Stap mee in het Landbouwtraject Waterlinzen van Inagro | Aquacultuur vlaanderen

Stap mee in het Landbouwtraject Waterlinzen van Inagro

Met een steeds groter wordende populatie en welvaart blijft de wereldwijde vraag naar eiwitten toenemen. Aan het huidig tempo wordt verwacht dat we tegen 2050 tot 50% meer eiwit nodig zal hebben. Om aan deze vraag te kunnen voldoen, zullen we met zijn allen, enerzijds de traditionele productie van dierlijke eiwitten en veevoeder moeten verduurzamen, en anderzijds moeten inzetten op een meer divers aanbod van eiwitbronnen. Momenteel is geïmporteerde soja nog steeds de belangrijkste eiwitbron in veevoeders en zijn we op zoek naar meer lokaal geteelde (plantaardige) eiwitalternatieven. Dezelfde problematiek zorgt ook voor een stijgende overbevissing en een grotere vraag naar meer circulaire aquacultuur. Echter is het waterverbruik in de aquacultuur nog steeds hoog. Een goeie zuivering blijft noodzakelijk voor een lang hergebruik.

Een oplossing voor deze uitdagingen ligt misschien wel in een systeem die wereldwijd al in low-input aquacultuursystemen al bestaat. Het gebeurt namelijk dat eendenkroos van nature op kweekvijvers groeit. De planten halen de nutriënten uit het water, en worden opgegeten door de herbivore vissen zoals tilapia of graskarpers. Meer info over deze systemen vindt u hier.

Waterlinzen of eendenkroos kunnen ook in Vlaanderen een mogelijke oplossing bieden, aangezien deze waterplantjes hier 3 tot 7 keer meer eiwit per hectare kunnen produceren dan conventionele landgewassen zoals sojabonen. Bovendien beschikken waterlinzen over een aminozuursamenstelling die zeer vergelijkbaar is met deze van soja. Ten slotte kan eendenkroos de nog aanwezige nutriënten in restwaters benutten en deze zuiveren, wat dan weer interessant is richting het hergebruik van grondstoffen of circulariteit. Zo onderzocht Inagro voordien al de mogelijkheid van eendenkrooskweek op het restwater van de snoekbaarskweek, en bleek de groei tot een mooie en stabiele opbrengst te komen.

Hoewel er wereldwijd al verschillende commerciële installaties zijn, is het nog onduidelijk wat het meest rendabele kweeksysteem en eindproduct is voor Vlaanderen. Daarom zullen we tijdens dit LA-traject werken met 3 piloot-installaties om de productie op grotere schaal te bestuderen:

1. Teelt onder glas in de meest gecontroleerde omstandigheden en op pure grondstoffen zodat de beste kwaliteit kan gegarandeerd worden voor humane consumptie
2. Teelt in open lucht op restwater uit de varkensmestverwerking om toegepast te kunnen worden in veevoeding
3. Teelt in open lucht op effluent van de snoekbaarsteelt om toegepast te kunnen worden in de aquacultuursector

Hoewel deze opstellingen uiteenlopend zijn, hebben ze gelijkaardige uitdagingen. Het project bestaat uit volgende drie pijlers:

1. Optimalisatie van de kweek, oogst en opslag
2. Productontwikkeling van een gedroogd poeder, eiwitextract, voederpellet, en vegetarische hamburger; waarbij alle producten getest worden op hun nutritionele kwaliteit en eiwitverteerbaarheid
3. Economische haalbaarheid van de systemen

Dit traject zet in op een bedrijfsrelevante schaal zodat we de mogelijkheden van eendenkroos kunnen aantonen op een niveau die voor de landbouwer relevant is en implementeerbaar is.
Bent u geïnteresseerd in een duurzaam eiwitvoeder, of een circulaire zuivering van restwater, ondersteun dan het onderzoek door mee te doen aan de gebruikersgroep. Deze komt 2-jaarlijks samen om het onderzoek op te volgen en mee te helpen sturen. Dit kan door zelf ook onderzoeksvragen aan te leveren die voor u relevant zijn. Tijdens deze gebruikersgroepen krijgt u advies omtrent wetgeving, veiligheid, kweekomstandigheden, en verwerkingstoepassingen. U zal ook toegang hebben tot stalen van het eendenkroos zodat u zelf ermee aan de slag kan.

Deelname aan deze gebruikersgroep is afhankelijk van uw statuut en bedraagt:
75 €/jaar – landbouwers
500 €/jaar – KMO’s (+lidmaatschap Flanders Food)
2000 €/jaar – GO’s (+lidmaatschap Flanders Food)

Voor meer informatie of om u in te schrijven in de gebruikersgroep?
Contacteer: reindert.devlamynck@inagro.be

Bent u actief als kweker in de aquacultuur, laat dan ook je stem horen via deze enquête en maak kans op één van de 5 te winnen wijnpakketten ter waarde van 30 €!  De wedstijd is geldig tot 15 november 2020 en enkel geldig voor personen met een actieve kwekerij of een landbouwbedrijf.