Gezocht: ondernemers die willen pionieren in een nieuw zilt landbouwgebied in Groningen | Aquacultuur vlaanderen

Gezocht: ondernemers die willen pionieren in een nieuw zilt landbouwgebied in Groningen

Op vrijdag 30 november, van 14:00 - 17:00 in de 'Nijlicht' in Eenmshaven, wordt een infomoment georganiseerd voor ondernemers die willen pionieren in een nieuw zilt landbouwgebied in Groningen.

 

Pionieren in een nieuw gebied
De dijken tussen de Eemshaven en Delfzijl worden de komende jaren verstevigd om de veiligheid te garanderen. De provincie Groningen heeft samen met waterschap Noorderzijlvest een nieuwe, innovatieve dijk ontwikkeld: de Dubbele Dijk. Deze wordt bij Hoogwatum (ten noorden van Delfzijl) aangelegd. Hij bestaat uit een hogere dijk aan de waterkant en een lagere dijk landinwaarts. De twee dijken samen zorgen voor bescherming tegen het hoge water. De tweede dijk maken we van grond uit het gebied tussen de dijken, het tussengebied.

In het tussengebied wordt getijdewater ingelaten. Het zuidelijke deel van dit gebied is bedoeld voor slib-invang en natuurontwikkeling, terwijl het noordelijke gedeelte beschikbaar wordt gesteld voor de teelt van zilte gewassen en soorten. Hier vindt u meer informatie en een filmpje over de Dubbele Dijk. Met het pilotproject Dubbele Dijk wil de provincie Groningen onderzoeken of in het tussengebied rendabele zilte teelten ontwikkeld kunnen worden. Hiervoor zoeken we ondernemers die willen pionieren in dit nieuwe stuk zilt landbouwgebied.

Wij zoeken
Het projectteam Dubbele Dijk is op zoek naar ondernemers en bedrijven die met de nodige ervaring en lef bereid zijn om vanaf 2021 voor een periode van maximaal 20 jaar in dit pioniersgebied te investeren in bijvoorbeeld zilte teelt en/of mariene aquacultuur. Ondernemers die samen met de projectorganisatie en mogelijk in samenwerking met andere ondernemers of kennisinstellingen het maximale rendement uit dit gebied kunnen halen. 

Wat bieden we?

  • Gebied van 8 ha voor zilte teelt (droge gronden) en 22 ha voor aquacultuur met een waterdiepte van 0,5 - 1.0 meter (natte gronden).
  • Getijdeduiker om het water uit de Eems-Dollard het gebied in te laten.
  • Doorlaatconstructie om het zoute water gecontroleerd het gebied voor de aquacultuur in- en uit te laten lopen.
  • Zoetwateraanvoer van buiten het gebied.
  • Voorzieningen om de gebieden vanaf de dijk toegankelijk te krijgen.
  • Een (beperkte) mogelijkheid voor bebouwing (<5%).
  • Desgewenst de mogelijkheid voor het aanbrengen van bassins of kweekbakken voor zilte landbouw en aquacultuur.
  • Pacht- en huurcontracten al dan niet met variabele looptijden.


Informatiebijeenkomst en marktconsultatie
Op vrijdagmiddag 30 november organiseren we een informatiemiddag. Tijdens deze bijeenkomst kunt u kennismaken met het projectteam en het gebied. We geven een toelichting op het project, onze vraag en de basisinrichting en -voorzieningen van het gebied. Ook komt aan de orde wat de mogelijkheden zijn voor een eventuele aanpassing van de inrichting van het gebied. Verder leggen we uit welke ondersteuning er vanuit het projectteam mogelijk is, hoe u als geïnteresseerde ondernemer uw belangstelling kenbaar kunt maken en welke selectieprocedure we volgen. Ook de planning van de inrichting van het gebied en van de uitgifte van percelen komt aan de orde.
Tijdens de bijeenkomst is er ook ruimte om zowel gezamenlijk als 1-op-1 verder met elkaar in gesprek te gaan. We willen niet alleen informatie aanbieden, maar zijn ook geïnteresseerd in uw ideeën en voorwaarden voor een succesvolle teelt. Die informatie helpt ons om de pilot verder te ontwikkelen. Daarnaast doen wij een marktconsultatie, door op 16 november 2018 via Tendernet een aantal vragen te publiceren, waarop we graag antwoord willen. Deze informatie maakt deel uit van de aanbestedingsprocedure.

Geïnteresseerd?
Bent u de ondernemer die we zoeken, of wilt u meer weten over dit project? Meld u dan aan voor de bijeenkomst. U kunt dat doen door een mail te sturen naar: a.takens@provinciegroningen.nl.

Wilt u graag individueel in gesprek met iemand van het projectteam, geef dat dan even aan in uw mail.

Het is nog niet zeker of we - gezien de drukke werkzaamheden op het terrein - een rondleiding ter plekke kunnen organiseren. Wilt u vast aangeven of u daar belangstelling voor heeft?


Graag tot ziens op 30 november,
Het projectteam Dubbele Dijk