SeaConomy project presenteert visietekst “Zeewieren in Vlaanderen 2025-2035” | Aquacultuur vlaanderen

SeaConomy project presenteert visietekst “Zeewieren in Vlaanderen 2025-2035”

Het SeaConomy project, opgericht met de steun van iCleantech Vlaanderen, bracht een multidisciplinair consortium samen om de haalbaarheid van duurzame zeewierkweek in het BNZ te analyseren. De partners: Colruyt Group, Lambers-Seghers (veevoeder), POM-West-Vlaanderen, Pures (voedingssupplementen) en Sioen Industries (textiel) vertegenwoordigden de verschillende schakels in de zeewierketen, van kweek tot consumptie.

Het SeaConomy project werkte rond drie doelstellingen:

  • De economische haalbaarheid van de lokale kweek voor de nichemarkt bestuderen;
  • De duurzaamheid van korte-keten zeewierproducten bepalen;
  • De belangrijkste externe barrières voor de zeewiersector aankaarten (dit vanuit een breed gedragen visie en onderbouwd met economische en ecologische argumenten).

Nu het SeaConomy project beëindigd is, zijn de bevindingen vertaald in een visietekst dewelke de Vlaamse actoren ertoe moet aanzetten verder te bouwen aan een Vlaamse zeewierketen. Deze visietekst werd gisteren gepresenteerd op de Living Tomorrow site te Vilvoorde aan Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Joke Schauvliege.

Uit de visietekst blijkt dat onze Noordzee uitermate geschikt is voor de teelt van diverse zeewiersoorten met economisch potentieel bv. Atlantische wakame, suikerwier, blaaswier, zee-sla, dulse, etc. dewelke nu al natuurlijk voorkomen in Belgische wateren.

Verder blijkt ook bij verschillende KMO’s en kennisinstellingen in de voedings-, voeder-, en agro sector de interesse te groeien in het commerciële gebruik van zeewieren. Volgens het rapport is dit te wijten aan de brede toepassingen van zeewier en zijn kenmerkende eigenschappen, waaronder: de unieke smaak, de versheid, het kleurenpallet, de unieke chemische samenstelling, etc. Mede om deze eigenschappen ziet de visietekst op korte termijn dan ook het meeste potentieel voor zeewier als additief in voeding en voeders. Wanneer men zeewier wil toevoegen in het licht van verduurzaming kan dit, op voorwaarde dat de huidig gebruikte eiwitbronnen deels of volledig vervangen worden en op voorwaarde dat grote volumes wier tegen een lage kostprijs kunnen worden op de markt gebracht. Om dit te realiseren is echter nog enkele jaren onderzoek en ontwikkeling nodig, voornamelijk m.b.t. de stabilisatie van zeewieren en het ruimtelijk gebruik, zo wordt gesteld.

Het SeaConomy consortium hoopt nu dat via deze visietekst en verschillende projecten voldoende momentum gecreëerd is om tegen 2025 een kleinschalige, duurzame zeewiereconomie op te bouwen die gebaseerd is op inheems en commercieel gekweekt zeewier op het BNZ wat via een korte keten gebruikt wordt als additief in voeding en voeders. Een ambitieus ontwikkelingstraject zou Vlaanderen dan tegen 2035 tot internationale kennis hub voor zeewier inclusief kweek op industriële schaal en bio-raffinage maken.

Om deze visie te helpen realiseren zullen de SeaConomy partners op geregelde tijdstippen terug samenkomen en zich inzetten voor een geïntegreerde kweek, de ontwikkeling van energie-efficiënte technieken, het creëren van maatschappelijk draagvlak en het potentieel van zeewier als duurzame grondstof verder verkennen en hiervoor vervolginitiatieven opzetten en ondersteunen. Deze vervolginitiatieven moeten voortbouwen op kennis uit pilootprojecten zowel op nationaal (Aquavalue, roadmap voor geïntegreerde aquacultuur, 2014-2015), Coastbusters (zeewier als element in een natuurlijk kustverdedigingsmechanisme, 2017-2020), Edulis (mosselkweek binnen offshore windparken, 2016-2018), Value@Sea (proefproject voor de kweek van zeewier, oesters, mosselen en Sint-Jakobschelpen voor de kust van Nieuwpoort, 2017-2019)) als op andere Europese en buitenlandse initiatieven. Ook zal er geprofiteerd kunnen worden van de innovatieve aquacultuurprojecten die uit de Blauwe Cluster voortkomen.

Om deze ontwikkeling te ondersteunen zijn reeds zes zoekzones geïdentificeerd en voorgesteld voor het marien ruimtelijk plan (2020-2026). Binnen een van deze zoekzones loopt nu al het Value@Sea project.

 

Voor meer informatie over het SeaConomy project: http://www.fabriekenvoordetoekomst.be/seaconomy

Voor meer informatie over aquacultuur in Vlaanderen/België:

 

Bron nieuw: Compendium voor Kust en Zee website