Nieuws | Aquacultuur vlaanderen

Nieuws

Aquaculture in Motion 2014

8 december 2014

Naar aanleiding van de vergadering voor Presidents organiseerde de FEAP de derde editie van zijn jaarlijkse evenement 'Aquaculture in motion' op 1 december in Brussel. "Aquaculture in Motion - 2014" werd mede georganiseerd door de FEAP en FEFAC - de Federatie van Europese mengvoederfabrikanten.

ILVO onderzoekt opportuniteiten en methoden om grijze garnalen te kweken

28 november 2014

In de aquaria van het ILVO wordt hard gewerkt aan een procedure om grijze garnalen te kweken. Dat is een uitdaging, zowel op biologisch als technisch vlak, maar de onderzoekers zetten door want aquacultuur met garnalen is veelbelovend. “Via kweek zouden we de nichemarkt voor grote levende garnalen kunnen invullen én zouden we mogelijkheden creëren op het vlak van productkwaliteit en duurzaamheid”, zegt Daan Delbare van ILVO.

Cursus Aquacultuur

10 november 2014

De onderzoeksgroep van de Aquaculture Education and Research Facility (Aqua-ERF) van Odisee organiseert een cursus Aquacultuur voor studentenn en andere geïnteresseerden.

Aanspreekpunt aquacultuur

24 september 2014

Aquacultuur in Vlaanderen heeft nog heel wat kansen om te groeien. Het biedt een mogelijk antwoord op de vraag van de Europese Commissie om inspanningen te leveren zodat onze afhankelijkheid van invoer vermindert. Het Vlaams Aquacultuurplatform organiseert op 29 september 2014 een technische cursus voor potentieel geïnteresseerde ondernemers. Geïnteresseerden in de aquacultuur kunnen ook bij een centraal punt terecht met hun vragen over aquacultuur.

Opkweken van wolhandkrabben in Nederland

22 september 2014

Binnenvisser, handelaar en onderzoeker Teun Barelds uit Nederland probeerde deze zomer om jonge Chinese wolhandkrabben op te kweken tot volwassen dieren in leegstaande serres.

EVF steun aquacultuur niet goed ontworpen en uitgevoerd

18 september 2014

Uit een verslag dat de Europese Rekenkamer (ERK) recent heeft gepubliceerd, blijkt dat de maatregelen ter ondersteuning van de aquacultuur in de periode tot 2013 op EU- en lidstaatniveau niet goed waren ontworpen en niet goed werden uitgevoerd, en ook dat het Europees Visserijfonds (EVF), het financieringsinstrument van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB), niet kosteneffectief werkte en de duurzame ontwikkeling van de aquacultuur niet doeltreffend ondersteunde.

Vacature bij N.V. Joosen-Luyckx Aqua Bio

18 september 2014

N.V. Joosen-Luyckx Aqua Bio zoekt een medewerk(st)er die samen met een aantal collega's zal verantwoordelijk zijn voor de productie en kwaliteitsgarantie van Belgische kaviaar, "Royal Belgian Caviar".

Succesvolle snoekbaarskweek op Inagro

13 mei 2014

De voorbije twee jaar focuste het onderzoek in het Praktijkcentrum Aquacultuur op de voortplanting van snoekbaars in gevangenschap. Dit proces controleren is een belangrijke en noodzakelijke stap in de succesvolle ontwikkeling van aquacultuur in Vlaanderen. De eerste succesvolle stappen zijn nu een feit met eileg, bevruchting en een geslaagde eerste opgroeifase.

Marien Ruimtelijk Plan goedgekeurd

28 maart 2014

Het Marien Ruimtelijk Plan is goedgekeurd en het KB is finaal. Duurzame aquacultuur is toegestaan in twee windmolenparken en kan een belangrijke nieuwe activiteit worden voor de visproductie in België.

Aquacultuur in Ter Zake

8 januari 2014

Aquacultuur kwam onlangs ter sprake in het duidingsprogramma Ter Zake (13/12/2013) op Canvas. Volg de link naar de website. Aquacultuur wordt behandeld vanaf minuut 29. Veel kijkgenot !

