Schrijf nu in voor de cursus aquacultuur 1 van Odisee | Aquacultuur vlaanderen

Schrijf nu in voor de cursus aquacultuur 1 van Odisee

De onderzoeksgroep Aqua-ERF (Aquaculture Education and Research Facility) van Odisee organiseert opnieuw twee cursussen rond aquacultuur!

 

AQUACULTUUR 1 focust op theorie en behandelt verschillende deelaspecten van aquacultuur (visbiologie, visvoeding, teelt van algen, …). AQUACULTUUR 2 is meer praktijkgericht (ontwerp kweeksysteem, bedrijfsvoering,…). AQUACULTUUR 1 start met een algemene inleiding over het belang van aquacultuur in Vlaanderen en de wereld, gegeven door professor Patrick Sorgeloos van UGent.


Zowel studenten als andere geïnteresseerden zijn welkom. Inschrijven is gratis

Beide cursussen bestaan uit 10 lessen van 3 uur en vertegenwoordigen elk 3 ECTS-credits. Na succesvolle evaluatie ontvangt u een getuigschrift van Odisee.

 

Meer informatie bekomt u via de website.

Inschrijven kan hier

Download Brochure Aquacursus 2017-2018