Nieuws | Aquacultuur vlaanderen

Nieuws

Global Aquaculture Alliance : seafood shortage

28 maart 2011

Boston Conference Session Addresses Impending Seafood Shortage
March, 2011

 

The attentive crowd at a special March 21 conference session during the International Boston Seafood Show heard a panel of experts from the United States, China, Malaysia and Chile address the major changes in global seafood markets that will soon face the aquaculture industry.

During “Averting an Impending Seafood Shortage: Building on the Insights of GOAL 2010,” representatives of international aquaculture companies, producer groups and retailers shared strategic views on aquaculture supply and demand around the world. Attendees also learned about new pro-aquaculture policies in the United States and a new sustainable seafood policy announced by Walmart and Sam’s Club that incorporates Best Aquaculture practices certification.

As reported at Global Outlook for Aquaculture Leadership 2010 in Malaysia, unanticipated surge in per-capita seafood consumption in Asia is leading to unprecedented demand that can only be met by aquaculture. A main purpose for the session was to explore ideas on how the varied elements of the aquaculture industry can work together to prepare for a future with much higher seafood demand.

This special session was sponsored by the Global Aquaculture Alliance and Diversified Business Communications, and moderated by GAA Executive Director Wally Stevens.

http://www.gaalliance.org/newsroom/news.php?Boston-Conference-Session-Addresses-Impending-Seafood-Shortage-33

Bestrijdingsmiddelen in pangavis

7 maart 2011

Namens de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie worden antwoorden op de vragen van het Kamerlid Slob (ChristenUnie) over bestrijdingsmiddelen in pangavis (ingezonden 23 december 2010) medegedeeld.

http://visserijnieuws.punt.nl/?id=514274&r=1&tbl_archief=

Global Aquaculture Alliance

7 maart 2011

GOAL 2011 Goes To 'The End Of The World'

Join the Global Aquaculture Alliance in Santiago, Chile, November 6-9, when the Global Outlook for Aquaculture Leadership conference series makes its first stop in the Southern Hemisphere. In its review of global aquaculture production, markets and issues, the GOAL 2011 meeting will highlight Chile, a diverse land whose aquafarmers are in comeback mode thanks to forward-looking policies and infrastructure.

http://www.gaalliance.org/GOAL2011/

Helft van Zeeuwse Tong sterft

3 februari 2011

Visserijnieuws.nl (10/01/2011) - Ongeveer de helft van de tongen van het aquacultuurproject 'de Zeeuwse Tong' bij Colijnsplaat is gestorven. De tongen konden niet snel genoeg de weg naar de verwarmde compartimenten vinden.

