VLIZ werft aan: Blue Innovation Officer | Aquacultuur vlaanderen

VLIZ werft aan: Blue Innovation Officer

Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) zoekt voor onmiddellijke indiensttreding een Blue Innovation Officer (m/v/x, 100% tewerkstelling, contract van onbepaalde duur, vast kader) voor de afdeling Beleidsinformatie.

Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) is een wetenschappelijke instelling die de mariene kennisopbouw en de excellentie van het marien onderzoek in Vlaanderen versterkt. Het VLIZ is een coördinatie- en informatieplatform, een knooppunt voor marien en kustgebonden onderzoek, dat ook fungeert als internationaal aanspreekpunt. Belangrijke activiteiten zijn nationale en internationale netwerking, informatie- en databeheer, wetenschapscommunicatie voor het beleid, de industrie, het onderwijs en het grote publiek, en logistieke ondersteuning van onderzoek.

Het VLIZ ondertekende in 2017 een nieuw convenant met het Vlaamse Gewest voor de periode 2017-2021 waarbij het nieuwe mandaten kreeg toegewezen. De afdeling Beleidsinformatie van het VLIZ staat hierbij in voor het ontwikkelen van beleidsrelevante producten en diensten ten behoeve van een wetenschappelijk onderbouwd beleid voor kust en zee. Ze richt zich daarbij naar de mariene onderzoeksgemeenschap, de beleidsverantwoordelijken en de industrie.

De voorliggende vacature kadert binnen de uitbouw van het raakvlak met de 'Blauwe Economie'. De afgelopen jaren is het gebruik van de kust en zee erg toegenomen waarbij nieuwe sectoren zich in sneltempo ontwikkelen. Het behoort tot de missie van het VLIZ om deze economische ontwikkelingen te matchen met de nodige wetenschappelijke onderbouwing. Op die manier streven we naar een wetenschappelijk onderbouwd beleid van de kust en zee en trachten we om 'Blauwe Innovatie' te stimuleren.

Meer informatie vind u via deze link.