Organisatie | Aquacultuur vlaanderen

Organisatie

Structuur en werking van het Vlaams Aquacultuurplatform

Het Vlaams Aquacultuurplatform is een overkoepelende structuur die 3 entiteiten omvat: een strategische stuurgroep, dat geïnformeerd wordt door vier werkgroepen, een infoloket en een netwerk bestaande uit bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen en ondernemers in de Vlaamse aquacultuursector. Voor de werking van elke afzonderlijke entiteit, klik op de entiteit in het organigram.

 

 

Geschiedenis

Het Vlaams Aquacultuurplatform is opgericht met de steun van het Departement Landbouw en Visserij om de aquacultuursector in Vlaanderen verder te stimuleren. Het platform integreert het voormalige informele Vlaams Aquacultuur Netwerk en vormt zo een uitstekend forum voor informatie- en kennisuitwisseling tussen de vele actoren die met diverse elementen van aquacultuur bezig zijn.