Zeewiermanifest gelanceerd op internationale Zeewierdag | Aquacultuur vlaanderen

Zeewiermanifest gelanceerd op internationale Zeewierdag

Zeewier heeft het potentieel om enkele van 's werelds meest urgente uitdagingen op een duurzame manier aan te pakken. In het recent gelanceerde Zeewiermanifest wordt een visie gepresenteerd over hoe de zeewierindustrie aan de hand van concrete stappen op een duurzame manier kan bijdragen aan het waarborgen van de voedselzekerheid, de beperking van de klimaatverandering, de ondersteuning van het mariene ecosysteem, en het scheppen van werkgelegenheid en het verlichten van de armoede. In het document worden verder ook de uitdagingen en belemmeringen voor een duurzame ontwikkeling van de sector aangekaart met onder meer specifieke aandacht voor de regelgeving, veiligheid, normering en certificering.

 

Het zeewiermanifest is een initiatief van de Lloyd's Register Foundation en het werk is actief ondersteund door het Sustainable Ocean Business Action Platform van het United Nations Global Compact (pact van de Verenigde Naties om bedrijven over de hele wereld aan te moedigen een duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleid te voeren en te rapporteren over de uitvoering ervan). Het is het resultaat van een brede samenwerking tussen zeewierexperten uit de particuliere sector, onderzoeksinstellingen, VN-agentschappen en het middenveld. De gezamenlijke ontwikkeling van het manifest is gericht op het creëren van een grotere interesse in zeewier en een draagvlak voor het uitbouwen van een duurzame zeewierindustrie.

 

Het zeewiermanifest is online beschikbaar op www.seaweedmanifesto.com. U kan hierbij tevens ook uw steun uitspreken voor dit manifest.