Projectoproepen binnen de Blauwe Cluster | Aquacultuur vlaanderen

Projectoproepen binnen de Blauwe Cluster

De zevende call loopt van 1 december 2020 tot 5 februari 2021. Elk projectvoorstel dat past binnen de roadmaps van De Blauwe Cluster en voldoet aan de voorwaarden inzake samenwerking, komt in aanmerking voor subsidiëring. 

In 2021 volgen er nog 2 projectoproepen.

Organisaties met een projectidee dat inspeelt op de roadmap “zeevoeding en mariene biotechnologie” kunnen op elk moment een 2-pager indienen. De innovatiemanagers van De Blauwe Cluster bekijken dan hoe ze kunnen helpen. Het spreekt vanzelf dat dit idee niet gedeeld wordt met derden zonder toestemming.

Een belangrijke voorwaarde in de projecten is dat steeds minstens 3 Vlaamse bedrijven moeten samenwerken.