Netwerken | Aquacultuur vlaanderen

Netwerken

Aqua-TNET

Dit is een Europees netwerk voor hogere opleiding in aquacultuur, visserij en aquatisch beheer. Het wordt gecoördineerd door UGent Laboratorium voor Aquacultuur & Artemia Reference Center.

ASEM Aquaculture Platform

Een platform opgezet in 2003 om dialoog en interactie tussen Azië en Europa te faciliteren; gecoördineerd vanuit de University of Stirling, Schotland.

Contact info

European Aquaculture Society (EAS)

EAS brings together individuals and companies in the sustainable development of European aquaculture - to develop contacts, share and disseminate information, promote multi-disciplinary research. EAS has been networking since 1976.

European Aquaculture Technology and Innovation Platform (EATiP)

EATiP is an international non-profit association dedicated to DEVELOPING, SUPPORTING and PROMOTING aquaculture and, especially and specifically, technology and innovation in aquaculture in Europe. Within the EATiP, all relevant stakeholders in European aquaculture come together to address and resolve the challenges that lie ahead through a concerted and dedicated approach.

European Percid Fish Culture (EPFC) Thematic Group within EAS

Bringing together all those with an interest in the culture of pike-perch, perch and other species of the family percidae for human consumption, stocking and conservation. The goal of EPFC is to involve representatives from the sector in a network and to facilitate future cooperation and knowledge transfer, profiting from the high level of proficiency of all EPFC participants. The group is open to all members of the EAS and explicitly invites farmers and producers as well as scientists and policy makers.

Federation of European Aquaculture Producers (FEAP)

FEAP was established in 1969 and is the Federation of National aquaculture associations in Europe that represent professional fish farming. FEAP continuously supports and promotes the responsible development of the European aquaculture sector and, through diversified support actions, develops and provides the common positions and opinions of the European sector. Focused on fish farming, FEAP represents a range of different farmed species that includes trout, salmon, carp, sea bass, sea bream, turbot, cod.

De Blauwe Cluster vzw

De blauwe cluster is een onafhankelijke en neutrale partner die Vlaamse bedrijven ondersteunt bij het opzetten van partnerschappen met andere bedrijven, kenniscentra en overheidsinstellingen met het oog op de ontwikkeling en de bevordering van economische activiteiten op zee.

Vlaams Algenplatform (VAP)

Het Vlaams Algenplatform is een netwerkings- en innovatiestimuleringsproject van FISCH en heeft tot doel een faciliterend kader te creëren voor alle Vlaamse organisaties (bedrijven, kennisinstellingen en federaties) die momenteel activiteiten hebben rond algen of deze activiteiten in de toekomst willen uitbouwen, en hen te informeren omtrent de innovatiemogelijkheden, gerelateerd aan het gebruik van microalgen. Het Vlaams Algenplatform is bestemd voor alle stakeholders actief of geïnteresseerd in algen.

Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)

Het Vlaams Instituut voor de Zee voorziet ondersteuning aan alle Vlaamse marien-wetenschappelijke instellingen (logistieke ondersteuning, datamanagement, communicatie en educatie).

Contact info