http://visserijnieuws.punt.nl/?id=509207&r=1&tbl_archief

Aankondiging ILVO : Oesterkweek in een recirculatiesysteem

3 februari 2011
Oesterkweek in een recirculatiesysteem
participatieve technologieontwikkeling ter ondersteuning van
innovatie in de landbouw en visserij
In november 2010 dienden de eenheden Technologie en Voeding, Landbouw en
Maatschappij en Dier van het Instituut voor Landbouw‐ en Visserijonderzoek een
project in bij het IWT met de titel “oesterkweek in een recirculatiesysteem:
participatieve technologieontwikkeling ter ondersteuning van de landbouw en
visserij” of kortweg “FORcS”.
Het project beoogt het ontwikkelen van gebruiksklare, praktijkgerichte
technologie voor de kweek van oesters die in Vlaanderen toegepast kan worden.
Traditioneel worden schelpdieren in beschutte gebieden aan de kust gekweekt.
Daar Vlaanderen niet over dergelijke gebieden beschikt en de toegang tot
zeewater moeilijk is dienen er alternatieve oplossingen gezocht te worden.
Om het verbruik van zeewater te reduceren wil ILVO een recirculatiesysteem
voor de kweek van oesters ontwikkelen. Door gebruik te maken van een dergelijk
systeem kan het zeewater meerdere keren gebruikt worden en kunnen
voedingsstoffen optimaal opgenomen worden.
Tijdens het project zal er onderzocht worden welke mogelijkheden er bestaan
om oesters op te kweken van larve tot oesterzaad in broedhuizen en om
oesterzaad op te kweken tot consumptieformaat. Deze laatste stap zien wij zowel
aan land als op zee gebeuren. Het opkweken aan land zou bijvoorbeeld kunnen
gebeuren in bestaande landbouwbedrijven die interesse hebben in een nieuwe
teelt.
Naast het ontwikkelen van de technologie wil ILVO de ruime sector betrekken bij
het project via een participatieve aanpak. Om deze aanpak te garanderen zijn we
op zoek naar bedrijven en particulieren uit de ruime sector (landbouwers,
vissers, schelpdierkwekers, distributiesector, …) die willen meewerken aan het
project.
Indien u geïnteresseerd bent om mee te werken aan dit project of indien u meer
info wenst, dan kan u Kris Van Nieuwenhove contacteren. Het ILVO zal u dan zo
spoedig mogelijk op de hoogte brengen van het verloop van het project en laten
weten op welke manier u kan bijdragen.
ILVO‐Visserij is van 13 tot 16 januari 2011 te vinden op Agriflanders.
Oesterlarven (boven) worden
in een broedhuis opgekweekt
tot oesterzaad (onder).
Oesterzaad wordt verder
opgekweekt tot het groot
genoeg is (onder) om het
broedhuis te verlaten.
Het oesterzaad wordt
ondergebracht in vijvers of in
constructies op open zee
(onder).
Contactgegevens:
Instituut voor Landbouw‐ en Visserijonderzoek (ILVO)
Eenheid Dier – onderzoeksgroep aquacultuur
Kris Van Nieuwenhove Tel: 059 56 98 71
Onderzoeker schelpdierteelt Fax: 059 33 06 29
8400 Oostende www.ilvo.vlaanderen.b
Oesterkweek in een recirculatiesysteem : participatieve technologieontwikkeling ter ondersteuning van innovatie in de landbouw en visserij
In november 2010 dienden de eenheden Technologie en Voeding, Landbouw en
Maatschappij en Dier van het Instituut voor Landbouw‐ en Visserijonderzoek een
project in bij het IWT met de titel “oesterkweek in een recirculatiesysteem:
participatieve technologieontwikkeling ter ondersteuning van de landbouw en
visserij” of kortweg “FORcS”.
Het project beoogt het ontwikkelen van gebruiksklare, praktijkgerichte
technologie voor de kweek van oesters die in Vlaanderen toegepast kan worden.

Blueport moet alle disciplines bundelen

3 februari 2011

PZC, 13/01/2011

Deze zomer verstrekte het ministerie van LNV bijna 350.000 euro subsidie aan Blueport Oosterschelde. Dat was het sein voor de initiatiefnemers om daadwerkelijk aan de slag te gaan. Drie projecten zijn meteen aangepakt.

Dat zijn: productontwikkeling en branding met een eigen kwaliteitswaarmerk; aanpak van de problematiek van de Japanse oesters en het meervoudig gebruik van de ruimte in en om de Oosterschelde.

http://www.pzc.nl/regio/zeeland/7959223/Blueport-moet-alle-disciplines-bundelen.ece

Seafood consumption, an all-time high

3 februari 2011

31 January, 2011 - Global per-capita seafood consumption reached 17 kilograms (live weight equivalent) in 2008, an all-time high, the Food and Agriculture Organization report “The State of World Fisheries and Aquaculture 2010,” released on Monday.

Humans worldwide consumed 115 million tons of seafood in 2008, and global seafood production, including fish used for industrial purposes, totaled 142 million tones in 2008.

Aquaculture accounted for 46 percent of the global food fish supply, up from 43 percent in 2006, the last time the FAO released its report. Aquaculture continues to be the world’s fastest-growing animal food-producing sector and to outpace population growth, with per-capita production from aquaculture increasing from 0.7 kilograms in 1970 to 7.8 kilograms in 2008, an average annual growth rate of 6.6 percent.

