Regelgeving: algemene aspecten | Aquacultuur vlaanderen

Regelgeving: algemene aspecten

 

1. Regelgeving voor aquacultuurinrichting: De Heer Daan Delbare (Onderzoeksgroep Aquacultuur, ILVO (Oostende)) heeft een poging ondernomen om alle regels die betrekking hebben op de sector te verzamelen. Dit basiswerk is reeds enkele jaren oud (2008) en moet derhalve met de nodige voorzichtigheid gebruikt worden. Vanuit het Departement voor Landbouw en Visserij is beloofd de tekst door te sturen naar de verschillende overheden met de vraag deze na te kijken en te wijzigen waar nodig.

 

 

2. Ras en Regels: een parallel lopend initiatief is dit van de heer Stefan Teerlinck (Inagro) die het project Ras & Regels opstartte. Het eindverslag beschrijft alle verschillende wetgevingen en vergelijkt de verschillende interpretaties (door de verschillende provincies e.d.) hiervan. Hij kan hierover gecontacteerd worden via telefoon (+32 51 27 33 89) of e-mail (Stefan.Teerlinck@inagro.be).

 

 

3. Richtlijn over aquacultuur en Natura 2000: Ten gevolge van een verbintenis die de EU aanging in de communicatie “Bouwen aan een duurzame toekomst voor aquacultuur” is een richtlijn ontwikkeld over de relatie tussen aquacultuur (zeewater en zoetwater, aan land en op zee) en Natura 2000 gebieden. De richtlijnen moeten vooral focussen op de implementatie van Art. 6(3) en 6(4) van de Habitatrichlijn en moeten een beter inzicht geven in de conserveringsdoelstellingen, goede praktijken promoten en aangeven hoe duurzame aquacultuur en natuurbescherming compatibel kunnen zijn. Het richtlijn document is voorbereid in nauwe samenwerking met vertegenwoordigers van de aquacultuursector, experts, openbare diensten en NGO’s via een werkgroep. Het document is in de eerste plaats opgemaakt voor gebruik door beleidsmakers, consultants, gebiedbeheerders en anderen die betrokken zijn bij het plannen, ontwerpen en het implementeren van aquacultuurplannen en –projecten. Er wordt gehoopt dat het ook interessant zal zijn voor andere organisaties zoals NGO’s, internationale organisaties en het grote publiek. Daan Delbare (daan.delbare@ilvo.vlaanderen.be) en Kris Van Nieuwenhove (kris.vannieuwenhove@ilvo.vlaanderen.be) maken deel uit van deze werkgroep en kunnen gecontacteerd worden voor meer informatie.

 

 

4. Lijst van zorgwekkende, invasieve, uitheemse soorten: Invasieve, uitheemse soorten vormen een belangrijke bedreiging voor de lokale biodiversiteit en ecosysteemdiensten. Een eerste Europese lijst bevat 37 zorgwekkende, invasieve, uitheemse dier- en plantensoorten. Voor deze soorten geldt een verbod op vrijlating in de natuur, import, handel, bezit en kweek (ook in een gesloten omgeving). Aquacultuur met deze soorten is dus ook strikt verboden. De lijst zal regelmatig worden aangevuld. Na de publicatie van een lijst, hebben houders van een commerciële voorraad van deze soorten twee jaar om zich ervan te ontdoen (zie verordening 1143/2014). De Nederlandse soortennamen van de invasieve plant- en diersoorten zijn te vinden op Ecopedia. Het Agentschap voor Natuur en Bos staat in voor de uitvoering van deze regelgeving ( ).

 

Rapporten en verslagen:

Wettelijke Europese en Belgische regelgeving voor aquacultuurinrichting

Eindverslag Ras en Regels 2012