analyseprocedure voor grondsmaak in RAS

Dit project doelt op het ontwikkelen van een in-lijn routine analyseprocedure voor geosmine en 2-methylisoborneol die ingezet kan worden in een recirculerend aquacultuursysteem om het productieproces naar minimale concentraties te sturen in het water en in de geproduceerde vis. Het resultaat is een superieure productieomgeving en een beter eindproduct.

 

KU Leuven EFMZV Details
2020 - 2023

BioRAS kaviaar

Het onderzoeksproject ‘BioRAS kaviaar’ wil de geïntegreerde kweek van de tropische garnaal (P.vannamei) en het macrowier Caulerpa lentillifera (ook wel groene kaviaar genoemd) ontwikkelen, optimaliseren en valideren in combinatie met een smart monitoring systeem. Dit zowel in recirculatiesysteem (RAS) als in een biovlokkensysteem. 

 

UGent, CreveTec EFMZV Details
01/2020-
06/2023
UNITED
UNITED zal het meervoudig gebruik van de oceanen bevorderen door middel van de installatie van demonstratie projecten, waarbij technische, regelgevende, economische, sociale en milieueisen en -effecten worden onderzocht. Voor België gaat het concreet om testen rond de restauratie van platte oesters en zeewierkweek binnen het Parkwind windpark.

 

https://www.h2020united.eu/partners

Voor België: Parkwind, Universiteit Gent, KBIN, BREVISCO, Jan De Nul NV, Colruyt Group NV

H2020 Details
02/2020 -
09/2022

Coastbusters 2.0

Dit project maakt gebruik van aquacultuurtechnieken bij de aanleg van mariene mosselriffen in het kader van kustbescherming.

Dredging International, Jan De Nul, Sioen Industries, ILVO en VLIZ

VLAIO Details
09/2020-
03/2021
MARCOS

Het MARCOS-project zal het potentieel van grootschalige offshore aquacultuur (LSOA) onderzoeken en analyseren voor drie scenario’s: (1) als “stand-alone”-activiteit in daarvoor bestemde gebieden; (2) geïntegreerd in nieuw te ontwikkelen zones volgens het multi-use-principe; en (3) geïntegreerd in operationele windparken.

Voor elk van deze scenario’s zullen de sterktes, zwaktes, risico’s en kennishiaten in kaart worden gebracht.

Haedes, AtSeaNova, DEME, Brevisco VLAIO Details
2019 - 2022

Cheras

De roodschaarkreeft is een tropische zoetwaterkreeft afkomstig uit Australië. Binnen dit project wordt onderzocht of Australische roodschaarkreeften in Vlaanderen gekweekt kunnen worden in gesloten recirculatiesystemen.

Odisee, PTI Kortrijk, Lambers-Seghers EFMZV Details
07/2019-
06/2022

Wier en Wind
Beoogt de realisatie van een grootschalig, geautomatiseerd zeewierteeltsysteem dat kan worden ingezet binnen de windparken op de Noordzee.

AtSeaNova NV, Murre Technologies B.V., Seaweed Harvest Nordsea B.V., HZ University of Applied Sciences, Geo.Xyz BVBA, Universiteit Gent, Stichting Noordzeeboerderij

Interreg V Details
11/2019 - 04/2022

PROBIO - PROspection for BIOactive compounds in the North Sea

Het mariene milieu biedt een grote verscheidenheid aan biologische hulpbronnen die bioactieve stoffen bevatten. Dit project richt zich op de biodiscovery en karakterisering van bioactieve stoffen afkomstig van lokale Noordzeesoorten. Via een waardenketenbenadering wil het project daarmee tegelijkertijd nieuwe toepassingen en markten voor aquacultuur, bioraffinage en biotechnologie stimuleren.

