Cursusreeks Aquacultuur Specialisatie van Odisee start op 12 februari | Aquacultuur vlaanderen

Cursusreeks Aquacultuur Specialisatie van Odisee start op 12 februari

De onderzoeksgroep Aqua-ERF (Aquaculture Education and Research Facility) van Odisee organiseert, met steun van Interregproject Aquavlan2, twee cursussen: AQUACULTUUR basis en AQUACULTUUR specialisatie. De focus van AQUACULTUUR basis, die in het najaar van 2018 doorging, lag op de theorie en gaf een overzicht van de verschillende deelaspecten van aquacultuur (visbiologie, visvoeding, teelt van algen, …). AQUACULTUUR specialisatie, die van start gaat op 12 februari is meer praktijkgericht en focust op bedrijfsvoering (ontwerp kweeksysteem, bedrijfsvoering,…). Zowel studenten als andere geïnteresseerden zijn welkom. Beide cursussen bestaan uit 10 lessen van 3 uur en vertegenwoordigen elk 3 ECTS-credits. Na succesvolle evaluatie ontvangt u een getuigschrift van Odisee.

Meer informatie bekomt u via de website.

Download de flyer

Download agenda