China remains by far the largest fish-producing country, with production of 47.5 million tons in 2008, including 32.7 million and 14.8 million tons from aquaculture and wild fisheries, respectively. These figures were derived using a revised statistical methodology adopted by China in 2008 for all aquaculture and wild fisheries.

Globally, fish provides more than 1.5 billion people with almost 20 percent of their average per-capita intake of animal protein, and 3 billion people with at least 15 percent of such protein.

http://www.seafoodsource.com/newsarticledetail.aspx?id=9064&utm_source=NewsLinks&utm_medium=Email&utm_campaign=InformzNews

Global Alliance Against Industrial Aquaculture (GAAIA)

3 februari 2011

31 January, 2011 - The newly formed Global Alliance Against Industrial Aquaculture (GAAIA) on Monday launched an international campaign against what is calls “Big Aquaculture.”

The campaign, “Salmon Farming Kills,” employs similar graphic imagery to the “Smoking Kills” campaigns against Big Tobacco and warns of the dangers of salmon farming. In February, the GAAIA will issue a new report on salmon, “Smoke on the Water, Cancer on the Coast,” followed by reports on shrimp, tuna and genetically engineered fish.

“Salmon farming kills around the world and should carry a global health warning,” said Don Staniford, global coordinator for GAAIA in British Columbia. “As good global citizens we need to face the fact that salmon farming seriously damages human health, the health of our global ocean and the health of wild fish. Salmon farming is spreading in Norway, Chile, Scotland, Canada, Ireland, the Faroes, the United States, Australia, New Zealand, Japan and now in Russia like a malignant cancer on our coasts. Quit salmon farming now and help stub out farmed salmon from the face of our precious planet.”

Staniford is publicizing the campaign at the Seafood Choices Alliance’s annual Seafood Summit, which takes place in Vancouver from Monday to Wednesday.

http://www.seafoodsource.com/newsarticledetail.aspx?id=9067&utm_source=NewsLinks&utm_medium=Email&utm_campaign=InformzNews

Vissen achter het net

3 februari 2011

Ode (november 2010) - We eten steeds meer vis, maar daar is steeds minder van in de oceanen. Hypermoderne kwekerij en, diep in de oceaan, kunnen redding brengen.

