AQUA-LIT, nieuw Europees project rond preventie en bestrijding van marien afval uit de Aquacultuursector | Aquacultuur vlaanderen

AQUA-LIT, nieuw Europees project rond preventie en bestrijding van marien afval uit de Aquacultuursector

AQUA-LIT, gefinancierd door het EU-programma EASME-EMFF, is een ambitieus project dat preventieve maatregelen beoogt om zwerfvuil afkomstig van de aquacultuursector in het mariene milieu te voorkomen. Het consortium bestaat uit zeven partners uit Hongarije (Geonardo, coördinator), België (VLIZ), Portugal (FRCT, EurOcean), Spanje (IEO), Frankrijk (Nausicaa) en Duitsland (s.Pro). Het AQUA-LIT-project is gestart in januari 2019 en heeft een looptijd van twee jaar.
Aangezien aquacultuur de snelst groeiende voedselproducerende sector is met een expansiegraad van 8% per jaar, is het nu hoog tijd om met de aquacultuursector samen te werken en zo te voorkomen dat via deze weg meer zwerfvuil in de zee terecht komt. In overeenstemming met de nieuwe ‘EU Strategy for Plastics in a Circular Economy’, zal AQUA-LIT de aquacultuursector voorzien van een duurzame toolbox met innovatieve ideeën en methodologieën om de drie belangrijkste componenten voor het probleem van zwerfvuil in zee aan te pakken:

  • preventie en reductie
  • monitoring en kwantificatie
  • verwijdering en recyclage

Het toepassingsgebied van deze toolbox omvat de Middellandse Zee, de Noordzee en de Baltische zee.

AQUA-LIT heeft volgende doelstellingen:

  • Beter begrijpen hoe aquacultuuractiviteiten een bron kunnen zijn van afval in de oceaan door het ontwikkelen van een kader voor monitoring en kwantificering,
  • Preventieve voorzorgsmaatregelen voorzien die de afval uit de aquacultuursector helpen verminderen,
  • Mechanismen beschikbaar stellen om het bestaande mariene afval afkomstig uit aquacultuuractiviteiten te verminderen,
  • Oplossingen leveren voor het recyclen van het ingezamelde plastic afval, gericht op een meer circulaire economie, en
  • Beleidsinitiatieven onderzoeken die aangepast of geïmplementeerd kunnen worden om deze praktische acties te ondersteunen.

AQUA-LIT zal face-to-face samenwerken met belanghebbenden in de hele waardeketen van aquacultuur door middel van vergaderingen, webinars en Learning Labs te organiseren in drie Europese bekkens: de Middellandse Zee, de Noordzee en de Baltische Zee. Het project beoogt door samenwerking de aquacultuursector te ondersteunen op vlak van afvalbestrijding, mede door de evaluatie van bestaande en reeds geïmplementeerde maatregelen om marien zwerfvuil te voorkomen of verminderen. Om het bewustzijn te vergroten, en de toegankelijkheid van de mogelijke maatregelen kenbaar te maken zal een platform gecreëerd worden voor alle stakeholders uit de aquacultuursector en het beleid.


De AQUA-LIT kick-off meeting vond plaats op 21 en 22 januari 2019 in het besneeuwde Boedapest.

 Bezoek de AQUA-LIT-website, download de AQUA-LIT folder en bekijk de AQUA-LIT video ... en blijf het avontuur volgen!

Instagram: https://www.instagram.com/aqualit.project/

Facebook: https://www.facebook.com/AQUALITproject/

Twitter: https://twitter.com/aqua_lit


Neem voor meer informatie contact op met AQUA-LIT's Coordinator mariana.mata.lara@geonardo.com