Het effect van een lage pH in Recirculatie Aquacultuur Systemen (RAS) op de groei en fysiologie van tong (Solea solea) | Aquacultuur vlaanderen

Het effect van een lage pH in Recirculatie Aquacultuur Systemen (RAS) op de groei en fysiologie van tong (Solea solea)

HBO Kennisbank () - De Nederlandse aquacultuur maakt hoofdzakelijk gebruik van recirculatiesystemen (Recirculating Aquaculture Systems, afgekort RAS). Eén van de belangrijkste redenen voor het gebruik van recirculatiesystemen zijn de klimatologische omstandigheden in Nederland. Het hergebruik en zuiveren van water in RAS bespaart energie en water.