Gelijk speelveld vissers door betere importcontrole | Aquacultuur vlaanderen

Gelijk speelveld vissers door betere importcontrole

Visserijnieuws (25.06.2010) - Naleving regels importvis niet altijd optimaal. Met het oog op de komende hervorming van het Gemeenschappelijk Visserij Beleid (GVB) heeft de Visserijcommissie van het Europees Parlement gestemd over de regeling voor import van vis van buiten de Europese Unie.