Overslaan en naar de inhoud gaan

In het kader van de Vlaamse eiwitstrategie werden onlangs enkele projecten geselecteerd. Zie Projecten realisatie eiwitstrategie | Departement Landbouw & Visserij (vlaanderen.be) voor het overzicht van alle 19 projecten die werken rond (één van) de zes doelstellingen van de Vlaamse eiwitstrategie, waaronder de doelstelling ‘Meer nieuwe eiwitten’. Op bovenstaande pagina vindt je een korte samenvatting van het project, de looptijd en de contactpersoon. Er zijn verschillende projecten die gerelateerd zijn aan of rechtstreeks inzetten op de ontwikkeling van een duurzame aquacultuursector:

  • Proteïnen Booster: ontwikkeling duurzaam forellenvoeder
  • Em’Liquid: omzet dierlijke bijproducten en reststromen uit de vleesindustrie tot waardevolle grondstof (bv. aquafeed)
  • CEMPA: ontwikkeling microbiële proteïnen voor aquacultuurvoeder
  • MAESTRO: uitbouw van een microalgenketen

Begin vorige week werd ook het persbericht hierrond verspreid en ondertussen verscheen al volgende VILT-bericht.