Status and perspectives of European organic aquaculture

15 oktober 2013

Organic ‘rules’ already existed in agriculture and were well adapted for it, but this was not the case for fish farming or shellfish cultivation. Over the last twenty years, efforts have been made to adapt the organic agriculture rules to suit aquaculture – especially in the aquatic environment and taking into account the considerations for each species. As a result, and taking advantage of societal concerns on food production, an organic aquaculture market has emerged.

Zalm is de ideale kweekvis

12 augustus 2013

De Standaard 10/08/2013

Hoe hard kan een vis op een kip lijken? Kweekzalmen doen hun best: ze laten zich vetmesten in kooien en ruilen hun visdieet gaandeweg in voor granen en zaden.

Project Aquaexcel announces free aquaculture genomics training opportunities

1 augustus 2013

Applications are now being accepted for the second training course organised by the FP7-funded AQUAEXCEL (Aquaculture Infrastructures for Excellence in European Fish Research) project. The course, Contribution of Genomic Approaches to the Development of Sustainable Aquaculture for Temperate and Mediterranean Fish, will be hosted by the Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) in Rennes, France, on 16-18 October 2013. Course attendance is free, thanks to EC Seventh Framework Programme (FP7) funding.

AQUAEXCEL aims to integrate key aquaculture research infrastructures across Europe in order to promote their coordinated use and development. AQUAEXCEL also organises pioneering new technical training courses that focus on different aspects of aquaculture experimentation. These courses are unique in putting emerging aquaculture infrastructure centres of excellence at the forefront. They also present a valuable opportunity for researchers and technicians in this field to further their experience.

Contribution of Genomic Approaches to the Development of Sustainable Aquaculture for Temperate and Mediterranean Fish will focus on the recent developments in aquaculture genomics research which will support innovation in trout, bass, bream, turbot, and carp aquaculture. It will cover two major areas where genomic tools and studies can be of benefit for aquaculture: genomic research for developing new tools for refined phenotyping and genomic research for characterisation of genetic architecture of important traits which will be applied in selective breeding programmes.

The course is aimed at aquaculture researchers and technicians from continental European and Mediterranean countries involved in rainbow trout, sea bass, sea bream, and carp research. The courses are designed to be accessible for early stage researchers or senior researchers who have only basic knowledge in the field of genomics.

Course attendance is free, thanks to EC FP7 funding. Participants are expected to pay for their own travel, subsistence and accommodation. Participants are requested to submit their CV and a brief letter outlining their motivation for wanting to attend the course. For more information and online registration, please visit www.aquaexcel.eu/training_courses.

Two further courses are scheduled to be organised by AQUAEXCEL: The Application of Chromosome Set Manipulations and the Importance of Gamete Collection and Management in Aquaculture, which will be provided by the Institute of Aquaculture, University of Stirling, on 18-22 November 2013, and Efficient Utilisation of New Monitoring and Control Systems in Fish Experiments, provided by The Norwegian University of Science and Technology (NTNU) and SINTEF Sealab, on 19-22 May 2014. Registration for both these courses is not yet open.

 

 

Marien ruimtelijk plan

1 augustus 2013

Openbare raadpleging over het marien ruimtelijk plan en het milieueffectenrapport
Het doel van mariene ruimtelijke planning (MRP) is om de verschillende sectorale belangen in evenwicht te brengen en een duurzaam gebruik van de mariene bronnen te bereiken. Het opstellen van het MRP is een proces dat zich richt op het verzamelen van voldoende data, het consulteren van verschillende stakeholders en de participatieve ontwikkeling van een plan, en op het uiteindelijk implementeren, handhaven, evalueren en herzien van dit plan. Zowel het ontwerp MRP als het plan-MER worden voorgelegd worden aan het publiek, om commentaren over de milieueffecten te verzamelen.
De publieke consultatie voor het marien ruimtelijk plan loopt van 2 juli tot en met 29 september 2013. FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu nodigt u uit om uw opmerkingen en bijdragen over het ontwerp MRP en/of het plan-MER aan hen te bezorgen.
Alle documenten zijn beschikbaar de website.

2nd Innovafish Conference, 3-5 december 2013

1 juli 2013

This is the second announcement that the registration for the second scientific conference Innovafish is open. Perspectives for freshwater fish cultures are being discussed.   

Pagina's