Projecten | Aquacultuur vlaanderen

Projecten

Lopende en op-til-zijnde projecten in de aquacultuursector in Vlaanderen en in het buitenland worden hier vermeld. Het is geenszins een volledige lijst gezien we voor dergelijke informatie afhankelijk zijn van de informatie die ons doorgespeeld wordt door de bedrijven, onderzoeksinstellingen en vormingsinstituten. Het is de bedoeling om via deze pagina ook contacten te leggen met potentieel toekomstige partners. 

Projecten binnen Vlaanderen

Partners Project Link
 • Odisee

LotaPLUS: Controle over de voortplanting van de zoetwaterkabeljauw om het pootvisaanbod te vergroten

LotaPLUS is een  intern gefinancierd project van Odisee waarbij de voortplanting van de zoetwaterkabeljauw in recirculatiesystemen wordt onderzocht. Een betere controle over de voortplanting, met meer larven tot gevolg, is één van de oplossingen voor het verhogen van de pootvisproductie.

 

Details
 • Odisee

Opstart en financiële analyse van de commerciële kweek van zoetwaterkabeljauw in België (LotaBEL)

LotaBEL is een intern gefinancierd project van Odisee met als doel de kweek van zoetwaterkabeljauw op commerciële kwekerijen op te volgen. Bijhorende onderzoeken moeten een overzicht geven van de verschillende aspecten (productdiversificatie, consumentenappreciatie, productieparameters, rendabiliteit, ...) die de haalbaarheid van de commerciële kweek bepalen.

 

Details
 • Aqua-ERF

Optimalisatie van de teelt van Astacus astacus: invloed van teeltparameters op smaak, vervelling en welzijn.

Onderzoek naar het effect van licht en andere kweekparameters op de vervellingssynchronie en de evaluatie van stress tijdens de teelt van de europese rivierkreeft, beoogt simultaan zowel een economische als ethische optimalisering van de teelt.

 

Details
 • Aqua-ERF

EVF: Intensifiëring van het praktijkgericht onderzoek tijdens de larvale fase van de zoetwaterkabeljauw en de omega baars (2015)

Aqua-ERF wil in dit onderzoeksproject enerzijds bij de zoetwaterkabeljauw de ontwikkeling van het larvale spijsverteringstelsel stimuleren zodat er meer succes is op acceptatie van droogvoer met als gevolg een verhoging van de larvale overleving tijdens de weaning-fase. Anderzijds wil men bij de omega baars de larvale productie optimaliseren aan de hand van onderzoek naar aangepaste voeders en kweek protocols.
 

Details
 • SIOEN Industries
 • Brevisco
 • dotocean
 • INVE Technologies
 • Colruyt Group
 • eCoast
 • Pures
 • Ugent
 • ILVO
 • Flanders' Maritime Cluster
 • Dredging International

Aquavalue (2014-2015)

AQUAVALUE heeft tot doel om een roadmap voor geïntegreerde aquacultuur voor Vlaanderen op te stellen, waardoor de in Vlaanderen aanwezige expertise optimaal gevaloriseerd kan worden. Het uiteindelijke doel van deze roadmap-oefening is om, in overleg met alle relevante actoren in Vlaanderen, een aantal kansrijke pilootprojecten te definiëren.

Details
 • KaHo
 • PIVAL
 • Lambers-Seghers
 • KU Leuven

IWT-project: voorstudie ontwikkeling voeders zoetwatervissen

Het project beoogt de ontwikkeling van grow-out voeders voor de zoetwatervissen snoekbaars, kwabaal en omega-baars.

 
 • ILVO

IWT-project: oesterkweek in een recirculatiesysteem (2010)

Het project beoogt het ontwikkelen van gebruiksklare, praktijkgerichte technologie voor de kweek van oesters die in Vlaanderen toegepast kan worden.

Details

 • UGent
 • Aqua-ERF

EVF: Aquacultuur: Uitbreiding van de hatcherycapaciteit in Vlaanderen voor fundamenteel en praktijkgericht onderzoek (2012-2015)

Odisee  onderzoekt hoe het overlevingspercentage van zoetwaterkabeljauw kan worden vergroot en hoe de pootviskwaliteit kan worden verhoogd. Dit laatste is bepalend voor de verdere opkweek tot marktgewicht.