http://nl.odemagazine.com/doc/N001/Vissen_achter_het_net/

Het groene goud komt uit het water -Trends

19 december 2010
Het groene goud komt uit het water
Trends
jochen vandenbergh; fotografie pat verbruggen; , 16-12-2010, p. 64
Algen hebben een mooie toekomst als landbouwgewas. Maar ze zijn zo duur. Het
Oostendse Proviron werkt aan een oplossing.
Op de Hooge Maey in Antwerpen torenden amper tien jaar geleden de bergen industrieel en
huishoudelijk afval bijna boven de havenbedrijven uit. Nu is het stort omgetoverd tot een groene
zone van 55 meter hoog bedekt met gras, klavertjes en veldbloemen.
Dat is het werkterrein van Alchemis, algae for chemicals and emission abatement . Met steun van
het Vlaamse Milieu- en energietechnologie Innovatie Platform (MIP) brengen zes partners uit het
bedrijfsleven - Hooge Maey, Proviron uit Oostende, Orineo, Desmet Ballestra, GEA Westfalia
Separator en de chemiefederatie essenscia - 5,4 miljoen euro in voor het onderzoek naar
algenteelt. Nog een half miljoen komt van de onderzoeksinstellingen Vlaamse Instelling voor
Technologisch Onderzoek (VITO), Universiteit Gent en Wageningen UR.
"De afvalstoffen bevatten alle ingrediënten voor een goede algenteelt", legt Mark Michiels uit. Zijn
broer Wim en hij leiden samen Proviron, het Belgische chemiebedrijf dat het kweeksysteem
bedacht. "Methaangas uit het afval zetten we met biogasmotoren om in elektriciteit. Daarbij komt
koolstofdioxide (CO2) vrij en er is warmteverlies mee gemoeid. Het lekwater uit de berg bevat dan
weer veel stikstof. Stikstof en CO2 zijn de belangrijkste voedingsstoffen voor algen."
Algen zijn de meest efficiënte biomassaproducenten ter wereld. Omdat ze geen wortels moeten
onderhouden, kunnen ze de hele fotosynthese aanwenden voor groei en vermenigvuldiging. Er
zijn zelfs algensoorten die zichzelf dagelijks verdubbelen.
Ondanks hun rendement en natuurlijke rijkdom speelt de algenhandel zich af op een nichemarkt.
Het is peperduur om algen te produceren. "De productie van traditionele landbouwgewassen kost
200 euro per ton", zegt Bert Lemmens van VITO. "Algen telen kost 20.000 euro per ton."
Veel heeft te maken met de installatiekosten. De goedkoopste zijn vijvers, maar in dat soort open
systemen is de teelt moeilijk te controleren en oogsten is duur omdat er veel water moet afvloeien.
Het prijskaartje van gesloten systemen, of het nu gaat om glazen buizen, glazen platen of plastic
zakken, is ook niet van de poes. Een boer die vandaag 5 euro krijgt voor een vierkante meter
landbouwgrond, is best tevreden. Het algenteeltsysteem dat de Franse zetmeelverwerker
Roquette in een serre van 1 hectare heeft geïnstalleerd, kost zowat 5 miljoen euro. Omgerekend
500 euro per vierkante meter.
Precies daarop hoopt Proviron te kunnen inspelen. De proefinstallatie op de Hoge Maey, die tegen
volgende zomer van 20 vierkante meter wordt uitgebreid tot 500 vierkante meter, reduceert die
kosten naar 10 euro per vierkante meter. Het matrassensysteem van dik plastic werd door
Michiels en zijn driekoppige team ProviAPT gedoopt. Dat staat voor Advanced Photobioreactor
Technologie. "Of voor Algae Party Tent ", grapt Michiels.
"Wereldwijd is ons systeem het beste dat ik ken, maar we moeten het niet verkopen als een
wondermiddel. Sommige Amerikaanse bedrijven beweren dat ze algenolie kunnen produceren
tegen dezelfde prijs als diesel. Al die cijfertjes zijn vooral mooi op papier en gebaseerd op
labotoestanden. Buiten op grote oppervlaktes gelden andere factoren."
"Het is niet ondenkbaar dat dit systeem een doorbraak forceert om algen goedkoper te telen", zegt
Maria Barbosa van AlgeaPARC, het algenonderzoekscentrum van de universiteit van
Wageningen. AlgeaPARC streeft ernaar om algen te telen tegen 40 eurocent per kilo. "Als we
goedkoper kunnen telen, verhoogt de productie en zakken de prijs en de vraag."
Zelfs bij de concurrentie klinken woorden van lof. Het Gentse SBAE Industries is de Europese
leider in de algenteelt. Jaarlijks produceert het een paar ton biomassa uit algen. Het bedrijf test
zelf zijn gepatenteerde kweeksysteem DiaForce uit. Het hoofd aquacultuur, Peter Bullens, wijst
erop dat er duizenden algensoorten bestaan, met allemaal andere eigenschappen en
verschillende eindproducten. "Wij onderzoeken met welke technologie welke alg het meest
efficiënt kan worden geproduceerd. Proviron daarentegen heeft de zaak in een eerste fase
technologisch benaderd en daarbij veel verstandige dingen gedaan. Hun systeem is vandaag
goedkoper, maar het moet nog alles bewijzen. Hoe lang is de levensduur van hun installatie?"
Lonkt een toekomst als biobrandstof? Het Nederlandse ministerie van Defensie stuurde al een
helikopter op een mengeling van frituurvet en algenolie de lucht in. "Wie zegt dat algen het
energieprobleem gaan oplossen, bouwt luchtkastelen", zegt professor Wim Soetaert van de
UGent en directeur van Bio Base Europe. "We mogen op korte termijn meer verwachten van de
tweede generatie biobrandstoffen. Die worden gewonnen uit agrarische restproducten. Bovendien
moeten we daarvoor de wereld niet veranderen. Als ik 1000 liter koolzaadolie wil, hoef ik maar te
bellen, maar probeer eens een liter algenolie vast te krijgen."
Het belet niet dat petroleumreuzen als Exxon Mobil en Shell honderden miljoenen dollars
uittrekken voor onderzoek naar algenolie als biobrandstof. "Het is geen of/of-, maar een en/enverhaal",
vindt professor Wim Vyverman (UG). "Om met biobrandstof uit algen aan de
energievraag te voldoen, hebben we een teeltgebied nodig zo groot als Portugal. Geen enkele
brandstof slaagt er in zijn eentje in om het energieprobleem op te lossen."
De eerste plaats waar we algen tegenkomen, is wellicht op uw bord. Het groene slib bevat veel
voedzame bestanddelen. Vissen halen er omega-3 uit. Flanders' Food, het innovatiecentrum van
de Vlaamse voedingsindustrie, onderzoekt de mogelijkheden. "Algen hebben een hoge opbrengst
en het voordeel dat ze geen vruchtbare grond opeisen", zegt Vyverman. Op relatief korte termijn
zouden algen visolie wel eens kunnen vervangen en hun opmars maken in de vee- en visvoeding.
Ook de chemische sector ziet mogelijkheden. De watersmurrie wordt al gebruikt in de farmacie en
de cosmetica, maar kan mogelijk ook worden aangewend voor bioplastic, een verdere stap in de
overschakeling van een petroleumgebaseerde sector naar een biomassagebaseerde chemie.
Het eerste ton algen van het Provironproject wordt volgend jaar geoogst. Die 'vruchten' dienen
voor verder onderzoek. Michiels wil zich eerst concentreren op de verbetering van het
productieproces en de knowhow.
jochen vandenbergh fotografie pat verbruggen
© 2010 Roularta Media Group