VLIZ, VIB, UGent en KU Leuven Blauwe Cluster - VLAIO Details
10/2019 - 12/2022

BlueMarine³.com

Het algemene doel van het project is om de kennis over broedhuistechnologie voor verschillende soortengroepen (zeewier, mollusken en schaaldieren) uit te breiden. Innovatie wordt actief nagestreefd in zowel biologische als technologische aspecten met een sterke nadruk op het ontwikkelen van synergiën en integratie tussen soorten, infrastructuur, kweektechnieken en management, een zogenaamde geïntegreerde multispeciesbenadering.

Universiteit Gent, DEME, Colruyt Group, Sioen Industries, Aquacultuur Oostende, IMAQUA, Proviron Blauwe Cluster - VLAIO Details
10/2019 - 09/2022

SYMAPA - Synergy between Mariculture & Passive Fisheries

In dit project zullen de mogelijke synergiën tussen maricultuur van mosselen, oesters en zeewieren en passieve visserij onderzocht worden. De proefopzet waarbij de mogelijkheden van meervoudig ruimtegebruik worden bestudeerd, is uniek in de wereld.

Colruyt Group, Brevisco, AtSeaNova, Vlaamse Visveiling, ILVO en RBINS Blauwe Cluster - VLAIO Details
01/2019 - 12/2020

CheRAS - Teelt van Australische roodschaarkreeften (Cherax quadricarinatus) in recirculatiesystemen

Dit project onderzoekt of Australische roodschaarkreeften in Vlaanderen gekweekt kunnen worden in gesloten recirculatiesystemen. Hierbij wordt gefocust op teeltparameters (voeding, belichting en grondsmaak) en financiële haalbaarheid.

Odisee, PTI Kortrijk, Lambers-Seghers EFMZV Details

09/2018-
02/2022

FlavoReduc: reductie van grondsmaak in recirculatie-aquacultuur via microbieel management en optimalisatie van de afzwemprocedure
Het FLAVOREDUC project bekijkt verschillende methodes om grondsmaak te voorkomen en te elimineren in vis die wordt gekweekt in recirculatie aquacultuursystemen (RAS). Deze grondsmaak wordt veroorzaakt door een grote groep bacteriën die alom aanwezig zijn in de bodem maar ook in visvijvers en RAS-systemen. Voor tot nog toe onbekende redenen, produceren ze twee vluchtige verbindingen, geosmine en 2-methylisoborneol (2-MIB), die aan de kweekproducten de typische grondsmaak meegeven. Het is een wereldwijd probleem waarvoor de aquacultuursector al jaren een oplossing zoekt.

UGent, ILVO, KULeuven, Kingfish Zeeland, INVE, Wageningen University and Research

EFMZV, Vlaamse overheid

Details
01/2018 - 08/2020

LotaPLUS: Controle over de voortplanting van de zoetwaterkabeljauw om het pootvisaanbod te vergroten

LotaPLUS is een  intern gefinancierd project van Odisee waarbij de voortplanting van de zoetwaterkabeljauw in recirculatiesystemen wordt onderzocht. Een betere controle over de voortplanting, met meer larven tot gevolg, is één van de oplossingen voor het verhogen van de pootvisproductie.

Odisee

PWO Details
09/2017 - 06/2018

Studie naar groeicondities van Europese zeewieren in de context van aquacultuur

Regio’s met gunstige groeicondities voor de cultivatie van zeewier worden geïdentificeerd door het modelleren van hun ecologische niche. De uitkomst van dit ecologische model is een soortspecifieke respons, de habitatgeschiktheid, die groei kwantificeert in functie van temperatuur, saliniteit, licht en nutriënten voor een selectie Europese zeewieren. Door toekomstige klimaatscenario’s in rekening te brengen wordt ook voorspeld hoe regio’s met gunstige groeicondities zullen evolueren in de toekomst.

VLIZ, UGent (onderzoeksgroep Algologie) VLIZ  
08/2017 - 01/2019

Zeebes

Model for an economically optimal valorisatoion of ascidians for aquaculture applications and beyond.