Het ARC wil flexibele kweeksystemen installeren die het mogelijk maken om onderzoek te voeren op nieuwe aquacultuursoorten. De ontwikkeling van weaning protocols en  het bijhorend onderzoek naar de microbiële flora in de larven, zal de aquacultuursector in Vlaanderen ondersteunen. Zeewaterkwaliteit speelt hierbij een cruciale rol. Dankzij EVF zal een nieuw waterzuiveringssysteem geïnstalleerd worden in de nieuwe labos. Daarnaast wil het ARC zich verder verdiepen in het profylactisch gebruik van probiotica in de schelpdierteelt. Dit laatste is zeker relevant gezien de toenemende interesse voor het gebruik van recirculatiesystemen in bivalvenkweek op land.

Details

 

Projecten buiten Vlaanderen

 

Land Partners Project  Links

Nederland

België

 • Imares (WUR, NL)

 • Plant Research International (WUR, NL)

 • Hogeschool Zeeland (NL)

 • KULeuven (BE)

 • UGent (BE)

 • KaHo (BE)

 • PCG (BE)

 • PIVAL (BE)

 • Inagro (BE)

Europees Interreg-project AquaVlan (09/2009 - 02/2014)

 

AquaVlan wil de fundamenten leggen voor een economisch, sociaal en ecologisch duurzame aquacultuursector binnen de grensregio Vlaanderen en Nederland, dit zowel voor de kweek van vis, schelpdieren en zilte groenten, als naar het onderwijs toe.

Details

Kenia

VLIR-Eigen Initiatieven (2010-2014)

Improvement of the living standard of rural communities in Kenya through Artemia production in coastal saltworks

Details

Vietnam

 • Laboratorium voor Aquacultuur & ARC (UGent) (BE)

 • Research Institute for Aquaculture No3 (Vietnam)

VLIR-Eigen Initiatieven (2011 - 2015)

Ensuring seed supply of commercially important bivalve species in Central Vietnam by optimizing the larval production

Details

Vietnam

 • Laboratorium voor Aquacultuur & ARC (UGent) (BE)

 • Cantho University (Vietnam)

Bilateraal BOF-project (2006 - 2011)

Recycling of nutrients in eutrophicated coastal waters of the Mekong Delta (Vietnam) by Artemia production.

Details

Mozambique

 • Laboratorium voor Aquacultuur & ARC (UGent) (BE)

 • Can-Tho University (Vietnam)

 • Instituto de Investigação Pesqueira (Mozambique)

Vlaams Agentschap Internationale Samenwerking (VAIS) (2010 - 2011)

Pilot Aquaculture Project in Mozambique.

Details

Uganda

 • Katho Roeselare (BE)

 • Makerere University (Uganda)

VLIR-Eigen Initatieven project (2012-2014)

Geïntegreerde aquacultuur met irrigatie landbouw.

 

Schotland

Ierland

Engeland

Frankrijk

Duitsland

Nederland

België

 

 • The Scottish Association for Marine Science

 • Queen's University Belfast

 • National University of Ireland, Galway

 • National Non-Food Crops Centre

 • UCD, Dublin

 • Birmingham City University

 • Swansea University

 • Plymouth Marine Laboratory

 • InCrops Enterprise Hub

 • Centre d'Etude et de Valorisation des Algues

 • Agency for Renewable Resources

 • Karlsruhe Institute of Technology

 • Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes

 • Wageningen UR / ACRRES

 • Provincial Development Agency, West Flanders (BE)

 • Laborelec Ltd (GDF-SUEZ) (BE)

 • European Biomass Industry Association (BE)

 • Ghent University (BE)

 • University College West Flanders (BE)

Strategic Initiative of the INTERREG IVB North West Europe programme (03/2011-06/2015)

 

The EnAlgae project aims to reduce CO2 emissions and dependency on unsustainable energy sources in North West Europe by developing sustainable technologies for algal biomass production, bioenergy and greenhouse gas (GHG) mitigation, taking them from pilot facilities through to market-place products and services.

 

Details