jochen vandenbergh; fotografie pat verbruggen; , 16-12-2010, p. 64

Algen hebben een mooie toekomst als landbouwgewas. Maar ze zijn zo duur. Het Oostendse Proviron werkt aan een oplossing.

Op de Hooge Maey in Antwerpen torenden amper tien jaar geleden de bergen industrieel enhuishoudelijk afval bijna boven de havenbedrijven uit. Nu is het stort omgetoverd tot een groenezone van 55 meter hoog bedekt met gras, klavertjes en veldbloemen.

Dat is het werkterrein van Alchemis, algae for chemicals and emission abatement . Met steun vanhet Vlaamse Milieu- en energietechnologie Innovatie Platform (MIP) brengen zes partners uit hetbedrijfsleven - Hooge Maey, Proviron uit Oostende, Orineo, Desmet Ballestra, GEA WestfaliaSeparator en de chemiefederatie essenscia - 5,4 miljoen euro in voor het onderzoek naaralgenteelt. Nog een half miljoen komt van de onderzoeksinstellingen Vlaamse Instelling voorTechnologisch Onderzoek (VITO), Universiteit Gent en Wageningen UR.

"De afvalstoffen bevatten alle ingrediënten voor een goede algenteelt", legt Mark Michiels uit. Zijnbroer Wim en hij leiden samen Proviron, het Belgische chemiebedrijf dat het kweeksysteembedacht. "Methaangas uit het afval zetten we met biogasmotoren om in elektriciteit. Daarbij komtkoolstofdioxide (CO2) vrij en er is warmteverlies mee gemoeid. Het lekwater uit de berg bevat danweer veel stikstof. Stikstof en CO2 zijn de belangrijkste voedingsstoffen voor algen."

