Overslaan en naar de inhoud gaan
Maak uw bedrijf en werk meer bekend in Nederland!

In Nederland is 38 jaar geleden het Nederlands Genootschap voor Aquacultuur NGvA opgericht. Doel van dit genootschap is het bevorderen van de kennis en beoefening van aquacultuur in de ruimste zin van het woord. Meer informatie over het NGvA vindt u op www.ngva.org  .  

Twee jaar na oprichting is het NGvA begonnen met het uitbrengen van een tijdschriftje voor haar leden. Aanvankelijk behoorlijk amateuristisch, maar in de loop der jaren is dit een volwassen, full-colour kwartaalmagazine genaamd ‘Aquacultuur’ geworden. Wat is gebleven is dat het blad geheel wordt samengesteld door enkele leden van het NGvA die vrijwillig hun tijd hieraan besteden.

De afgelopen jaren heeft de redactie van Aquacultuur ook geregeld bijdragen uit Vlaanderen gekregen. Mooi geïllustreerde artikelen, o.a. over snoekbaars, zoetwaterkabeljauw (kwabaal) maar ook andere zaken die in de Vlaamse aquacultuur plaatsvonden en nog vinden zijn in Aquacultuur verschenen. Graag bieden we een podium voor Vlaamse aquacultuur-geïnteresseerden om in ‘Aquacultuur’ over hun bedrijf, hun project, onderzoek of andere aquacultuur-gerelateerde activiteit te berichten. U maakt uzelf en de resultaten van uw werk op deze manier meer bekend bij uw noorderburen, en u houdt er een geïllustreerd artikel aan over dat daarna kan worden gebruikt voor verdere promotie en voor informatievoorziening aan klanten, collega’s en anderen in uw netwerk. In het kort: artikelen omvatten maximaal 1500 woorden, graag geïllustreerd met foto’s die minimaal 500 kB groot dienen te zijn. Op verzoek sturen we u graag meer gedetailleerde aanwijzingen voor auteurs toe. 

Als u lid zou worden van het NGvA (het lidmaatschap is ook open voor inwoners van België (een tiental ging u reeds voor!). Informatie over kosten en aanmelding vindt u op onze website, www.ngva.org . Als lid van het NGVA ontvangt u het magazine Aquacultuur elk kwartaal in uw bus en blijft u op de hoogte van wat er in de Nederlandse aquacultuursector leeft en speelt. Ook heeft u vrij toegang tot de door het NGVA georganiseerde activiteiten.

U kunt uw vragen over ons blad of een concept artikel sturen aan redactie@ngva.org . Uw bijdrage aan ‘Aquacultuur’ zijn zeer welkom!