Regelgeving: aquacultuur op zee | Aquacultuur vlaanderen

Regelgeving: aquacultuur op zee

 

Marien ruimtelijk plan

Check het marien ruimtelijk plan waar u kan zien waar en tegen welke voorwaarden maricultuur is toegestaan.

Brochure - marien ruimtelijk plan maart 2014.

 

Consulteer het Compendium voor Kust en Zee voor informatie rond het ruimtegebruik en de wetgeving in het themahoofdstuk Aquacultuur.

 

Milieuvergunning

Stap 1: stel een milieu-effectenrapport (MER) op.

Stap 2: BMM zal op basis hiervan een milieu-effectbeoordeling opstellen.

Stap 3: publieke consultatieronde.

Stap 4: al dan niet toekennen vergunning.

Meer info bij Beheerseenheid van het Mathematisch Model voor de Noordzee (BMM)

 

Introductie uitheemse soorten

Aquacultuur op zee die gepaard gaat met de introductie van uitheemse soorten is onderworpen aan de bijkomende procedure van het koninklijk besluit van 21 december 2001 betreffende de soortenbescherming in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België.

  • Bevoegde administratie: DG Leefmilieu - KB Soortenbescherming (21.12.2001 (B.S. 14.02.2002)).

 

Impact scheepvaartveiligheid

Meer info bij Scheepvaartbegeleiding: Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum

 

Voedselveiligheid

Meer info bij het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen.

Meer algemene info over de wetgeving in het eindverslag van het project Ras en Regels