Algen zijn de meest efficiënte biomassaproducenten ter wereld. Omdat ze geen wortels moetenonderhouden, kunnen ze de hele fotosynthese aanwenden voor groei en vermenigvuldiging. Erzijn zelfs algensoorten die zichzelf dagelijks verdubbelen.Ondanks hun rendement en natuurlijke rijkdom speelt de algenhandel zich af op een nichemarkt.Het is peperduur om algen te produceren. "De productie van traditionele landbouwgewassen kost200 euro per ton", zegt Bert Lemmens van VITO. "Algen telen kost 20.000 euro per ton."

Veel heeft te maken met de installatiekosten. De goedkoopste zijn vijvers, maar in dat soort opensystemen is de teelt moeilijk te controleren en oogsten is duur omdat er veel water moet afvloeien.Het prijskaartje van gesloten systemen, of het nu gaat om glazen buizen, glazen platen of plasticzakken, is ook niet van de poes. Een boer die vandaag 5 euro krijgt voor een vierkante meterlandbouwgrond, is best tevreden. Het algenteeltsysteem dat de Franse zetmeelverwerkerRoquette in een serre van 1 hectare heeft geïnstalleerd, kost zowat 5 miljoen euro. Omgerekend500 euro per vierkante meter.

Precies daarop hoopt Proviron te kunnen inspelen. De proefinstallatie op de Hoge Maey, die tegenvolgende zomer van 20 vierkante meter wordt uitgebreid tot 500 vierkante meter, reduceert diekosten naar 10 euro per vierkante meter. Het matrassensysteem van dik plastic werd doorMichiels en zijn driekoppige team ProviAPT gedoopt. Dat staat voor Advanced PhotobioreactorTechnologie. "Of voor Algae Party Tent ", grapt Michiels."Wereldwijd is ons systeem het beste dat ik ken, maar we moeten het niet verkopen als eenwondermiddel. Sommige Amerikaanse bedrijven beweren dat ze algenolie kunnen producerentegen dezelfde prijs als diesel. Al die cijfertjes zijn vooral mooi op papier en gebaseerd oplabotoestanden. Buiten op grote oppervlaktes gelden andere factoren.""Het is niet ondenkbaar dat dit systeem een doorbraak forceert om algen goedkoper te telen", zegtMaria Barbosa van AlgeaPARC, het algenonderzoekscentrum van de universiteit vanWageningen.

AlgeaPARC streeft ernaar om algen te telen tegen 40 eurocent per kilo. "Als we goedkoper kunnen telen, verhoogt de productie en zakken de prijs en de vraag."Zelfs bij de concurrentie klinken woorden van lof. Het Gentse SBAE Industries is de Europeseleider in de algenteelt. Jaarlijks produceert het een paar ton biomassa uit algen. Het bedrijf testzelf zijn gepatenteerde kweeksysteem DiaForce uit. Het hoofd aquacultuur, Peter Bullens, wijsterop dat er duizenden algensoorten bestaan, met allemaal andere eigenschappen enverschillende eindproducten. "Wij onderzoeken met welke technologie welke alg het meestefficiënt kan worden geproduceerd. Proviron daarentegen heeft de zaak in een eerste fasetechnologisch benaderd en daarbij veel verstandige dingen gedaan. Hun systeem is vandaaggoedkoper, maar het moet nog alles bewijzen. Hoe lang is de levensduur van hun installatie?"Lonkt een toekomst als biobrandstof? Het Nederlandse ministerie van Defensie stuurde al eenhelikopter op een mengeling van frituurvet en algenolie de lucht in. "Wie zegt dat algen hetenergieprobleem gaan oplossen, bouwt luchtkastelen", zegt professor Wim Soetaert van deUGent en directeur van Bio Base Europe. "We mogen op korte termijn meer verwachten van detweede generatie biobrandstoffen. Die worden gewonnen uit agrarische restproducten. Bovendienmoeten we daarvoor de wereld niet veranderen. Als ik 1000 liter koolzaadolie wil, hoef ik maar tebellen, maar probeer eens een liter algenolie vast te krijgen."Het belet niet dat petroleumreuzen als Exxon Mobil en Shell honderden miljoenen dollarsuittrekken voor onderzoek naar algenolie als biobrandstof.

