Regelgeving: aquacultuur in de kustzone | Aquacultuur vlaanderen

Regelgeving: aquacultuur in de kustzone

In de Belgische kustzone worden vergunningen voor aquacultuuractiviteiten rechtstreeks afgeleverd door het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK), Afdeling Kust.

Het ambtsgebied van Afdeling Kust beslaat de volledige kuststrook vanaf de laagwaterlijn tot tegen de rooilijn van de gebouwen alsook de 4 kustjachthavens; Zeebrugge, Blankenberge, Oostende en Nieuwpoort.

Een vergunningsaanvraag voor privatief gebruik van openbaar domein kan rechtstreeks worden verstuurd via een online webformulier.

 

Daarnaast is de Afdeling Maritieme Toegang (AMT) van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken verantwoordelijk voor het afleveren van vergunningen in de maritieme toegangswegen tot de Vlaamse zeehavens. Kaartmateriaal met de begrenzing van het ambtsgebied van Afdeling Maritieme Toegang zijn hier raadpleegbaar voor Oostende en Zeebrugge. Afdeling Maritieme Toegang heeft geen ambtsgebieden in Nieuwpoort en Blankenberge.

 

Voor het opzetten van een aquacultuuractiviteit in de Belgische kustzone is daarbovenop nog een omgevingsvergunning nodig, verkrijgbaar via de desbetreffende gemeente/stad die verder advies zal inwinnen bij MDK.

 

Momenteel is de aquacultuur in de Belgische kustzone beperkt tot de oesterkweek in de Oostendse Spuikom. Het overlegplatform Spuikom heeft als taak de diverse Spuikomgebruikers optimaal op elkaar af te stemmen.