ILVO, Krechnologies BVBA en Bert Sercu BVBA VLAIO O&O project Details
01/2017 - 12/2019 Coastbusters -Kustbescherming door aanleg van biogene riffen

Dit project onderzoekt hoe, op een duurzame en snelle manier, riffen kunnen aanlegd worden van zeewier, zeegras, schelpdieren en schelpkokerwormen, én hoe deze riffen een invloed hebben op onze kust.

DEME, Jan de Nul, Sioen Industries, eCoast, ILVO Agentschap Ondernemen Details
04/2017 - 03/2018

Value@Sea - Geïntegreerde teelt van extractieve aquacultuursoorten

Dit project heeft als doel de technische, ecologische en economische haalbaarheid te toetsen van de geïntegreerde teelt van platte oester, sint-jacobsschelp en suikerwier. De cultuur van deze organismen gebeurt in de Westdiepzone, meer bepaald op locatie WK4 ter hoogte van de Nieuwpoortbank.

ILVO, UGent, Sioen Industries, Colruyt Group, Brevisco, Lobster Fish EFMZV Details
09/2016 - 12/2018

Edulis - Offshore mosselkweek in windmolenparken

Dit project beoogt onderzoek te verrichten naar de mogelijkheid om mosselen offshore in windmolenparken (C-Power & Belwind) te kweken. De focus ligt enerzijds op het meten van de krachten die op een mossellongline inwerken en anderzijds op het toetsen van de ecologische en economische haalbaarheid van mosselteelt in combinatie met windmolenparken.

ILVO, UGent, OD Natuur, C-Power, Belwind, DEME, Colruyt Group, Brevisco EFMZV Details
09/2016 -03/2018

Noordzee Aquacultuur

Het onderzoeksproject tackelt drie uitdagingen: innovatieve kweektechnieken voor schelpdieren en zeewier, efficiënt ruimtegebruik van de Belgische Noordzee en de ontwikkeling van een markt voor nieuwe mariene streekproducten. Het project bestaat uit twee deelprojecten: Value@Sea en Edulis (zie onder)

ILVO, UGent, OD Natuur, C-Power, Belwind, DEME, Sioen Industries, Colruyt Group, Brevisco, en Lobster Fish EFMZV Details
2016-2018

IMTAC-VL - Een analyse van het aquacultuurpotentieel in het merengebied te Dessel-Mol

Dit project onderzoekt alle kritische factoren voor een succesvolle aquacultuuruitbating in het merengebied verbonden aan de kwartszand-exploitatie van het bedrijf Sibelco in de regio Dessel-Mol.

Sibelco, KULeuven EFMZV Details
2016-2018

HaLaVla - Haalbaarheidsstudie Land-based Aquaculture Vlaanderen

Dit project beoogt meest geschikte locaties voor economisch duurzame aquacultuur te identificeren door het in kaart brengen van waardevolle restromen zoals warmte, water en nutriënten in Vlaanderen rekening houdend met de logistieke mogelijkheden (RUP’s) en het wettelijk kader. 

KULeuven EFMZV

Details

rapport

10/2016 - 09/2018

SeaConomy

Het SEACONOMY project brengt voor de eerste keer een multidisciplinair consortium van bedrijven, sectororganisaties en overheidsinstanties samen om het potentieel van de Vlaamse zeewier economie te ontluiken en de vicieuze cirkel van barrières te doorbreken.

Sioen Industries, POM West-Vlaanderen, PURES, Lambers-Seghers, Colruyt Group Milieu- en Energietechnologie Innovatie Platform (MIP) van i-Cleantech Vlaanderen Details
01/2016 - 12/2018

De Blauwe Keten

De glastuinbouw beleeft moeilijke tijden omwille van oplopende kosten en een toenemende wereldwijde concurrentie. Zowel Vlaanderen als Nederland voeren dan ook een ondersteunend beleid naar glastuinbouw om de noodzakelijke transitie en de daarbij horende modernisering te kunnen realiseren. Hierbij wordt gezocht naar een verrijking van het bestaande aanbod zoals de commerciële teelt van microalgen, goed voor toepassingen in de voedings- en textielindustrie, bouwsector, farmacie en cosmetica.

