Netwerk voor aquacultuur: werking | Aquacultuur vlaanderen

Netwerk voor aquacultuur: werking

 

Het netwerk wordt aangestuurd vanuit de Universiteit Gent, in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), en biedt een platform aan dat bestaat uit een virtueel en een reëel deel:

 

  • De website, die zowel moet informeren over onderzoeksresultaten, (inter)nationaal aquacultuurnieuws, seminaries, beleids-, economische en teelttechnische informatie als actoren met mekaar in contact brengen.

  • Bijeenkomsten organiseren, zoals onder andere een jaarlijks symposium, waarbij netwerking het hoofddoel is.