Subsidies | Aquacultuur vlaanderen

Subsidies

Onderstaande lijst van subsidiemogelijkheden voor aquacultuuronderzoek en - ondernemingen is niet volledig en wordt aangevuld naarmate de website meer bekendheid verwerft. 

1. Onderzoek

2. Proefprojecten

  • Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV)
  • Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en aquicultuursector (FIVA)
  • INTERREG - subsidieprogramma voor internationale samenwerking

3. Productieve investeringen

4. Andere

  • Dienstverleningsonderzoek voor bedrijven
  • Programmatorische federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid (Belspo)
  • Privé