Inagro vzw, POM Oost-Vlaanderen, Centexbel, Millvision B.V., StapperDuurzaamAdvies, BOM Business Development & Foreign Investments B.V., 
Katholieke Universiteit Leuven, Stichting Avans, VZW Boterakker, Universiteit Gent

Interreg V Details
01/2016 - 08/2018

Opstart en financiële analyse van de commerciële kweek van zoetwaterkabeljauw in België (LotaBEL)

LotaBEL is een intern gefinancierd project van Odisee met als doel de kweek van zoetwaterkabeljauw op commerciële kwekerijen op te volgen. Bijhorende onderzoeken moeten een overzicht geven van de verschillende aspecten (productdiversificatie, consumentenappreciatie, productieparameters, rendabiliteit, ...) die de haalbaarheid van de commerciële kweek bepalen.

Odisee

PWO Details
01/2015 - 12/2015

Intensifiëring van het praktijkgericht onderzoek tijdens de larvale fase van de zoetwaterkabeljauw en de omega baars

Aqua-ERF wil in dit onderzoeksproject enerzijds bij de zoetwaterkabeljauw de ontwikkeling van het larvale spijsverteringstelsel stimuleren zodat er meer succes is op acceptatie van droogvoer met als gevolg een verhoging van de larvale overleving tijdens de weaning-fase. Anderzijds wil men bij de omega baars de larvale productie optimaliseren aan de hand van onderzoek naar aangepaste voeders en kweek protocols.

Aqua-ERF

Europees Visserijfonds Details
10/2014 - 12/2015

Aquavalue

AQUAVALUE heeft tot doel om een roadmap voor geïntegreerde aquacultuur voor Vlaanderen op te stellen, waardoor de in Vlaanderen aanwezige expertise optimaal gevaloriseerd kan worden. Het uiteindelijke doel van deze roadmap-oefening is om, in overleg met alle relevante actoren in Vlaanderen, een aantal kansrijke pilootprojecten te definiëren.

SIOEN Industries, Brevisco, eCoast, dotocean, INVE Technologies, Colruyt Group, Pures, Ugent, ILVO, Flanders' Maritime Cluster, Dredging International

Agentschap Innoveren, Vlaanderen in Actie Pact 2020 Details
09/2013 - 09/2016

Optimalisatie van de teelt van Astacus astacus: invloed van teeltparameters op smaak, vervelling en welzijn (ASTAgood)

Onderzoek naar het effect van licht en andere kweekparameters op de vervellingssynchronie en de evaluatie van stress tijdens de teelt van de europese rivierkreeft, beoogt simultaan zowel een economische als ethische optimalisering van de teelt.

Aqua-ERF PWO Details
2012-2015

Aquacultuur: Uitbreiding van de hatcherycapaciteit in Vlaanderen voor fundamenteel en praktijkgericht onderzoek

Odisee  onderzoekt hoe het overlevingspercentage van zoetwaterkabeljauw kan worden vergroot en hoe de pootviskwaliteit kan worden verhoogd. Dit laatste is bepalend voor de verdere opkweek tot marktgewicht.

Het ARC wil flexibele kweeksystemen installeren die het mogelijk maken om onderzoek te voeren op nieuwe aquacultuursoorten. De ontwikkeling van weaning protocols en  het bijhorend onderzoek naar de microbiële flora in de larven, zal de aquacultuursector in Vlaanderen ondersteunen. Zeewaterkwaliteit speelt hierbij een cruciale rol. Dankzij EVF zal een nieuw waterzuiveringssysteem geïnstalleerd worden in de nieuwe labos. Daarnaast wil het ARC zich verder verdiepen in het profylactisch gebruik van probiotica in de schelpdierteelt. Dit laatste is zeker relevant gezien de toenemende interesse voor het gebruik van recirculatiesystemen in bivalvenkweek op land.

