Contactenlijst: algemene aspecten | Aquacultuur vlaanderen

Contactenlijst: algemene aspecten

1. Voedselveiligheid

Controlebeleid

Directie Dierengezondheid en Veiligheid van de Dierlijke Producten

Chantal Rettigner

Tel.: 02/2118585

E-mail: chantal.rettigner@favv.be

2. Transport van uitheemse soorten

Procedureel: Steven Vandenborre
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, DG Leefmilieu, dienst Marien Milieu
Victor Hortaplein 40 (bus 10) 1060 Brussel
Tel.: +32 (0)2-524 96 29
fax: +32 (0)2-524 96 43
GSM: +32 (0)473-90 07 55
E-mail: steven.vandenborre@health.fgov.be

 

Wetenschappelijk: Jan Haelters

MUMM | BMM | UGMM
3de en 23ste Linieregimentsplein
B-8400 Oostende
België

E-mail: J.Haelters@mumm.ac.be

Tel.: +32 (0)59 24 20 55

Fax: +32 (0)59 70 49 35

3. Sectorale regels

      3.1.Keuring van en handel in vis

4. Overheid contactpersonen betreffende aquacultuur

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD VVVL)

  • Nadine Kollmorgen

E-mail: nadine.kollmorgen@health.fgov.be

DG4 - Dier, Plant en Voeding, Dienst Sanitair Beleid Dieren en Planten

Het Directoraat-generaal (DG4) Dier, Plant en Voeding van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu staat in voor het voorbereiden van de politiek en voor het vastleggen van regels en normen betreffende gezondheids- en kwaliteitsaspecten van al de producten die in de verschillende stappen van de voedselketen voorkomen.

Het Directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding en in het bijzonder de Dienst Sanitair beleid Dieren en planten is bevoegd voor de dierengezondheid: bescherming tegen besmettelijke dierziekten; kwaliteit en veiligheid van dierlijke producten.

  • Maud Istasse

E-mail: maud.istasse@environnement.belgique.be

DG5 – Leefmilieu, Dienst multilaterale en strategische zaken

Deze dienst is de drijvende kracht achter het CCIM, het Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid. Daarin zetelen vertegenwoordigers van de bevoegde ministers en administraties (federaal en gewestelijk). Het CCIM heeft voor diverse milieuthema’s werkgroepen opgericht. Onder andere is een werkgroep aquacultuur opgericht die zich ook bezig houd met de materie “invasieve alien species” in de aquacultuur. Hierbij wordt het gebruik van uitheemse en plaatselijk niet-voorkomende soorten in de aquacultuur besproken.

  • Chantal Rettigner

E-mail : chantal.rettigner@afsca.be

Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA), DG Politique de Controle, Direction Santé des Animaux et Sécurité des Produits animaux

L’AFSCA est responsable de la réalisation des contrôles sur le terrain dans le cadre du programme de contrôle annuel (respect des exigences de la législation, prise d’échantillons), de la mise en place des mesures en cas de manquements, de la gestion des suspicions et des foyers des maladies règlementées, de la délivrance des autorisations et agréments (fermes aquacoles, véhicules, transporteurs) et des certificats sanitaires.

Les demandes d’enregistrement/autorisation/agrément ainsi que les demandes de certificat sanitaire doivent être adressées à l’unité provinciale de contrôle (UPC). La notification obligatoire en cas de maladie répertoriée ou de suspicion doit également être adressée à l’UPC.

5. Dierenwelzijn

Departement Omgeving

Website: https://www.lne.be/dierenwelzijn

Email: dierenwelzijn@vlaanderen.be