AQUAPONICS Production Manual: a Practical Handbook for Growers | Aquacultuur vlaanderen

AQUAPONICS Production Manual: a Practical Handbook for Growers

Aquaponics is een veelbelovend model voor hergebruik en efficiëntie van hulpbronnen. Samen met andere regeneratieve landbouwtechnieken kan dit een lokale impact hebben op veel uitdagingen en als model dienen voor toekomstige technologieën en ontwikkelingen.

Dit handboek van de Kentucky State University is een uitgebreid naslagwerk voor de praktische ondernemer.