UGent,
Aqua-ERF

EVF Details
07/2010 - 07/2011

voorstudie ontwikkeling voeders zoetwatervissen

Het project beoogt de ontwikkeling van grow-out voeders voor de zoetwatervissen snoekbaars, kwabaal en omega-baars.

KaHo, PIVAL, Lambers-Seghers,
KU Leuven
IWT

Details

Details

2010

Oesterkweek in een recirculatiesysteem

Het project beoogt het ontwikkelen van gebruiksklare, praktijkgerichte technologie voor de kweek van oesters die in Vlaanderen toegepast kan worden.

ILVO IWT Details

 

Projecten buiten Vlaanderen

 

Land Partners Landen Partners Financiering  Link
1919 - 2021

Valgorize

Dit project beoogt de ontwikkeling van de algenketen in Europa te bevorderen.

België, Nederland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk ILVO, VITO, NIOZ, HZ University of Applied Sciences, Stichting Noordzeeboerderij, Zeewaar B.V., Texel Saline B.V., ULCO, Université de Lille en Nausicaá, University of Greenwich, Marine Biological Association Interreg 2 Zeeën-programma 2014-2020 Details
09/2019 - 07-2022

Aqua-View

Dit Europees project wil aquacultuuropleidingen ontwikkelen die voldoen aan de behoeften van de Europese aquacultuur. Het afstellen van deze opleidingen op Europees niveau moet bijdragen tot de intra-Europese arbeidsmobiliteit.

Nederland

Slovenië

SPanje

Oostenrijk

Malta

België

Italië

Zone college, Grm Novo mesto, CIFP Kardalla, LFS Edelhof, Saatzucht, MCast, Odisee vzw, M.A.R.E. SOC. COOP. A R.L., Van Hall Larenstein - University of Applied Sciences Erasmus+ Details
1/2018 - 12/2019

AQUA-LIT

AQUA-LIT gaat een toolbox van innovatieve ideeën en methodologieën ontwikkelen om zwerfvuil uit aquacultuuractiviteiten te voorkomen en verminderen, te monitoren, en zwerfvuil uit aquacultuurvoorzieningen te verwijderen en te recycleren. Het toepassingsgebied van deze toolbox omvat de Middelandse Zee, de Noordzee en de Oostzee.

Hongarije
België
Portugal Spanje  Frankrijk Duitsland

Geonardo, VLIZ, FRCT, EurOcean, IEO, Nausicaa, s.Pro EASME-EMFF Details
1/2018 - 12/2021

Smart Aquaponics

Het transnationale project beoogt de implementatie van aquaponics te faciliteren door de ontwikkeling van 3 digitale instrumenten die voor iedereen toegankelijk zijn:

  • Een instrument voor online training, bestaande uit een educatief spel en theoretische lesmodules.
  • Een ontwerphulpmiddel, om virtuele aquaponics systemen op te stellen en simulaties uit te voeren.
  • Een monitoringstool, die op basis van sensoren werkt, om verschillende parameters van een aquaponics systeem te kunnen opvolgen.

Frankrijk

België

Gembloux Agro-Bio Tech - ULiège, Howest, Yncréa, Vigo Universal, Groupe One, PTI, PCG, le Pôle Aquimer, Vlakwa, Pôle légume nord, Atelier Bossimé, Aqua4C et UniLaSalle Interreg Details
10/2016 - 09/2019

AquaVlan2

Het Europese Interreg-project Aquavlan2 ondersteunt bedrijven in de aquacultuur- en glastuinbouwsector in de grensregio Vlaanderen-Nederland met technische innovatie. Zo zet het in op de verdere ondersteuning en ontwikkeling van aquacultuur in Europa. Naast onderzoek in vier specifieke thema’s geeft het project via een vouchersysteem ook antwoorden aan individuele ondernemers in de sector.

