Subsidies | Aquacultuur vlaanderen

Subsidies

Onderstaande lijst van subsidiemogelijkheden voor aquacultuuronderzoek en - ondernemingen is niet volledig en wordt aangevuld naarmate de website meer bekendheid verwerft. 

1. Onderzoek

  • Het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) biedt ondersteuning voor opleiding, advies, investeringen en onderzoek & ontwikkeling. Een overzicht van de subsidies vind u hier. In de Subsidiedatabank vind u informatie over subsidies en financieringsmaatregelen voor de ondernemer.
  • Horizon 2020: EU Framework Programme for Research and Innovation
  • Projectmatig Wetenschappelijk Onderzoek (PWO) - financiert onderzoek aan instellingen uit het professioneel hoger onderwijs.

2. Proefprojecten

  • Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV)
  • Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en aquicultuursector (FIVA)
  • INTERREG - subsidieprogramma voor internationale samenwerking

3. Productieve investeringen

  • Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV)

4. Andere

  • Dienstverleningsonderzoek voor bedrijven
  • Programmatorische federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid (Belspo)
  • Privé