 

"Het is geen of/of-, maar een en/enverhaal",vindt professor Wim Vyverman (UG). "Om met biobrandstof uit algen aan deenergievraag te voldoen, hebben we een teeltgebied nodig zo groot als Portugal. Geen enkelebrandstof slaagt er in zijn eentje in om het energieprobleem op te lossen."De eerste plaats waar we algen tegenkomen, is wellicht op uw bord. Het groene slib bevat veelvoedzame bestanddelen. Vissen halen er omega-3 uit. Flanders' Food, het innovatiecentrum vande Vlaamse voedingsindustrie, onderzoekt de mogelijkheden. "Algen hebben een hoge opbrengsten het voordeel dat ze geen vruchtbare grond opeisen", zegt Vyverman. Op relatief korte termijnzouden algen visolie wel eens kunnen vervangen en hun opmars maken in de vee- en visvoeding.Ook de chemische sector ziet mogelijkheden. De watersmurrie wordt al gebruikt in de farmacie ende cosmetica, maar kan mogelijk ook worden aangewend voor bioplastic, een verdere stap in deoverschakeling van een petroleumgebaseerde sector naar een biomassagebaseerde chemie.

Het eerste ton algen van het Provironproject wordt volgend jaar geoogst. Die 'vruchten' dienenvoor verder onderzoek. Michiels wil zich eerst concentreren op de verbetering van hetproductieproces en de knowhow.

jochen vandenbergh; fotografie pat verbruggen© 2010 Roularta Media Group

Oyster virus spreads to Ireland

26 augustus 2010
IrishExaminer (26.08.2010) - Fourteen cases around the country have been reported to the World Organisation for Animal Health (OIE) by the Department of Agriculture. Herpes virus has also affected aquaculture in France and Britain this year.

Pangasius certification standards finalized

26 augustus 2010
SeafoodSource (25 August, 2010) - The Global Aquaculture Alliance on Wednesday announced the completion of its Best Aquaculture Practices (BAP) certification standards for pangasius farms, adding that its BAP certification standards for salmon farms are "nearing completion."

Colruyt wil investeren in aquacultuur

24 augustus 2010
Vilt (23.08.2010) - Jef Colruyt, topman van de gelijknamige supermarktketen, lonkt naar de viskweek. Naar verluidt zou hij een garnalen-/scampikwekerij willen opstarten in België. Maar tot nu toe blijft het bij interesse, want het is zoeken naar een valabel businessplan. Hoewel aquacultuur wereldwijd even belangrijk is als de visserij op zee, zijn de geslaagde initiatieven in ons land op de vingers van één hand te tellen.

Vis van bij de boer

24 augustus 2010
De Tijd (23.08.2010) - We zullen uiteindelijk vis kweken zoals we kippen kweken. Misschien niet vandaag of morgen, maar zeker volgende week.' De enige richting die aquacultuur voor zichzelf ziet, is vooruit. Het is van moeten, anders wordt vis een rariteit op ons menu. Tenminste, dat wordt gezegd. Maar wat mogen we verwachten met investeringsfondsen die nieuwsgierig boven aquacultuur cirkelen? Kopen we onze vis morgen bij de boer?

Visserij en aquacultuur in Europa (nr 48) is uit

19 augustus 2010
Nieuwste nummer (48-aug2010) van het gratis tijdschrift "Visserij en aquacultuur in Europa" dat wordt uitgegeven door het directoraat-generaal Maritieme zaken en visserij van de Europese Commissie. Deze keer met bijdragen over: (1) Traceerbaarheid, labeling, certificering; (2) de TAC's en quota 2011: naar een maximale duurzame opbrengst; (3) Hervorming GVB: debat tussen de belanghebbenden.

Pagina's