Overslaan en naar de inhoud gaan

We wensen u via deze weg te informeren over de projectoproep ‘realisatie eiwitstrategie’ in het kader van het plan Vlaamse veerkracht.

Deze projectoproep moet de realisatie van de zes doelstellingen van de Vlaamse eiwitstrategie 2021-2030 versnellen, waarbij het einddoel een duurzamere, diverse en toekomstgerichte eiwitvoorziening in Vlaanderen is. Het uitbouwen van duurzame eiwitketens staat hierbij voorop, van producent tot consument. Duurzaamheid moet zowel ecologisch als economisch zijn. De projecten binnen de oproep moeten nieuwe samenwerkingsverbanden creëren rond duurzame en gezonde eiwitten voor mens en/of dier. Dit moet de productie en consumptie van lokale, gezonde en duurzame eiwitten bevorderen.

Voor de samenwerkingsprojecten wordt een totaalbedrag van 4 miljoen euro uitgetrokken. Het maximumbedrag van de subsidie bedraagt 240.000 euro per project en het minimumbedrag 60.000 euro per project. De steun per project is beperkt tot maximaal 80% van de totale subsidiabele kosten.  De uitvoeringsperiode van de projecten bedraagt maximaal 2 jaar. De projecten voor deze oproep 2021 lopen tussen 1 februari 2022 en 30 juni 2024.

De projectaanvragen moeten ten laatste op 15 december 2021 worden ingediend bij het Departement Landbouw en Visserij via het e-loket.

Op donderdag 7 oktober is er een online infomoment van 14 uur tot 15 uur voor potentieel geïnteresseerde initiatiefnemers van projecten. Tijdens dit infomoment wordt toegelicht wat de voorwaarden zijn en hoe een aanvraag ingediend kan worden. Inschrijven kan tot 6 oktober via het inschrijvingsformulier.

Meer info vindt u op de website van het Departement Landbouw en Visserij.

Vragen? Stuur een mail naar sectoradvies@lv.vlaanderen.be.