Overslaan en naar de inhoud gaan

In afwachting van nieuwe wetgeving over het erkennen van een Producenten Organisatie (PO) en/of een Branche Organisatie (BO) in de aquacultuursector werd door Inagro en de Blauwe Cluster, met de medewerking van het departement Land-bouw en Visserij, een infomoment georganiseerd op 25 maart.

 

De opname van het infomoment kan hier herbeluisterd worden. De Europese studie rond branche organisaties die genoemd wordt in deze presentatie kan hier worden gedownload.

 

De presentaties van het infomoment kunnen eveneens herbekeken worden:

Presentatie Wetgeving - Karel Vanhulle en Peter Blancquaert

Presentatie Administratieve verplichtingen  - Marc Rosiers

Presentatie PO aquacultuur in Zweden - Ola Oberg

Presentatie BO vlas/hennep in Vlaanderen - Veronique Standaert

 

Vervolgmeeting: Inagro en De Blauwe Cluster bieden – zonder zelf betrokken partij te zijn - de mogelijkheid om verder van gedachten te wisselen over de oprichting van een PO of BO tijdens een vervolgmeeting op dinsdag 19 april om 16 uur.  

 

Locatie: De Vlaamse Visveiling stelt een vergaderlocatie ter beschikking. Het adres is: Sprotplein 1, Oostende.

 

Doelgroep: Deze opvolgvergadering richt zich tot bedrijven of organisaties die kunnen toetreden in een PO of BO aquacultuur als producent (voor PO en BO) of actief zijn in de verwerking en/of afzet van aquacultuurproducten (voor BO). Graag hadden wij ook gevraagd of er bedrijven zijn die ideeën hebben omtrent de structuur en organisatie of zich geroepen voelen om de oprichting van een PO of BO (mee) te trekken. Dit kan je aangeven via onderstaand invulformulier. Samen kunnen we dan een agenda opstellen voor de vergadering.

Inschrijvingen: graag tegen 11 april aangeven of je al dan niet aanwezig zal zijn via deze link.