Nederland

Inagro, Universiteit Gent, PCG, EMPRO Europe, HZ University of Applied Sciences, ILVO, Odisee vzw

Interreg V Details
2012 - 2014

Enhancing food crop and fish productivity through integration of aquaculture with irrigated agriculture

Het project wil nagaan of er voordeel kan geboekt worden in het combineren van viskweek en irrigatie landbouw op vlak van milieubescherming en rendement.

Uganda

Katho Roeselare, Makerere University (Uganda), Greenfields Ltd.

VLIR-Eigen Initatieven

Details

09/2011 - 09/2015

Bivalve seed supply in Central Vietnam

The objective of this project is to ensure seed supply of commercially important bivalve species in Central Vietnam by optimizing the larval production

Vietnam Laboratorium voor Aquacultuur & ARC (UGent), Research Institute for Aquaculture No3 VLIR-Eigen Initiatieven Details
03/2011 - 06/2015

 

 

EnAlgae

This project aims to reduce CO2 emissions and dependency on unsustainable energy sources in North West Europe by developing sustainable technologies for algal biomass production, bioenergy and greenhouse gas (GHG) mitigation, taking them from pilot facilities through to market-place products and services.

Schotland

Ierland

Engeland

Frankrijk

Duitsland

Nederland

België

 

The Scottish Association for Marine Science, Queen's University Belfast, National University of Ireland Galway, National Non-Food Crops Centre, UCD Dublin, Birmingham City University, Swansea University, Plymouth Marine Laboratory, InCrops Enterprise Hub, Centre d'Etude et de Valorisation des Algues, Agency for Renewable Resources, Karlsruhe Institute of Technology, Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes, Wageningen UR / ACRRES, Provincial Development Agency, West Flanders, Laborelec Ltd (GDF-SUEZ), European Biomass Industry Association, Ghent University, University College West Flanders

Strategic Initiative of the INTERREG IVB North West Europe programme

Details

2010 - 2014

Integrated Artemia and salt production in Kenya

The objective of the study is the improvement of the living standard of rural communities in Kenya through Artemia production in coastal saltworks in the Malindi area

Kenia Laboratorium voor Aquacultuur & ARC (UGent), Kenya Marine and Fisheries Research Institute VLIR-Eigen Initiatieven Details
2010 - 2011

Introducing scientific and technical knowhow on aquaculture, or aquafarming, in Mozambique

The project consists of two parts: 1) showing the advantages of the integrated salt production and the artemia in salt pans & 2) giving future teachers and animators technical formations on aqua culture in general, and tropical fish farming in particular

Vietnam Mozambique Laboratorium voor Aquacultuur & ARC (UGent), Can-Tho University (Vietnam), Instituto de Investigação Pesqueira (Mozambique) Vlaams Agentschap Internationale Samenwerking (VAIS) Details
09/2009 - 02/2014

AquaVlan

AquaVlan wil de fundamenten leggen voor een economisch, sociaal en ecologisch duurzame aquacultuursector binnen de grensregio Vlaanderen en Nederland, dit zowel voor de kweek van vis, schelpdieren en zilte groenten, als naar het onderwijs toe

Nederland

België

Imares (WUR), Plant Research International (WUR), Hogeschool Zeeland, KULeuven, UGent, KaHo, PCG, PIVAL, Inagro Interreg Details
01/2009 - 10/2011

Recycling of nutrients in eutrophicated coastal waters of the Mekong Delta (Vietnam) by Artemia production

This project studies to what extent Artemia culture in the very eutrophic effluents of local shrimp culture ponds can contribute to a reduction of the organic load of the Mekong delta coastal waters.

Vietnam Laboratorium voor Aquacultuur & ARC (UGent), Cantho University Bilateraal BOF-project Details