Registratie voor Global Conference on Aquaculture Millennium +20 (GCA +20) is open | Aquacultuur vlaanderen

Registratie voor Global Conference on Aquaculture Millennium +20 (GCA +20) is open

Deze conferentie zal doorgaan op 22-27 september 2021 te Shanghai, China.

Concreet gezien zal de conferentie:

  • de stand van zaken, de trends en de opkomende problemen in de ontwikkeling van de aquacultuur evalueren;
  • kansen en uitdagingen in de aquacultuur identificeren en de bijdragen ervan aan duurzame ontwikkeling in kaart brengen;
  • de voortgang van de ontwikkeling van de aquacultuur evalueren in het licht van eerder aanbevolen strategieën en beleidslijnen op regionaal en mondiaal niveau; en
  • consensus bereiken over de prioriteiten en acties die nodig zijn om de aquacultuur als mondiale, duurzame en concurrerende voedselproductiesector te bevorderen.

Registreer hier.