Initiatiecursus van het Vlaams Aquacultuurplatform | Aquacultuur vlaanderen

Initiatiecursus van het Vlaams Aquacultuurplatform

Het Vlaams Aquacultuurplatform organiseert op regelmatige basis een initiatiecursus voor startende ondernemers in de aquacultuursector.

Hieronder vindt u alle informatie omtrent afgelopen cursussen.

27 september 2018 - Cursus aquacultuur van Odisee

De onderzoeksgroep Aqua-ERF (Aquaculture Education and Research Facility) van Odisee organiseert, met steun van Interregproject Aquavlan2, twee cursussen: AQUACULTUUR basis en AQUACULTUUR specialisatie. AQUACULTUUR basis focust op theorie en geeft een overzicht van de verschillende deelaspecten van aquacultuur (visbiologie, visvoeding, teelt van algen, …). AQUACULTUUR specialisatie is meer praktijkgericht en focust op bedrijfsvoering (ontwerp kweeksysteem, bedrijfsvoering,…). Zowel studenten als andere geïnteresseerden zijn welkom. Beide cursussen bestaan uit 10 lessen van 3 uur en vertegenwoordigen elk 3 ECTS-credits. Na succesvolle evaluatie ontvangt u een getuigschrift van Odisee.

Meer informatie bekomt u via de website.

Download de flyer

Download agenda

 

9 februari 2017 - Cursus aquacultuur 2 van Odisee

De onderzoeksgroep Aqua-ERF (Aquaculture Education and Research Facility) van Odisee organiseerde een eerste cursus aquacultuur in het najaar van 2016. De cursus AQUACULTUUR 2 focust meer op de praktijk. Bedrijfsvoering van een aquacultuur onderneming vormt het zwaartepunt. Daarnaast wordt er dieper ingegaan op de technische aspecten en dimensionering van RAS en wordt er een bezoek gebracht aan het Aqua-ERF. Ook komen de Vlaamse Aquacultuur consulent en enkele Vlaamse kwekers aan het woord om de mogelijkheden in Vlaanderen te duiden en hun ervaringen te delen.
De inbreng van gastdocenten verzekert dat zowel wetenschappelijke als praktijkinzichten worden aangeboden.

De cursus bestaat uit 10 lessen van 3 uur en vertegenwoordigt 3 ECTS-credits. Na succesvolle evaluatie ontvangt u een getuigschrift van Odisee.

Meer informatie bekomt u via de website.

Download de flyer

Download agenda

 

6 oktober 2016 - Cursus aquacultuur 1 van Odisee

De onderzoeksgroep Aqua-ERF (Aquaculture Education and Research Facility) van Odisee organiseert 2 cursussen: AQUACULTUUR 1 en AQUACULTUUR 2. AQUACULTUUR 1 focust op theorie en behandelt verschillende deelaspecten van aquacultuur (visbiologie, visvoeding, teelt van algen, …). (download programma) AQUACULTUUR 2 is meer praktijkgericht (ontwerp kweeksysteem, bedrijfsvoering,…). Zowel studenten als andere geïnteresseerden zijn welkom. Beide cursussen bestaan uit 10 lessen van 3 uur en vertegenwoordigen elk 3 ECTS-credits. Na succesvolle evaluatie ontvangt u een getuigschrift van Odisee.

Meer informatie bekomt u via de website.

Download de flyer.

29 september 2014 - Initiatie-avond aquacultuur

  • Organisator: Vlaams aquacultuurplatform
  • Gastheer: Inagro, Ieperseweg 87, 8800 Rumbeke-Beitem
  • Datum: 29 september 2014 om 19u30
  • Programma

     Inschrijven: vóór 25 september 2014 op admin.ALVB@lv.vlaanderen.be

 

     U krijgt het antwoord op vragen zoals:

  • Wat is aquacultuur?
  • Wat zijn de mogelijkheden voor aquacultuur in Vlaanderen?
  • Wat heb je nodig om succesvol te worden in aquacultuur?
  • Welke locatie is geschikt voor aquacultuur?