Contactenlijst: aquacultuur op zee | Aquacultuur vlaanderen

Contactenlijst: aquacultuur op zee

Milieu-impact

Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee - MUMM

Marisa Di Marcantonio

Tel.: 02/ 773 21 15

E-mail:

Impact scheepvaartveiligheid

Scheepvaartbegeleiding – Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC)

Mevrouw Réjane Gyssens

Tel.: 059/255459

GSM: 0474/780317

Uitheemse soorten

  • Procedureel:

Steven Vandenborre
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, DG Leefmilieu, dienst Marien Milieu
Victor Hortaplein 40 (bus 10) 1060 Brussel
Tel.: +32 (0)2-524 96 29
Fax: +32 (0)2-524 96 43
GSM: +32 (0)473-90 07 55
E-mail: steven.vandenborre@health.fgov.be

  • Wetenschappelijk:

Jan Haelters

MUMM | BMM | UGMM
3de en 23ste Linieregimentsplein
B-8400 Oostende
België

E-mail: J.Haelters@mumm.ac.be

Tel.: +32 (0)59 24 20 55

Fax: +32 (0)59 70 49 35

Milieuvergunningendecreet

Lieve Gielis, Diensthoofd afdeling Milieuvergunningen (Departement Leefmilieu, Natuur en Energie)

Graaf De Ferrarisgebouw

Koning Albert II-laan 20, bus 8

1000 Brussel

E-mail: lieve.gielis@lne.vlaanderen.be

Tel.: 02 553 79 89

GSM: 0473 86 79 08

Milieueffectrapportage

Annelies Hoebeeck, proces- en kwaliteitsbeheerder MER bij Vlaamse Overheid

Graaf De Ferrarisgebouw

Koning Albert II-laan 20, bus 8

1000 Brussel

E-mail: Annelies.hoebeeck@lne.vlaanderen.be

Tel.: 02 553 80 82

Fax: 02 553 80 75

Voor eventuele andere bevoegde personen/diensten kan het Kustwacht-Secretariaat meer info verlenen.