Contactenlijst: aquacultuur aan land | Aquacultuur vlaanderen

Contactenlijst: aquacultuur aan land

Uitheemse soorten

Bevoegde administratie: DG Leefmilieu - KB Soortenbescherming (21.12.2001 (B.S. 14.02.2002))

Milieuvergunningendecreet

Lieve Gielis, Diensthoofd afdeling Milieuvergunningen (Departement Leefmilieu, Natuur en Energie)

Graaf De Ferrarisgebouw

Koning Albert II-laan 20, bus 8

1000 Brussel

E-mail: lieve.gielis@lne.vlaanderen.be

Tel.: 02 553 79 89

GSM: 0473 86 79 08

Milieueffectrapportage

Annelies Hoebeeck, proces- en kwaliteitsbeheerder MER bij Vlaamse Overheid

Graaf De Ferrarisgebouw

Koning Albert II-laan 20, bus 8

1000 Brussel

E-mail: Annelies.hoebeeck@lne.vlaanderen.be

Tel.: 02 553 80 82

Fax: 02 553 80 75

Mestbeleid

Vlaamse Landmaatschappij (VLM)

Koen Desimpelaere

E-mail: koen.desimpelaere@vlm.vlaanderen.be

Tel.: 02 543 73 54

Natuurbehoud

Decreet natuurbehoud

Hans Van Gossum

Graaf De Ferrarisgebouw

Koning Albert II-laan 20, bus 8

1000 Brussel

E-mail: Hans.vangossum@lne.vlaanderen.be

Tel.: 02 553 81 48

Fax: 02 553 81 05

Oppervlakte wateren

Nog in te vullen.

Kaderrichtlijn Water

Berekenen van afvalstromen en het managen van afvalstromen vanuit RAS.

Nog in te vullen.

Stedenbouwkundige vergunning

Luc Goedertier, Departement Ruimte Vlaanderen (Vlaamse overheid)

luc.goedertier@rwo.vlaanderen.be

Phoenixgebouw

Koning Albert II-laan 19 bus 12

1210 Brussel

Tel.: 02/5538334

 

Er zijn geen aparte regels rond aquacultuurbedrijven. De klassieke stedenbouwkundige regels gelden.  Daarom is voor vragen over stedenbouwkundige vergunningen de gemeente het eerste aanspreekpunt.  Als de gemeente geen antwoord kan geven, dan kan zij (en niet de particulier) vragen stellen bij het Agentschap Ruimte en Erfgoed waarvan er in elke provincie een afdeling is:

 

Afdeling Antwerpen

Ruimte en Erfgoed, ruimtelijke ordening
Lange Kievitstraat 111/113, bus 52, 2018 Antwerpen
Telefoon: 03-224 60 20

Fax: 03-224 60 83
E-mail: ruimte.erfgoed.ant@rwo.vlaanderen.be

 

Afdeling Limburg

Ruimte en Erfgoed, ruimtelijke ordening
VAC - Koningin Astridlaan 50 bus 1, 3500 Hasselt
Telefoon: 011-74 21 00

Fax: 011-74 21 99
E-mail: ruimte.erfgoed.lim@rwo.vlaanderen.be 

 

Afdeling Oost-Vlaanderen

Ruimte en Erfgoed, ruimtelijke ordening
Gebr. Van Eyckstraat 4-6 , 9000 Gent
Telefoon: 09-265 45 11

Fax: 09-265 45 01
E-mail: ruimte.erfgoed.ovl@rwo.vlaanderen.be

 

Afdeling Vlaams-Brabant

Ruimte en Erfgoed, ruimtelijke ordening 
VAC Leuven Dirk Boutsgebouw
Diestsepoort 6, bus 91
3000     Leuven
Telefoon: 016-24 98 18

Fax: 016-24 98 21
E-mail: ruimte.erfgoed.vbr@rwo.vlaanderen.be

 

Afdeling West-Vlaanderen

Ruimte en Erfgoed, ruimtelijke ordening
Werkhuisstraat 9 , 8000 BRUGGE
Telefoon: 050-44 28 11 - Fax : 050-44 28 13
E-mail: ruimte.erfgoed.wvl@rwo.vlaanderen.be 

Planologische verenigbaarheid

Ruimte Vlaanderen, Afdeling Juridische en Beleidsontwikkeling

Koning Albert II-laan 19 bus 12, 1210 Brussel

Telefoon: 02 553 83 79