Review paper rond biologische certificering van aquaponics in de Europese Unie. | Aquacultuur vlaanderen

Review paper rond biologische certificering van aquaponics in de Europese Unie.

Volgens de nieuwe Verordening (EU) 2018/848 van de Commissie, die in januari 2021 in werking is getreden, kunnen aquaponische producten niet als biologisch worden gecertificeerd in de Europese Unie.

Gezien de vele componenten van een aquaponicssysteem, die bestaat uit het kweken van planten in hydrocultuur, het recycleren van afvalwater en het kweken van vis in kunstmatige omstandigheden, is het verkrijgen van een biologische certificering voor aquaponicsproducten een complexe aangelegenheid die door vele parameters wordt bepaald.

Regels zoals de noodzaak om gewassen in de grond te kweken en het verbod op het gebruik van
recirculerende aquacultuursystemen verhinderen momenteel dat aquaponicsproducten een
biologische certificering kunnen krijgen. In deze review paper worden deze regels in de nieuwe verordening voor tuinbouw en aquacultuur geëvalueerd, de grondslagen ervan besproken
en er worden suggesties gedaan over het soort systeemaanpassingen die het mogelijk zouden kunnen maken om aquaponisproducten als biologisch te certificeren.