Einde programmaperiode EFMZV (2014 – 2020) en finale indieningsdatum investeringsprojecten aquacultuur | Aquacultuur vlaanderen

Einde programmaperiode EFMZV (2014 – 2020) en finale indieningsdatum investeringsprojecten aquacultuur

Tot 15 april 2022 kan u Europese en Vlaamse steun aanvragen voor productieve investeringen in aquacultuur op het budget van het huidige programma van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (2014 – 2020).

Hierbij is het belangrijk dat het project maximaal één jaar voor de indiening gestart mag zijn en op het moment van de indiening nog niet voltooid mag zijn. De uiterste datum voor betaling van subsidiabele uitgaven door de begunstigde is 31/12/2023. Voor het indienen van de bijhorende betalingsaanvragen door de begunstigde is dit 31/03/2024.

De aanvragen kunnen ingediend worden via het e-loket departement landbouw en visserij.