Toekomst voor aquacultuur | Aquacultuur vlaanderen

Toekomst voor aquacultuur

Onze visie op aquacultuurontwikkeling in Vlaanderen

Vlaanderen wil een innovatieve blue biotech economie voor “overmorgen” ontwikkelen en realiseren die door nieuwe concepten met een economische en ecologische efficiëntie tegemoet komt aan duurzaamheid en de uitdagingen van toekomstige behoeften van voeding, energie en natuurlijke hulpbronnen. Hiertoe zijn vier prioriteiten vastgesteld:

1. Kennisinnovatie en -implementatie voor een marktgerichte uitbouw van de aquacultuursector

Onderzoek, innovatie & demonstratie en promotie in plant- en dier gebaseerde aquacultuur:

 • voor een sterke concurrentiepositie met innovatieve technieken: verankerd innovatieweefsel van biotechnologie, procescontrole en –sturing met gespecialiseerde en multifunctionele materialen, nano-elektronica en nanotechnologie dat opereert als een sterke partner in een internationaal kennisnetwerk;
 • voordeel halen uit synergiën door initiatieven te ondersteunen van industrie- en kennisinstellingintegratie, public private partnerships (PPP) en slimme aquacultuurclusters zoals een Aqua Valley of bluebiotech campus;
 • integratie van aquacultuur in de Vlaamse Agrifood keten;
 • veredeling.

2. Duurzaamheid (het combineren van ecologische en economische efficiëntie)

Geavanceerde teelt- en productiesystemen met een positief effect op milieu en klimaat door een verlaging van de ecologische voetafdruk ten opzichte van de huidige praktijk door onder andere efficiënter gebruik van hulpbronnen, ketenverkorting, minder transport, minder waterverbruik, extractieve aquacultuur (bvb wierteelt), vermindering van broeikasgasemissie, biotransformatie, sluiten van kringlopen en nutriënt- en reststroom-hergebruik door integratie.

Inzetten op voor de Vlaamse context duurzame “meer met minder” productiesystemen (bv meer productiviteit, kostefficiëntie, rendement of meerwaardeproductie, met minder gebruik van ruimte, water, energie, grondstof en omzetten van afval tot waarde).

3. Ondernemerschap – informatie en implementatie

Ondersteuning van het innovatiepotentieel in bluebiotech partnerschappen, projecten en ondernemingen door georganiseerde kennistransfer en –bescherming en door technologie-  en  marktintelligentie voor een succesvolle implementatie van idee naar technologie (product) en van technologie naar markt.  Informatiedoorstroom van internationale opportuniteiten, uitdagingen en ontwikkelingen in buitenlandse  innovatie-hot-spots naar Vlaamse ondernemers en onderzoekers in de bluebiotech sector door regelmatige berichtgeving over ervaringen, initiatieven, successen en mislukkingen.

4. Welzijn en gezondheid van dier en mens

Dier: onderzoek, innovatie, demonstratie en implementatie van preventie- en controletechnologieën in de levenscyclus van teeltdieren, die de gezondheid, het welzijn en de hieruit afgeleide kwaliteit en prestatie bevorderen zonder negatieve impact op de consument.
Bijvoorbeeld multispecies fokkerij met een doordachte selectie en genetica.
Mens: gezonde voeding met als subthema’s :
 • voedselveilige producten (chemisch, allergeniciteit, micro-organismen);
 • diversificatie in meerwaardeproducten en producten met organoleptische kwaliteit;
 • gezondheidsbevordering: hart en bloedvaten, obesitas, gastro-intestinale gezondheid, neurologische gezondheid en gezond ouder worden.

ACTIEPUNTEN

Om deze 4 prioriteiten in de praktijk om te zetten werden 10 prioritaire actiepunten geselecteerd:

 1. (Ontwikkeling van) aquacultuurmethoden  die de negatieve gevolgen voor het milieu aanzienlijk terugdringen of de positieve gevolgen van de gangbare praktijk vergroten en welzijn van dieren en mensen verhogen;
 2. Ontwikkeling van kweekmethoden, biomerkers en monitoringsystemen van de dieren en hun omgeving die het welzijn van dieren verhogen en de uitbraak van ziekte tegengaan;
 3. Ontwikkeling van slimme aquacultuurclusters;
 4. Advies voor aquacultuurproducenten;
 5. Afstemmen wetgeving op aquacultuursector;
 6. Identificatie van  locaties en mogelijkheden voor duurzame (en geïntegreerde) maricultuursystemen;
 7. Oprichting van een pootgoedproductiecentrum;
 8. Uitwerken strategieën voor vermarkting van Vlaamse aquacultuurproducten;
 9. Identificatie rol van Vlaamse overheid ter ondersteuning van de aquacultuursector;
 10. Organiseren van kwekers in beroepsorganisatie (coöperatie etc.).

De volledige visietekst kan u hier downloaden.